ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 25 marzec 2019 roku

 6 niedziela Wielkanocy (27 IV 2008)


Pierwsza Komunia w parafii Gruczno o godz. 11.00, potem Biały Tydzień  

1.W BIAŁYM TYGODNIU będzie taki porządek w naszej parafii:
  
PONIEDZIAŁEK 28 IV
godz. 14.00 pogrzeb ś. p. Henryka Kowalskiego l. 75 z Poledna – dobry Jezu...  godz.18.00 msza: +Halinę i Bronisława Lewandowskich  (przyjmowanie słodyczy w darach; DZIECI przygotowują na wtorek laurki z życzeniami dla chorych i je przynoszą jako dar ofiarny)

WTOREK 29 IV
godz. 18.00 msza: :+w 15 rocz. śmierci Jana Gwizdały  (odbiór laurek; DZIECI otrzymują      koperty i przynoszą w środę swoje ofiary na misje katolickie,  zachęta, aby ofiarować coś ze swych      pieniędzy na misje...)

ŚRODA 30 IV 
godz. 18.00 msza: +Witloda Łobockiego w 2 rocz. śmierci  (17.30 różaniec misyjny – wyjątkowo ostatniego dnia, a nie w I środę – zaprasza się wszystkie kręgi misyjne (DZIECI zbierają  ofiary na misje katolickie; w czwartek przynoszą otrzymane pamiątki o charakterze religijnym do poświęcenia)
    
[od 30 kwietnia będą u nas rekolekcje dla grupy rodzin z Tczewa do 4 maja ks. Andrzejem Piernikarczykiem i będzie na weekendzie od 30 IV do 4 V grupa kleryków studentów V roku WSD w Bydgoszczy z opiekunem]

CZWARTEK 1 V
godz. 9.30 msza: + z rodz. Pszczolińskich i Juskowiaków
     godz.18.00 msza z majowym:+Edmunda Najdowskiego z okazji urodzin (poświęcenie przyniesionych      pamiątek religijnych; DZIECI piszą własne podziękowania lub postanowienia dla Jezusa w domu i je      przynoszą w piątek jako dar ofiarny na zakończenie białego tygodnia (I czwartek – modlimy się o nowe powołania)  

PIĄTEK 2 V
godz. 18.00 msza z majowym: +Franciszka Szulca (odbiór podziękowań i postanowień od dzieci,      modląc się nimi jako dziękczynienie i przyrzekanie Jezusowi – I piątek  uwzględniamy modlitwy      duchowej adopcji i do Serca Jezusa). Katechumenat parafialny ok. godz. 19.00. Zebranie ministrantów o      godz. 16.00.     

SOBOTA 3 V święto kościelno-państwowe Najśw. Maryi Panny KRÓLOWEJ POLSKI (wywieszamy flagi narodowe) - msze jak w niedziele:
     godz.   8.00 msza świąteczna: +syna Jarosława z okazji urodzin i za zmarłych z rodziny
     godz.   9.30 msza świąteczna: +Klemensa Glazińskiego
godz. 11.00 msza: +rodz. Kapiców i Dyjachów i +rodzeństwo i szwagra Mieczysława

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 4 V:
godz. 8.00 msza:   
    godz. 9.30 msza: +Halinę i Bolesława Kręckich  
godz. 11.00 msza: z okazji urodzin +za zm. Irenę, Gabrielę, Karola, Tomasza i Anastazję
     godz. 13.00 msza polowa w PARLINIE przy świetlicy w dzień  św.Floriana, patrona strażaków, z           okazji obchodów Dnia Strażaka i 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Parlinie      

2. Zmarli w ub. tygod.: +Marta Glazińska l. 89 z Luszkowa i  Irena Zielińska l. 75 z Gruczna (pogrzeby tych zmarłych  się odbyły) oraz + Henryk Kowalski l. 75 z Poledna, którego pogrzeb się odbędzie w poniedziałek 28 kwietnia o godz. 14.00  – dobry Jezu...

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od 8.00 - 9.00 i krótko po mszy wieczornej. Wokół rodzin, gdzie dzieci pierwszokomunijne, próbujmy zachować atmosferę dobrego przykładu, dobroci i świętości. Dziękujemy paniom katechetkom za długoletnią pracę nauczycielską na religii w szkołach, a szczególnie wokół przygotowań do sakramentów świętych, za przygotowanie tegorocznych dzieci, organiście za śpiewy, a rodzicom, pracownikom parafii i ludziom dobrej woli za przygotowanie kościoła, za dekoracje, za zielony wieniec, za kwiaty, za uporządkowanie obejścia wokół kościoła, ścięcie trawy w ogrodzie...Niech ta uroczystość przybliży nas wzajemnie i do Jezusa Eucharystycznego. Sens tej uroczystości jest w  tym, że nasze dary chleba i wina mocą Ducha Świętego zamieniają się w Jezusa, który jest sakramentalną ofiarą i darem, i każdy z nas powinien siebie samego też czynić darem dla innych. Nie tyle przyjmujemy Komunię św., ile raczej chcemy być w komunii z Jezusem. Szczęść Boże w rodzinach, pośród przyjaciół i gości. W białym tygodniu niech Pan Bóg błogosławi dzieciom, ich rodzicom, chrzestnym i wszystkim bliskim.     

W tę niedzielę o godz. 16.00 będzie w kościele nabożeństwo maryjne dla dzieci (wspólne zdjęcie, wręczenie obrazków, oglądanie i zamawianie fotografii).  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 

2008-04-27