ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 4 niedziela zwykła (3 II 2008)


*ferie zimowe;
w tygodniu: ostatnie dni karnawału i początek Wielkiego Postu


1. W NASZEJ PARAFII W TYGODNIU:
   
PONIEDZ.(4 II)
godz. 18.00 msza:  +Kazimierza Racę i +rodziców i dusze w czyśćcu+

WTOREK (5 II)
godz. 13.00 pogrzeb ś. p. Genowefy Sosnowskiej l. 81 z Gruczna (5 II - koniec karnawału)    

ŚRODA (6 II) ŚRODA POPIELCOWA
godz.   9.30 msza: ++rodziców Jóźwików i Zysiów
godz. 11.00 msza: ++z rodziny Lewandowskich i Leżańskich
godz. 18.00 msza: ++z rodziny Jankowskich i +rodzeństwo (różaniec misyjny o godz. 17.30 dla wszystkich          kręgów różańca; o 16.00  początek biwaku dla klas III gimnazjum jako dalsze przygotowanie do          bierzmowania;  w Środę Popielcową w liturgii jest ceremonia posypania popiołem; obowiązuje          ścisły post (tj. powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i ograniczenie jedzenia). W 40.              dniowym Wielkim Poście wszystkie dni są dniami pokuty, powstrzymujemy się od zabaw i              tańców, bardziej wykonujemy uczynki pokutne: modlitwę, jałmużnę i post; w Środę              Popielcową zbieramy ofiary kolekty na jałmużnę postną – tradycja od początku chrześcijań. -           jako czyn pokutny za nasze grzechy na rzecz ubogich.

CZWARTEK (7 II)
godz.15.00 msza:  za parafian i o ducha pokuty we naszej parafii
Nie będzie objazdu chorych w I czwartek, lecz będzie 11 lutego w Światowy Dzień Chorego

PIĄTEK (8 II)
godz. 16.00 droga krzyżowa dla dzieci
godz. 17.30 droga krzyżowa dla dorosłych i młodzieży
godz. 18.00 msza: +Elżbietę Helwig    
(w piątek z powodu ferii nie będzie katechumenatu parafialnego ani zebrania ministrantów)

SOBOTA 9 II
godz. 17.30 Gorzkie Żale z kazaniem
godz.18.00 msza: +Walerego Wójcika i rodziców z obojga stron  
(godz. 11.00 zakończenie biwaku dla klas III gimnazjum, z powodu ferii zimowych w II sobotę miesiąca nie      będzie comiesięcznego katechumenatu młodzieżowego o 10.00 i 12.00)

I NIEDZIELA W. POSTU 10 II
godz. 8.00 msza: +Jerzego Pszczolińskiego i +zm.  rodziny      
godz. 9.30 msza: +rodziców Dudzińskich i Jaworskich oraz rodzeństwo z obojga stron  
godz. 11.00 msza: +Lucynę Hałas, Stanisława Nurkiewicza i Leszka Guziewicza   (po 11-towej mszy o      godz. 12.00 – 13.30 będzie miesięczne spotkanie dla młodzieży oazowej i dla nowych uczestników którzy       zgłosili się od jesieni ub. r.)

2. Inne ogloszenia.

Pogrzeb ś. p. Bronisławy Mikuli l. 74 z Gruczna odbył się w piątek w ub. tyg., a pogrzeb zm. Genowefy Sosnowskiej l. 81 z Gruczna będzie we wtorek o godz. 13.00  – dobry Jezu...

3. Dziękujemy rodzicom, pani katechetce i młodzieży oazowej  za pomoc w przeprowadzeniu biwaku dla kl.I gimnazjum Prosimy nadal o taką pomocy w biwaku dla klas III gimnazjum. Działalność parafii opiera się na wolontariuszach, dzięki którym w ogóle można cokolwiek organizować dla dzieci i młodzieży. W tym objawia się nasza miłość do młodzieży oraz realna próba formacji duchowej i całościowej ewangelizacji. Często niestety dorośli rezygnują i kapitulują przed organizowaniem czegoś dla młodzieży. w ub. tygodniu.
Ważniejsze terminy w parafii w tym półroczu.   Rekolekcje szkolne 20 – 22 luty, 27  kwietnia 2008 o godz. 11.00 – I Komunia św. 1 czerwca 2008 godz. 17.00 – bierzmowanie,  23 VI  2008 V Biesiada Regionalna (Wspomnień) w parafii  Gruczno (można zgłosić swój pomysł, udział i wkład w tę V Biesiadę), 24 VI 2008 odpust św. Jana Chrzciciela.  
Przyjmijcie błogosławieństwo Boże na tę niedzielę i na cały tydzień, w którym kończymy karnawał, a zaczynamy Wielki Post.

Szczęść Boże.

2008-02-03