ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 27 niedziela zwykła (4 X 2009) - ogłoszenia


1.W  TYGODNIU zapraszamy: 

PONIEDZIAŁEK (5 X) wspom.św.Faustyny Kowalskiej
godz. 7.15 msza z 10. różańca: .........

WTOREK (6 X)
godz. 16.00 różaniec dla dzieci i młodzieży i Komunia
godz. 18 msza: w 5 rocz. śmierci Eugenii Maszczyńskiej (z 8 X)

ŚRODA (7 X) wspomnienie NMP Różańcowej
g. 18.00 msza: +rodziców Topolińskich synów  Wiesława i Jerzego i wnuka Andrzeja 
(godz. 17.30 różaniec misyjny dla wszystkich kręgów)

CZWARTEK (8 X)
g. 7.15 msza z 10. różańca: ........................

PIĄTEK (9 X) wspom.bł.Wincentego Kadłubka
godz. 18.00 msza z różańcem:+siostrę zakonną Stanisławę Kaczmarek i zmar. z jej rodziny  
(godz. 16.00  zebranie ministrantów; godz. 18.45 katechumenat paraf. dla pragnących  chrztu dziecka lub sakr. małżeństwa)  

SOBOTA (10 X)
g.18.00 msza z 10.różańca:+Gabrielę Karpińską i Stanisława Szymczaka i +z rodz.   
(godz. 19.00 mały koncert przyjaciół pana Jerzego Ridana, dokumentalisty-reżysera z  Krakowa - dla dorosłych i starszej młodzieży jako artystyczny udział w Dniu Papieskim)

NIEDZIELA (11 X) IX DZIEŃ PAPIESKI w Polsce
godz. 8.00 msza:  +Kazimierza Bruckiego i zm. z rodziny Bruckich i Stanowskich   
godz. 9.30 msza:w 45 rocz. ślubu Elżbiety i Jana z prośbą o błog. Boże od syna z rodziną  
godz. 11.00 msza: +Sylwestra Deręgowskiego ;11 X członkowie Akcji Katolickiej będą  zbierać ofiary dla papieskiej FUNDACJI  „DZIEŁO NOWEGO  TYSIĄCLECIA”- dla biednej a uzdolnionej młodzieży.

2. Inne ogłoszenia:
Zm. +Wiktor Pipowski l. 75 z Małociechowa - dobry Jezu... Po  I-ych  spotkaniach rodziców dzieci klas II w ub. tygodniu została ustalona i zamknięta liczba 30 dzieci przygotowujących się do I Komunii w r. 2010.  

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku o godz. 8 -9.00 i krótko po wieczornej mszy. Bóg zapłać za ofiary w ub. tyg. Można złożyć dodatkowe ofiary w biurze.  

Zaprasza  się na różaniec. Niech ten różaniec w kościele wykonują parafianie, zwłaszcza z różańca misyjnego. Potrzeba wspólnego, zespołowego działania i ewangelizowania. Tak czynił Jezus, wysyłał po dwóch, gromadził 12, 72, 120... W pojedynkę nic uczynić nie możemy. „Gdzie dwaj lub trzej są w imię Jezusa, tam On także jest... To też zachęta do modlitwy wspólnej w rodzinie (także z dziećmi klas II, które dzisiaj otrzymują poświęcone różańce). Nabywać „Pielgrzym”.

Ks. proboszcz z łaski Bożej szczęśliwie zakończył 69. a rozpoczął 70. rok życia. Dziękuje za pamięć, modlitwy, życzenia i dary od parafian. Dzięki, Bóg zapłać.  

Zaczyna się piękna, polska, złota jesień. Spadające liście wskazują, iż przemija postać tego świata, a my dążymy ku Temu, Kto jest Nieprzemijający i nieśmiertelny, i Złoty, jak ostateczne Szczęście.
Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.  

2009-10-04