ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 Niedziela Trójcy Najświętszej (18 V 2008)


1.W TYGODNIU MSZE ŚW.:
PONIEDZIAŁEK 19 VI i we WTOREK 20 V ==== nie będzie mszy
We wtorek i w środę ćwiczenia dla dzieci sypiących kwiatki na Boże Ciało podczas procesji

ŚRODA 21V
g. 18.00 msza z majowym: +w 20 rocz. śm. ojca Stanisława Urbańskiego i dziadków z ob. stron
(godz. 17.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja; po mszy konieczne spotkanie dla młodzieży oazowej)

CZWARTEK (22 VI) uroczystość NAJŚW. CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ (BOŻE CIAŁO) święto nakazane, u nas trzy msze świąteczne:
godz. 8.00 msza: +Stanisława i Franciszkę i Franciszka Sawickich
godz. 9.30 msza: +rodziców Dudzińskich i Jaworskich oraz rodzeństwo z obojga stron (po mszy procesja do 4 ołtarzy ulicami Gruczna, z udziałem Młodzieżowo-Dziecięcej Orkiestry Dętej „Płomyki”)

ok. godz. 11.50 msza po procesji: +Mariana Wyrodę (homilie wygłosi i procesję poprowadzi ks. rektor WSD w Pelplinie kanonik Antoni Bączkowski, który w tę niedzielę obchodzi 25-lecie kapłaństwa)

PIĄTEK 23 V
godz. 18.00 msza z majowym i procesją eucharystyczną: +Henryka Kufla
(katechumenat paraf. o w sprawie chrztów i ślubów godz. 19.00)

SOBOTA 24 V
godz.18.00 msza z majowym i procesją eucharystyczną: +rodziców Mariannę i Bolesława w II rocznice śmierci Medeńskich

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 V:
godz. 8.00 msza: +rodziców Martę i Władysława Pasternackich
godz. 9.30 msza: +Macieja Gołębiewskiego w 8 rocz. śmierci
godz. 11.00 msza: :+rodziców z obydwu stron Dyjach i Kapiców, braci Mariana i Władysława, bratowe Irenę i Wiesławę i za dusz e w czyśćcu cierpiące

2.Inne ogłoszenia.
Biuro parafialne czynne we wtorek, środę i piątek od 8 – 9.00 i po wieczornej mszy św.

W niedzielę 1 czerwca – z powodu przyjazdu ks. biskupa i bierzmowania w naszej parafii - będzie inny porządek mszy św. : o godz. 8.00, 9.30 i późno po południu o godz. 17.00.

W ub. tyg. odbył się pogrzeb ś. p. Andrzeja Partyki l. 50 z Małociechowa – dobry Jezu...

Proszę pomóc sąsiadom przy 4 ołtarzach Bożego Ciała, które będą: przy posesji pani Osińskiej na ul. Dworcowej (pierwszy ołtarz), przy domu państwa Chmara-Koszowscy ul. Świecka (drugi ołtarz), przy domu państwa Pietrzak-Szargało ul. Wojska Pol. (trzeci ołtarz) i przy domu państwa Rogaczewskich ul.Wojska Pol.(czwarty ołtarz).
Na trasie procesji proszę wystroić ulice i domy. Proszę panów z Gruczna o nagłośnienie przy ołtarzach, jak co roku. Dzieci klas II w białych strojach pod kierunkiem rodziców niech biorą udział w procesji Bożego Ciało. Panie z kręgów różańca misyjnego, z Akcji Katolickiej, z Caritasu i Klubu Symeona i Anny oraz panowie strażacy niech w przeddzień 21 V sprawdzą symbole procesyjne i rozdzielą funkcje: kto niesie krzyż, chorągwie i feretrony w procesji.
Niech strażacy zabezpieczają ulice, kierują porządkiem procesji i niosą parasole przed słońcem lub przed deszczem, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. W Boże Ciało publicznie oddajemy cześć Jezusowi, który jest naszym pokarmem na życie wieczne - naszą drogą, prawdą i życiem. Zapraszamy. Pozostający w domach niech zaśpiewają pieśni religijne lub odmówią jakieś modlitwy na znak łączności z procesją.

Rodzice dzieci klas I niech w procesji ofiarnej składają prośby z danymi personalnymi swej córeczki lub synka, z uzasadnieniem, że pragną I Komunii św. dla swego dziecka w r. 2009.

Przywieziono deski, belki, materiały izolacyjne i środki przeciw grzybicom i robakom, wniesiono na strych - zatem rozpoczęto prace na strychu, które będą polegać na poprawieniu podłogi na suficie, stropu, sufitu - budując pomosty, wywożąc stamtąd gruz i inne śmieci, uzupełniając brakujące lub zgnite elementy, przygotowując do lepszej izolacji i potem do malowania.
Parafia dała 2 tysiące zaliczki na resztę małych witraży w oknach w obu zakrystiach. Potrzeba więcej nowych funduszów.. Warto nabyć komplet 15 widokówek z parafii Gruczno za 15 zł, które można rozsyłać krewnym i znajomym na urodziny lub imieniny albo nabyć naszą „Drogę krzyżową” bibliofilsko wydaną za 20 zł. Co tez przeznaczymy na remont. Chętnie przyjmujemy ofiary w biurze od parafian na remont strychu i sufitu kościoła. Te prace nie były teraz planowane, lecz później, ale ekipa p. Leszka Rucińskiego z Warlubia, która odnawiała 10 lat temu prezbiterium, jest akurat wolna, ktoś zrezygnował z planowanych prac Dlatego już teraz te roboty. 8 tysięcy kosztują materiały do tych prac. A na razie zaliczkowo parafia dała 4 tysiące na te roboty. Brakuje nam jeszcze gotówki. Dlatego zwracamy się do zawsze ofiarnych parafian o pomoc lub też pożyczkę na okres pół roku. Nabywać gazety katolickie od ministrantów przed kościołem.
W tę niedzielę zbiórka po mszach na nową bibliotekę WSD w Pelplinie, a 1 czerwca ofiary kolekty będą w całej Polsce na Świątynię Opatrzności w Warszawie.

Wszystkim szczęść Boże na całym tydzień z Świętem Bożego Ciała w środku tygodnia.

2008-05-18