ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 26 niedziela zwykła (26 IX 2010) * Parafia Gruczno


1. OGŁOSZENIA NA NAJBLIŻSZE DWA TYGODNIE (od 27 IX - do 10 X):            

PONIEDZIAŁEK 27 IX 
godz. 17.00 msza:    ........    
(na tę mszę przychodzi koniecznie młodzież która nie była na sierpniowym biwaku i chce być bierzmowana 3 X)                                           

WTOREK 28 IX
godz. 17.00 msza: +Wiktora Pipowskiego w I rocz. śmierci
(po mszy o godz. 17.30 w kościele konieczne spotkanie dla rodziców córek i synów z klas III gimnazjum i I ponadgimazjalnych przed bierzmowaniem)    

ŚRODA 29 IX
godz. 17.00 msza:+rodziców Annę i Jana Szafran, Jana i Anastazję Noga, siostry Katarzynę i Marię i brata Józefa
(cała młodzież - kandydaci do bierzmowania - przychodzi o 17.00 na masze i spotkanie i ostateczne ćwiczenia przed bierzmowaniem)

CZWARTEK 30 IX 
godz. 17.00 msza: +Leonarda Ziółkowskiego w 13 rocz. śmierci (przed przyjazdem ks. biskupa prosimy rodziców o pomoc w sprzątaniu kościoła od g. 10.00)

PIĄTEK  1 X
godz. 17.00 msza z różańcem: +Ryszarda Medeńskiego
godz. 16 - 17.00 spowiedź dla młodzieży świadków bierzmowania i rodziców i innych  
18.45 katechumenat parafialny w sprawie ślubów i chrztów i parafialna poradnia rodzinna )

SOBOTA 2 X
godz.16.00 msza ślubna dla pary Anny Mazurczak i Wojciecha Szews
godz. 17.00 msza ślubna dla pary Weroniki Bomby i Radosława Pawlikowskiego
godz. 18.00 msza z 10. różańca: dziękczynna w 45 rocz. ślubu Jerzego i Agnieszki

NIEDZ. 3 X
godz. 8.00 msza: +Stefanię Chmarę i męża Bolesława
godz. 9.30 msza: +Cecylię i Feliksa i w pewnej intencji  
godz. 11.00 MSZA POD PRZEWODNICTWEM KS. BISKUPA DIECEZJALNEGO PROF. DRA HAB. JANA BERNARDA SZLAGI z udzieleniem sakramentu bierzmowania naszej młodzieży oraz POST SCRIPTUM jako krótki program artystyczny i jubileuszowy w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Bydgoszczy Romy Warmus i Mieczysława Franaszaka

(3 X - rozpoczęcie 66. Tygodnia Miłosierdzia Chrześcijańskiego)

PONIEDZ. 4 X św. Franciszka z Asyżu
godz. 16.00 msza z różańcem: w pewnej intencji

WTOREK 5 X
g.18.00 msza z różańcem:w podzięk. za otrzymane łaski i z prośbą o błog.B. na dalsze lata dla całej rodziny (przychodzą rodzice dzieci kl. II z doliny Wisły na I  spotkanie)

ŚRODA 6 X
godz. 18.00 msza: +rodziców Krzemkowskich i Kozaków i całe rodzeństwo Kozak
godz. 17.30 różaniec misyjny dla wszystkich kręgów, przychodzą rodzice dzieci klas II mieszkający we wioskach na górach, ponad skarpą wiślaną)

CZWARTEK 7 X
godz. 18.00 msza:  .............                   
(objazd chorych od godz. 10.00)

PIĄTEK 8 X
godz. 18.00 msza: +Ryszarda Medeńskiego o spokój duszy

SOBOTA 9 X
godz. 16.00 msza ślubna Katarzyna Sterling i Łukasza Jarońskiego
godz. 18.00 msza: za parafian (chrzest)

NIEDZIELA 10 X  Dzień Papieski i zbiórka na fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia
 godz. 8.00 msza: Henryka Gwizdałę w I rocz. śmierci
 godz. 9.30 msza: +Stanisławę Jaworską i rodziców z obojga stron
 godz. 11.00 msza: +Eugeniusza Gackowskiego w 26 rocz. śmierci

2. Inne ogłoszenia:
Biuro parafialne czynne tylko zaraz po mszach św. i w sobotę o godz. 8.00 - 9.00 . 

Bóg zapłać za ofiary za ławki na II półrocze, na intencje mszalne oraz inne na kościół. Za wszelkie dobro od parafian  dzięki. 

Jak najliczniej zapraszamy na spotkanie z Ks. Biskupem 3 października o godz. 11. 00.
I wtedy 14  ławek z przodu, po 7 z każdej strony, rezerwujemy dla kandydatów do bierzmowania i świadków bierzmowania.

Szczęść Boże.

2010-09-26