ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 29 niedziela zw. (19 X 2008) 82. Światowy Dzień Misyjny, Niedziela Misyjna, Tydzień Misyjny


(ofiary dodatkowe na cele misyjne przed prezbiterium   do koszyka i do puszek przed kościołem po mszach, proszę panie z kręgów różańca misyjnego )

1. MSZE ŚW. W TYGODNIU MISYJNYM:

PONIEDZ. 20 X
godz.18.00 msza z różańcem: +Andrzeja Sosnowskiego z okazji urodzin  

WTOREK 21 X
godz. 7.15 msza z 10-tką różańca: za zm. z rodziny Raców i Kieszkowskich i
 Kuflów  

ŚRODA 22 X
godz. 18.00 msza:+rodziców i braci Jana i Jerzego Nalazków (godz. 17.30 różaniec misyjny i przyjaciół Radia Maryja)

CZWARTEK 23 X
godz. 7.15 msza z 10-tką różańca: za zm. księży pracujących tutaj lub
 pochodzących z tej parafii (ostatnio zmarł ks. Rychert prze 4 lata wikariusz w Grucznie)      

PIĄTEK 24 X = = nie będzie mszy,
zebrania ministrantów ani katechumenatu parafialnego)
godz. 16.00 różaniec misyjny dla dzieci (prowadzony przez panią katechetkę)

SOBOTA 25 X
godz. 18.00 msza z 10-tką różańca: +Czesława Grzybowskiego i jego rodziców Józefa i Julię    

NIEDZIELA 26 X  ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA (30 niedziela zwykła)
godz.8.00 msza: +Władysława Małeckiego w I rocz. śmierci      
godz.9.30 msza: + w15 rocz. śmierci męża Kazimierza Wierzchuckiego,+matkę Anastazję Wierzchucką   
godz.11.00 msza: +Zofię Kempińską w 12 rocz. śmierci  i +męża Leona  

2. W tę niedzielę zbieramy specjalne ofiary kolekty na misje katolickie i dla polskich misjonarzy.. Prosimy panie z kręgów różańca  misyjnego, aby w tygodniu chciały prowadzić różaniec misyjny. Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od 8.00 – 9.00 i po wieczornej mszy, ale nie wieczorem w czwartek i piątek. W tym obecnym czasie wypisujemy na kartkach (są to tzw. tradycyjne wypominki, zdrowaśki) imiona i nazwiska swych zmarłych i
przynosimy je do parafii z dobrowolną ofiarą.  Kartki do tego można zabrać ze stolika przed ławkami. Otrzymane przy tej okazji ofiary będą na zapłacenie choćby części wywózki śmieci z cmentarza, która wzrosła pół roku do ponad 900 zł miesięcznie. Odwiedzamy cmentarze, czyścimy groby. Można też zabrać bezpłatnie “Dobrą nowinę” gazetę przedstawiająca wyjątkowość św. Pawła, misjonarza narodów. Papież ogłosił Rok św. Pawła.  

Dziękujemy za ofiary w ub. tygodniu w biurze. Zawieszono dalsze trzy kinkiety z lewej strony w kościele i zapłacono. Opóźniamy nieco inne prace renowacyjne, aż uzbieramy dosyć pieniędzy. Na razie wydaliśmy już 12 tysięcy zł na materiały, czego nie widać, a w co trzeba jeszcze włożyć ok. 11 tysięcy zł. Same prace wykończeniowe na miejscu będą kosztować nieco
mniej. Potem przewidujemy malowanie wnętrza, do czego przygotowujemy się już powoli wyobraźnią i projektami. Trzeba też zaprojektować, aby gdzieś  umieścić figurki z dawnej ambony, które zostały zakonserwowane i odnowione. I wypada cierpliwie zrekonstruować i naprawić zabytkowy szklany żyrandol sprzed II wojny światowej, zniszczony w 50%, odnaleziony na strychu plebanii.
Dziękujemy za ofiary w VIII Dniu Papieskim na stypendia  dla zdolnej i biednej młodzieży – 900 zł - co wysłaliśmy, co jest budowaniem skutecznej
pamięci wokół spuścizny kaznodziejskiej, naukowej, artystycznej i medialnej pontyfikatu papieża Jana Pawła II Wielkiego.   Gazety są do nabycia od ministrantów. Szczęść Boże.

2008-10-19