ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 32 niedziela zwykła (8 XI 2009) - ogłoszenia na 2 tygodnie (9-22 XI)


1. MSZE ŚW. I SPOTKANIA NA DWA TYGODNIE (9 - 22 XI) :

MSZE W TYGODNIU 9 – 15 XI 2009:  

PONIEDZIAŁEK  (9 XI) -nie będzie mszy  =====

WTOREK (10 XI)
godz. 17.00 msza jubileuszowa:   w 55- lecie ślubu Heleny i Alfonsa  dziękczynna z probą o dalsze błogosławieńdwto Boże **

ŚRODA (11 XI)
godz. 18.00 msza: +Wacława i Genowefę Kompolt i syna Mieczysława
(godz. 15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza, godz. 17.30 różaniec przyjaciół RM)

CZWARTEK (12 XI)
godz. 16.00 msza:  +rodziców Martę i Stanisława Brzezińskich

PIĄTEK (13 XI)
godz. 7.15 msza: ........................
godz.18.45 nie będzie katechumenatu parafialnego, nie będzie zebrania ministrantów)  

SOBOTA (14 XI)
godz. 10.00 katechumenat młodzieżowy dla kl. II i III ponadgimnazjal.
godz. 11.30 katechumenat młodzieżowy dla klas I ponadgimnazjalnych
godz. 18.00 msza: +rodziców Rozalię i Feliksa Stachowskich *   

NIEDZIELA (15 XI) 33 niedz. zw.: dzień modlitw w int. Polonii i Polaków za granicą
godz. 8.00 msza: +Teresę Koszowską  
godz. 9.30 msza: +Mariana Kornowskiego i zmar. z rodziny  
godz.11.00 msza:+Franciszka Szulca w 3 rocz. śmierci
(ofiary kolekty będą na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie)

-----------------------------------------------------------------------------------
MSZE ŚW. W TYGODNIU 16 – 22 XI 2009:

PONIEDZIAŁEK (16 XI)
godz. 18.00 msza: Beata i Piotr dziękują za 24 lata małżeństwa i  proszą o dalsze łaski Boże (spotkanie z rodzicami córek i synów z kl. I gimnazjum,  którzy chcą złożyć podania o sakrament bierzmowanie i rozpocząć trzyletnie  parafialne przygotowanie do bierzmowania)

WTOREK 17 XI, ŚRODA 18 XI, CZWARTEK19 XI - nie będzie mszy w parafii, rekolekcje księdza    

PIĄTEK 20 XI
godz. 18.00 msza: +Edmunda Najdowskiego w 11 rocz. śmierci i rodziców z obojga stron (godz. 18.45 katechumenat parafialny w sprawie ślubów i chrztów)

SOBOTA 21 XI
godz.18.00 msza:męża Edmunda Jaworskiego,syna Stanisława i rodziców z obojga stron*

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA, 22 XI, ostatnia niedziela roku kościelnego,  
godz. 8.00 msza: + Małgorzatę Momot w I rocz. śmierci   
godz. 9.30 msza: +Konrada i Stefanię Gackowskich i Józefa Musiała    
godz.11.00 msza: dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże w 15 rocz. ślubu (młodzież kl.I gimnazjum składa w procesji ofiarnej prośby o bierzmowanie w r. 2012) (Odpust w Przechowie godz. 12.00 suma odpustowa) 

2. Inne ogłoszenia:

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku o 8.00 - 9.00, także krótko po mszach św. wieczornych. Bóg zapłać za ofiary w ub tygodniu w biurze i na cmentrarzu. Na cmentarzu członkowie Akcji Katolickiej zebrali 2313,00 zł. Młodzież klas I gimnazjum z naszej parafii niech przygotuje prośby o bierzmowanie w r. 2012 i złoży je za dwa tygodnie w niedzielę 22 listopada w kościele na mszy o godz. 11.00. 

Zachęca się parafian do kupienia dwutygodnika „Pielgrzym”. Wszystkim - Szczęść Boże.

2009-11-08