ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 4 niedziela Wielkiego Postu (15 III 2015) * Parafia Gruczno


W tę niedzielę czyta się list Biskupa Pelplińskiego i zbiera się ofiary kolekty na WSD w Pelplinie, witamy i pozdrawiamy ks. prał prof. dr hab. Wojciecha Pikora, który u nas pomaga i spowiada

1. Podczas REKOLEKCJI SZKOLNYCH i PARAFIANYCH będzie w Grucznie:

PONIEDZ. 16 III rekolekcje szkolne

od g. 8.00. droga krzyżowa potem Zespół Testimonium - szczególnie dla dzieci i młodzieży podstawówki i gimnazjum oraz dla wszystkich

godz. 17.00 rekolekcje zespół Testimonium dla wszystkich parafian, także dla starszej młodzieży szkół średnich, studentów i pracującej
(o godz. 18.30 msza: o łaski i owoce duchowe prowadzonych rekolekcji)

WTOREK 17 III rekolekcje podobnie jak w poniedziałek

od godz.8.00 różaniec potem Zespół Testimonium dla dzieci, młodzieży podstawówki i gimnazjum, i dla wszystkich

Od godz. 8.00 - 10.30 okazja do spowiedzi rekolekcyjnej i wielkopostnej (będą księża)

Godz. 17.00 rekolekcje z Zespołem Testimonium dla dorosłych parafian oraz dla starszej młodzieży szkół średnich, studentów i pracującej
(o godz. 18.30 msza: +Mieczysława Niciejewskiego)

Od godz. 16.30 - 18.00 okazja do spowiedzi rekolekcyjnej i wielkopostnej

ŚRODA 18 III rekolekcje

od godz. 8.00 msza i potem Zespół Testimonium dla dzieci podstawówki i młodzieży gimnazjalnej oraz dla wszystkich parafian

(o godz. 8.00 msza: + zm. Zdzisława Chojnackiego i Arkadiusza WIśniewskiego )

godz.17.00 rekolekcje droga krzyżowa potem Zespół Testimonium dla wszystkich dorosłych parafian oraz dla starszej młodzieży szkół średnich, studentów i pracującej

CZWARTEK 19 III uroczystość św. Józefa Oblubienca NMP, której warto nadać charakter świąteczny - u nas dwie msze świąteczne:

godz.9.30 msza świąteczna: o zdrowie dla Artura

godz. 18.00 msza świąteczna: +Bolesława Palucha w 5 rocz. śmierci

PIĄTEK 20 III

godz.18.00 msza: w I rocz. śmierci Wiesława Saji

(o g. 18.45 katechumenat parafialny i parafialne poradnictwo rodzinne w sprawie ślubów i chrztów, następne po Wielkanocy, drogi krzyżowe w ramach rekolekcji w poniedziałek o 8.00 i w środę o 17.00)

SOBOTA 21 III

godz. 14.30 zebranie ministrantów

godz. 17.30 gorzkie żale z adoracją cz II

godz. 18.00 msza:w 40 rocz. ślubu Marii i Kazimierza Kaczerzewskich (chrzest będzie)

5 NIEDZIELA W. POSTU 22 III

godz. 8.00 msza: +w I rocz. śmierci Zbigniewa Gardynika

godz. 9.30 msza: +Tadeusza Popowkiego w 2 rocz. śmierci i żonę Janinę

(o g, 9.30 i 11.00 będzie śpiewał chór „KANTYCZKA” z Gimnazjum w Korytowie pod dyr. p. Andrzeja Skupniewicza)

godz. 11.00 msza:+Bogumiła Chudy w 11 rocz. śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny Chudy i Poćwiardowskich

2. Inne ogłoszenia:

Bóg zapłać za ofiary i dary. Zapraszamy na rekolekcje szkolne i parafialne - koncertowe... Spowiedź będzie podczas rekolekcji w tygodniu we wtorek.

Największa spowiedź wielkanocna (tzw. konkurs spowiedzi nazywany dawniej na Pomorzu) przed i po południu z udziałem wielu księży - będzie u nas w czwartek 26 marca. Przyjmujemy jałmużnę postną do koszyka na posadzce obok tabernakulum, a dar paczek wielkanocnych dla biednych składać przy chrzcielnicy.

Przybywajcie na rekolekcje. Nawracajcie się i wierzcie w Jego Ewangelię. - szczęść Boże.

2015-03-15