ewangelizacja.net

Menu główne > Archiwum
wtorek, 23 kwiecień 2019 roku

 Projekt Podróży


Wójt Gminy Sicienko i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na spotkanie poetyckie z ks. Franciszkiem Kameckim "PROJEKT PODRÓŻY"

4 maja 2007 roku o godz. 17.00

w Galerii Sztuki ITK - Izba Tradycji Kulturalnej, Sicienko, ul. Bydgoska 6

 


TRZY DRZEWA

 

Pan Bóg dał mi tylko trzy drzewa do pod-
lewania i wiadro z wodą, która wystarczy
na te trzy.
Dlaczego diabeł przynosi czwarte, piąte
i szóste drzewko?
Bo chce, abym podlewał sześć drzewek,
chociaż wody mam zaledwie na trzy.

 

PRZYPOWIEŚĆ O WIĘZIENIU

Dość dobrze pamiętam starą przypo-
wieść o bandycie. A więc ubrany w sutan-
nę odwiedziłem skazanego na dożywocie
mordercę. Ten wyspowiadał się szczerze.
Rozgrzeszyłem go i za pokutę nakaza-
łem mu, aby przebrał się w moją sutannę
i wyszedł na wolność. Ja pozostałem za
kratami.
I do dziś błagam o miłosierdzie. Zlitujcie
się nade mną.

 

WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA

Ja, Żyd-kolaborant. Poborca podatków
dla rzymskiego cesarza. Przez lata ćwi-
czyłem palce, układając pieniądze w spe-
cjalnych skrzyniach. Potem zaprosił mnie
Jezus. Zawód celnika zamieniłem na pro-
fesję pisarza. Uczyłem się przygotowywać
pergaminy i strugać pióra. Wśród swoich
znajomych zbierałem zapiski, ustne opo-
wiadania. Redagowałem je i przechowy-
wałem w zaprojektowanym przeze mnie
sejfie. Była to skuteczna ochrona przed
uszkodzeniem lub kradzieżą.
Gdy Jezus zmartwychwstał i po czterdzie-
stu dniach przestał się ukazywać, codzien-
nie ostrzyłem pamięć i przeglądałem zde-
ponowane w sejfie kawałki pergaminów.
- Pisz, pisz, Mateuszu - wołał do mnie
Duch Jezusa. Daj świadectwo. Bądź pi-
sarzem.
I tak mozolnie powstawała moja ewan-
gelia. I dziś zapewniam was, że jest
prawdziwa. Nie skreślajcie żadnego sło-
wa. Bo wszystkie włosy na waszej głowie
oraz dni, lata i literki w mojej ewangelii
są policzone.

Ks. Franciszek Kamecki

 

2007-04-17