ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 27 niedziela zwykła (3 X 2010) * Parafia Gruczno


W tę niedzielę przyjmujemy naszego Ks. Biskupa Diecezjalnego Prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagę, który podczas uroczystej mszy o godz. 11.00 udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży (otrzyma ten sakrament 69 osób, 36 dziewczyn, 33 chłopców). Zaraz po mszy w kościele będzie jubileuszowe i artystyczne ”Post scriptum” w wykonaniu aktorów bydgoskich Romy Warmus i Mieczysława Franaszka.  3 - 9 X 66. Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego.  

1.W  TYGODNIU zapraszamy:  


PONIEDZ. 4 X św. Franciszka z Asyżu
godz. 16.00 msza z różańcem: za wszystkich współpracujących z naszą parafią i z ks. proboszczem, żywych i zmarłych. prosząc dla ich o błogosławieństwo Boże, a dla zmarłych o wieczne zbawienie    
 
WTOREK 5 X wspom.św.Faustyny Kowalskiej
godz. 18.00 msza z różańcem: podzięk. za  otrzymane  łaski i z prośbą o błog. B. nadalsze lata dla całej rodziny (przychodzą rodzice dzieci kl. II z doliny   Wisły na I spotkanie)

ŚRODA 6 X godz. 18.00 msza: +rodziców Krzemkowskich i Kozaków i całe rodzeństwo Kozak
(godz. 17.30 różaniec misyjny dla wszystkich kręgów)
(przychodzą rodzice dzieci kl. II mieszkający we wioskach na górach, ponad skarpą wiślaną)

CZWARTEK 7 X wspomnienie NMP Różańcowej
godz. 18.00 msza:  w int. ks. proboszcz i parafian o błogosławieństwo Boże od pielgrzyma z Rzeszowa 
Różaniec dla dzieci o godz. 16.00            
(objazd chorych od g. 10.00)

PIĄTEK 8 X
godz. 18.00 msza: +Ryszarda Medeńskiego o spokój duszy

SOBOTA 9 X
godz. 16.00 msza ślubna Katarzyna Sterling i Łukasza Jarońskiego
godz. 18.00 msza: za parafian (chrzest)

NIEDZIELA 10 X  Dzień Papieski i zbiórka na fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia.
(Zbierać będą członkowie Akcji Katolickiej)
 
godz. 8.00 msza: Henryka Gwizdałę w I rocz. śmierci
godz. 9.30 msza: +Stanisławę Jaworską i rodziców z obojga stron
godz. 11.00 msza: +Eugeniusza Gackowskiego w 26 rocz. śmierci  (różańce poświęcone dla dzieci)

2. Inne ogłoszenia:
W ub. tyg. odbył się pogrzeb ś.p. Bronisława Chojnackiego l. 72 z Gruczna - dobry Jezu...

Biuro parafialne czynne tylko zaraz krótko po wieczornej mszy i w sobotę od godz. 8.00 -  9.00.

Bóg zapłać za ofiary w ub. tyg.   Za pomoc. Rodzicom i pracownikom parafii  za przygotowania do uroczystości bierzmowania i przyjazdu ks. biskupa.  

W październiku zaprasza  się na różaniec. Niech ten różaniec w kościele wykonują parafianie, zwłaszcza z różańca misyjnego. Potrzebne wspólne, zespołowe działanie i ewangelizacja. Tak czynił Jezus, wysyłał po dwóch, gromadził 12, 72, 120... W pojedynkę nic uczynić nie możemy.
„Gdzie dwaj lub trzej są w imię Jezusa, tam On także jest...” To też zachęta do modlitwy wspólnej w rodzinie (także z dziećmi klas II, które 10 października o 11.00 otrzymują poświęcone różańce).

Nabywać „Pielgrzyma”.

Ks. proboszcz z łaski Bożej szczęśliwie kończy 70 lat, rozpoczyna 71. rok życia. A w parafii tutejszej jest już 28 lat i trzy miesiące. Dziękuje za pamięć, modlitwy, życzliwość od parafian. W poniedziałek obchodzi imieniny św. Franciszka z Asyżu i przyjmuje życzenia po mszy o 16.00. Dzięki, Bóg zapłać.  
Spadające liście wskazują, iż przemija postać tego świata, a my dążymy ku Temu, Kto jest Nieprzemijający i nieśmiertelny, i Złoty, jak ostateczne Szczęście.

Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.  

2010-10-03