ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 6 niedziela Wielkanocy (17 V 2009) - ogłosz.


1.W BIAŁYM TYGODNIU będzie taki porządek w naszej parafii:   
 
PONIEDZIAŁEK 18  V
godz. 16.00 msza koncelebrowana, której będzie przewodniczył ks. biskup  prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga  z udziałem 15. księży-kolegów tutejszego proboszcza. :w ich intencji - zatem będziemy gościć Ks. Biskupa w białym tygodniu. więc w poniedz. 18 maja o 16.00 szczególnie zapraszamy
(w poniedz. w darach przyjmujemy słodycze; DZIECI przygotowują na wtorek laurki z życzeniami dla chorych i je przynoszą jako dar ofiarny)  - biuro nieczynne

WTOREK 19 V
godz. 16.00 msza z majowym: :+Jana Gwizdałę w 16 rocz. śmierci  (odbiór laurek; DZIECI  otrzymują koperty i przynoszą w środę swoje ofiary na misje katolickie,  zachęta, aby ofiarować coś ze  swych pieniędzy na misje...)

ŚRODA 20 V 
godz. 16.00 msza: +Władysława Gawdę  (15.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja z  majowym (DZIECI zbierają ofiary na misje katolickie; w czwartek przynoszą otrzymane pamiątki o  charakterze religijnym do poświęcenia)

CZWARTEK 21 V
godz. 16.00 z majowym ++Janinę Pipowską i zm. brata i bratowe i rodziców (poświęcenie przyniesionych pamiątek religijnych; DZIECI piszą własne podziękowania lub postanowienia dla Jezusa  w domu i je przynoszą w piątek jako dar ofiarny)   

PIĄTEK 22 V
godz. 16.00 msza z majowym:   +męża Marana i syna Andrzeja (odbiór podziękowań i postanowień  od dzieci, modląc się nimi wg ich podziękowań i postanowień dla  Jezusowi).
Katechumenat parafialny o. godz. 18.45. Zebranie ministrantów o godz. 17.15.     

SOBOTA 23 V
godz. 18.00 msza: +rodziców i brata Jana Kwaśniewskich  (o godz. 19.00 zapraszamy na I Majówkę Literacką z okazji 20.lecia Stowarzyszenia Pisarzy  
 Polskich, których z regionu bydgoskiego będzie gościli u nas w domu katechetycznym.

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 24 V:
godz. 8.00 msza:   +rodziców Martę i Władysława Pasternackich
godz. 9.30 msza: +Wacława Niewadziego   
godz. 11.00 msza: +Macieja Gołębiewskiego w 9 rocz. śmierci

1. Z okazji I Komunii rozprowadzamy Pismo św.: Nowy Testament za 15 zł, Stary i Nowy Testament  od małego do dużego formatu: za 45, 60 i 80 zł.

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od 8.00 - 9.00 i krótko po mszy wieczornej ok 17.00. Wokół rodzin i dzieci pierwszokomunijnych zachowujemy dobry przykład, dobroć i świętość. Dziękujemy paniom katechetkom za długoletnią pracę nauczycielską na religii w szkołach, a szczególnie wokół przygotowań do sakramentów świętych, za przygotowanie tegorocznych dzieci, panu organiście za śpiewy, a rodzicom, pracownikom parafii i ludziom dobrej woli za przygotowanie kościoła, za dekoracje, za zielony wieniec  - osobom z Parlina, za kwiaty, za uporządkowanie obejścia wokół kościoła, ścięcie trawy w ogrodzie...Serdeczne Bóg zapłać. Sens tej uroczystości jest w  tym, że nasze dary chleba i wina mocą Ducha Świętego zamieniają się w Jezusa, który jest sakramentalną ofiarą i darem, i Go przyjmujemy - jednoczymy się z Nim. Na wzór Jezusa każdy z nas może siebie samego składać w ofierze i czynić siebie darem dla innych. Szczęść Boże, aby radość była w Waszych rodzinach, pośród przyjaciół i gości. W białym tygodniu niech Pan Bóg błogosławi dzieciom, rodzicom, chrzestnym i wszystkim bliskim. W tę niedzielę 17 maja o godz. 16.00 będzie w kościele nabożeństwo maryjne dla dzieci (wspólne zdjęcie, wręczenie obrazków, oglądanie i zamawianie fotografii będzie 17 V po nabożeństwie i 19 maja po mszy). Ks. proboszcz też przyjmuje  życzenia i uścisk dłoni  z okazji 45 lat kapłaństwa (święcenia kapłańskie otrzymał 17. V. 1964). Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...  

2009-05-17