ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 24 IV 2011 * Parafia Gruczno


24 IV 2011 w dzień będą dwie msze świąteczne:

o 9.30 +Józefa w 23 rocz. śmierci i Władysławę w 15 rocz. śm. Suchomskich

o godz. 11.00 w 15 rocz. ślubu dziękcz. z prośbą o dalsze błog. Boże dla Katarzyny i Mirosława

W II ŚWIĘTO WIELKANOCY: PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY W OKTAWIE 25 IV 2011 - msze jak w niedziele:

godz. 8.00 msza: +Jana Zadwornego i zmar. z obojga stron
godz. 9.30 msza: +Martę i Władysława Pasternackich
godz. 11.00 msza: dziękcz. w 30 rocznicę ślubu Teresy i Henryka z prośbą o dalsze błogosł. dla całej rodziny (ofiary kolekty w II Święto są na Kat. Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

WTOREK WIELKAN.26 IV

godz.14.00 pogrzeb ś.p.Józefa Hołody l.82 z Kosowa-dobry Jezu...
godz.18.00 msza: o zdrowie i błogosł. Bożę w rodzinie (konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl.II z wiosek w dolinie Wisły I cz. w kościele, II cz. w domu katech.)

ŚRODA WIELKANOCNA 27 IV

godz. 18.00 msza: dziękczyn. z prośbą o zdrowie w 90 ur. Teofila Gwizdały od wszystkich dzieci (i konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl. II z
nnych wiosek na górach podobnie jak we wtorek)

CZWARTEK WIELKAN. 28 IV

godz.7.15 msza:

PIĄTEK WIELKAN. 29 IV

godz. 18.00 msza: zebranie ministrantów
g.16.00, katechumenat parafialny w sprawie chrztów i ślubów godz. 18.45)

SOBOTA WIELK.30 IV

godz. 10.00 nowa ewangelizacja dla młodzieży z klas II i III ponadgimnazjalnych zamiast dawnego katechumenatu)

godz. 11.30 nowa ewangelizacja dla młodzieży klas I ponadgimnaz.

godz. 16.00 msza ślubna:dla pary Karoliny Ruckiej i Dariusza Paproty

godz. 18.00 msza: o dary Ducha Świętego i o zdrowie dla rodziny

godz. 20.00 - 21.00 adoracja jako przygotowanie do beatyfikscji Jana Pawła II

OKTAWA ZMARTWYCHWSTANIA-II NIEDZIELA WIELKANOCY czyli Miłosierdzia Bożego 1 V z powodu beatyfikacji Jana Pawła II i transmisji będzie zmieniony porządek mszy niedzielnych :

godz. 8.00 msza: +Wiktora Pipowskiego i rodziców z obojga stron

godz. 9.00 msza: w 4 rocz. śmierci Steli Świerczyńskiej, zmar. z rodziny Świerczyńskich i Puzowskich

godz.17.00 msza: dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II

Inne ogłoszenia.

Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do uroczystego charakteru tych dni. Panu z Gruczna za ognisko, za uporządkowanie obejścia wokół kościoła, za czyszczenie kościoła, za zrobienie Grobu, za uszykowanie ciemnicy, dziękujemy księżom, pracownikom, dekorującym, szafarzom, organiście, śpiewakom, lektorom, kolektującym, ministrantom, wykonującym zróżnicowane funkcje liturgiczne...Panom strażakom z Gruczna, Luszkówka i Parlina za straż przy Grobie Pańskim.

Bóg zapłać za złożone ofiary. Prosimy nabyć od ministrantów gazety katolickie. Życzymy dalszego przeżywania Radosnych Świąt, ciepła rodzinnego, pokoju, przyjaźni, zgody i mocy od Jezusa Zmartwychwstałego....! Jezus zwyciężył złego ducha i pokonał śmierć. Jest niezwyciężony, wiarygodny, zasługuje na zaufanie - Jezus, Pan życia i śmierci, obiecuje nam życie wieczne. Bądźmy zjednoczeni w Jego imię. Nie przeciwstawiajmy się sobie lecz bądźmy solidarni ze sobą i z innymi. Przyjmijcie te życzenia i serdeczności i zanieście tę nadzieję smutnym, rozgoryczonym, nieufnym. Drodzy, świętujcie z Zmartwychwstałym Jezusem, alleluja. Szczęść Boże!

2011-04-24