ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 Zesłanie Ducha Świętego * Pięćdziesiątnica * Zielone Świątki (31 V 2009)


1. W  TYGODNIU MSZE  ŚW. : 
 
PONIEDZIAŁEK (1 VI) tzw. II święto Zielonych Świąt – obecnie święto MATKI KOŚCIOŁA (święto nienakazane, ale tradycyjnie obchodzone  w Polsce- u nas dwie msze świąteczne:
godz. 11.00 msza świąteczna pod przewodnictwem ks. biskupa dra Piotra Krupy. który dzieli naszej młodzieży z klas III gimnazjum sakramentu bierzmowania
godz. 18.00 msza świąteczna:    .................... int. wolna

WTOREK  (2 VI)
godz. 18.00 msza z czerwcowym naboż. do Najśw. Serca PJ: w I rocz. śmierci +Jerzego Redmanna

ŚRODA (3 VI)
godz. 18.00 msza: +Jadwigę i Marcelego Mingów   
(godz. 17.30 różaniec misyjny dla wszystkich kręgów i Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy, litania do NSPJ)  

CZWARTEK (4 VI)
godz. 16.00 msza: dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo B. w 15 rocz. ślubu Hanny i Dariusza
godz. 18.00 msza koncelebrowana tegorocznych neoprezbiterów Diecezji Bydgoskiej, udzielenie błogosł. i  otrzymanie od nich obrazków prymicyjnych     
 
PIĄTEK (5 VI) nie będzie mszy z powody wyjazdu do Pelplina na Pomorski Festiwal ks. Pasierba (nie będzie zebrania ministrantów ani katechumenatu parafialnego w sprawie ślubów i chrztów)

SOBOTA (6 VI)
godz. 18.00 msza: z okazji urodzin Eugenii Danielewskiej - dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże  (udzielanie chrztów)

NIEDZIELA TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ  (7 VI):   
godz.  8.00 msza: + w 19 rocz. śmierci Tadeusza Barwika i rodziców z obojga stron  
godz.  9.30 msza: +w I rocz. śmierci za Stefanię ~Kitowską   
godz.11.00 msza:+Edwarda Wieczorka w 9 r. śm.i i jego syna Wiesława i synową Teresę Wieczorek i rodziców (odprawi tę mszę tegoroczny neoprezbiter warszawski ks. Józef Jan Siwiński, ochrzczony kiedyś w Grucznie, którego rodzice mieszkali w Małociechowie. 

(7 czerwca kończy się czas przykazania kościelnego o komunii wielkanocnej)  
7 czerwca w całej Polsce przeprowadzona zostanie kwesta do puszek na rzecz budowy Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie. 7 czerwca obchodzić będziemy II Dzień Dziękczynienia - każdy człowiek ma za co dziękować. „Dziękujemy rodzicom, nauczycielom, lekarzom, kolegom i przyjaciołom. Choć ciągle uczymy się dziękować, to ciągle dziękujemy za mało” – stwierdza w  liście arcbp Kazimierz Nycz.

2. Inne ogłoszenia.
W ub. tygodniu odbył się pogrzeb  ś. p. Andrzeja Łakomskiego l. 44 z Bagniewa - dobry Jezu...

Biuro czynne od wtorku do piątku od 8.00 - 9.00 i krótko po wieczornej mszy. Odbierać zamówione fotografie od I Komunii św. Dziękujemy za ofiary w biurze i na kolektę. Bóg zapłać także za pomoc. Niech rodzice zgłaszają  swoje dziecko z kl. I – córeczkę lub synka - do I Komunii św. w r. 2010, przynosząc w procesji ofiarnej podanie- prośbę do ks. proboszcza, z pełnymi danymi personalnymi (data urodzenia, data i miejsce parafii chrztu dziecka, PESEL, i ważne uzasadnienie, dlaczego  pragnąć tego sakramentu Najświętszej Eucharystii). 

Bądźmy dobrzy i miłosierni. W tych dniach 2 - 10 czerwca przypada 30 rocz. I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. 6 czerwca przypada 10. rocznica pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Pelplinie, co zaznaczyliśmy wycieczka dziewczyn i chłopców klas III gimnazjów do  Pelplina na górę Jana Pawła II, do bazyliki katedralnej, do muzeum diecezjalnego z unikalnymi zabytkami m. in. Madonną szafkową, najstarszymi rzeźbami i obrazami oraz naczyniami liturgicznymi, a przede wszystkim pierwodrukiem Biblii Gutenberga, który skonstruował pierwsza maszynę drukarską z czcionkami  i spowodował rewolucję przechodząc z rękopisów do masowej produkcji drukowanych książek.
4 czerwca będzie też  20. rocznica słynnych wyborów i początek zmian ustrojowych Polski, odejście od komunizmu ku demokracji. Zapraszamy szczególnie najserdeczniej w poniedziałek na godz. 11.00 na spotkanie z  ks. biskupem, który udzieli naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.   

Niech Duch Święty zstąpi na nas i odnowi nasze rodziny, miasta i wioski.  Wszystkim szczęść Boże!

2009-05-31