ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 3 niedziela Adwentu (14 XII 2008)


W tę niedzielę ofiary kolekty na Stolicę Apostolską. W tę niedzielę po mszy o 11-tej miesięczne spotkanie młodzieży oazowej. W tygodniu Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin, modlimy się za rodziny i  za przygotowujących się do małżeństwa.

1.W TRZECIM TYGODNIU ADWENTOWYM:

PONIEDZIAŁEK (15 XII) === nie będzie mszy

WTOREK (16 XII)
g.7.15 msza roratnia w domu katech.: +Małgorzatę Momot - od różańca
 misyjnego z Dworzyska (spowiedż w Świeciu-Mariankach godz.9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00)  

ŚRODA (17 XII) SPOWIEDŹ ADWENTOWA w Grucznie z udziałem 6 spowiedników: godz. 10.00 – od 11.30 spowiedź dla wszystkich

godz. 13.30 – 15.00 spowiedź dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa i gimnazjum) i dorosłych, potem pół godziny przerwy dla księży
godz. 15.30 – 17.00 spowiedź dla starszej młodzieży i dla wszystkich parafian
(bardzo prosimy skorzystać z sakramenetu pojednania)
godz. 16.00 msza roratnia: +rodz. Amelię i Juliana Biernckich i Mariannę i Stanisława Zielonych   (15.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja)      

CZWARTEK (18 XII)  = = = = =  nie będzie mszy
(w czwartek spowiedź w Przechowie godz. 15.00 - 17.00)

PIĄTEK (19 XII)
godz. 17.00 msza:+Ignacego w 6 rocz. śmierci i rodziców z obojga stron (zebr. ministrantów g. 16.00; nie będzie katechumenatu parafialnego w sprawie ślubów i chrztów,  następny będzie 9 stycznia; spowiedź w Topolnie godz. 18.00 - 19.00)   

SOBOTA (20 XII)
godz. 18.00 msza: + Konrada Szczukowskiego w 19 rocz. śmierci i Martę i
Pawła Szczukowskich  

IV NIEDZIELA ADWENTU (21 XII)
godz. 8.00 msza: dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo  
godz. 9.30 msza: +Józefa Dudka w 20 rocz. śmieci i za żonę Marię Dudek   
godz. 11.00 msza: +Bronisława Szafrana  i rodziców z objga stron (po południu dzień skupienia dla świeckich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Pelplinie)
******************************************************************************

2.Inne ogłoszenia.
Bóg zapłać osobom i rodzinom za dodatkowe ofiary w biurze parafialnym  na
dokończenie renowacji kościoła. Od 30 listopada wpłynęło 2550,00 zł od 15 osób i rodzin.

Dziękujemy. Zapłaciliśmy w tygodniu zaliczkowo 6.000 zł. Razem na te obecne materiały i roboty wydalimy18 tysięcy zł. Jeszcze potrzebujemy ok. 12-14 tysięcy zł. Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku o godz. 8 –9.00 i po wieczornej mszy św. W środę 17 XII będą siedzieć w biurze - jak co roku w Adwencie - ktoś z członków rady ekonomicznej i seniorów, i będą zbierać specjalne dodatkowe ofiary na zapłacenie bieżących robót renowacyjnych, na posadzęi marmurową i na ogrzewanie podłogowe. Serwis techniczny potwierdził słuszność tego wysiłku w kierunku ogrzewania, w razie konieczności zapewniając wzmocnienie kotła w zakrystii.

Przed świętami pamiętajmy o bliskich i bliźnich w sąsiedztwie. Można przynieść dary żywności lub inne (nadwyżki) do rozdania w parafii lub wskazując konkretnych ludzi z nazwiskiem i adresem, prezenty dla dzieci i pomoc dla starszych – przynosić w dzień spowiedzi adwentowej w środę 17 XII i w niedzielę 21 XII, składając obok chrzcielnicy. Opłatki wigilijne odbierajmy od pań i panów w rejonach, są one znakiem naszej jedności we wierze i łącznością z parafią. Pojednajmy się z Bogiem i z drugim człowiekiem przed świętami, przebaczając z serca i okazując sobie zgodę i pokój, korzystając ze spowiedzi adwentowej w środę 17 XII.

Na koniec wszystkim szczęść Boże. 

2008-12-14