ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 3 Niedziela Wielkiego Postu 8 III 2015 * Parafia Gruczno


1. W najbliższym tygodniu w parafii Gruczno:
    
PONIEDZ. 9  III 

nie będzie mszy    ----------  

WTOREK 10 III  Rocz. reorganizacji diecezji w r. 1992 , powołanie diecezji pelplińskiej i pierwszego biskupa pelplińskiego ks. prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi. Módlmy się za diecezję, jej biskupów i za zmar. bpa Jana     
   
godz.18.00 msza: +Zofię Pietrzak w I r. śm.i męża Konrada w 6 r. śm.(od dzieci z rodzinami)  

ŚRODA  11 III

godz.15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza seniorów, emerytów, rencistów na comiesięczne spotkanie
   
godz.18.00  msza: za +Wiktora Pipowskiego i rodz. z ob. stron (przed Nowenna  MBNP)

CZWARTEK  12 III

godz. 17.00 AA Przebudzenie ZAPRASZA ALKOHOLIKÓw i ich rodziny na comiesięczne spotkanie w domu katechetecznym .o godz. 17.00.
   
godz. 18.00 msza: +Henryka Górskiego w 21 rocz. śmierci i za zm. z rodziny Górskich i +Łucją Łobocką w 23 rocz. śm. i zmar. z rodziny Łobockich

PIĄTEK 13 III 

godz. 16.00 droga krzyżowa dla dzieci
   
godz. 17.30 droga krzyżowa dla dorosłych i starszej młodzieży
   
g.18.00 msza:+rodziców Gertrudę i Teofila Gwizdałów i Weronikę i Jacka Zmudzińskich i siostrę Bożenę   
   
godz. 18.45 katechumenat parafialny dla młodych jako przygotowanie do sakramentu małżeństwa i dla rodziców jako przygotowanie do sakramentu chrztu dziecka i parafialne poradnictwo rodzinne (prowadzą: ks. proboszcz  i nauczyciele NPR mgr Paulina Jóźwiak i mgr inż. Łukasz Urbański)
       
II rocz. wyboru kard. Bergolio z Argentyny na papieża Franciszka. Módlmy się za niego.

SOBOTA 14 III

godz. 17.30 gorzkie żale cz. I z adoracją
   
godz.18.00 msza: +Nikodema Wietrzykowskiego w rocz. śmierci  

Zebranie ministrantów o godz. 14.30                                        

4 NIEDZIELA W. POSTU 15 III

godz. 8.00 msza: +Józefa Gackowskiego i Marie Gackoską
    
godz.9.30 msza:+Walerię i Juliana i Tadeusza Barwik i Stefanię i Konrada Belków   

godz.11.00 msza: +Krystyne Stasiak i rodziców z objga stron i rodzeństwa z obojga stron  (ofiary kolekty na WSD w Pelplinie)

2. Inne.

W ub. tygodniu odbyły się pogrzeby: ś.p. +Zdzisława Chojnackiego l. 56 z Gruczna  i Arkadiusza Wiśniewskiego l. 85 z Gruczna  - dobry Jezu...

Bóg zapłać za ofiary na ławki za I półrocze. Bóg zapłać też za ofiary - przy innych okazjach i przysłane na konto parafii. I za  pomoc w tych ostatnich miesiącach sprawowania urzędu proboszcza. Będzie to mojego urzędowania tutaj ponad 33 lata. Dziękuję księżom za pomoc: za odprawianie mszy i pogrzebów w ub. tygodniu i nadzwyczajnym świeckim szafarzom za udzielanie Komunii św.
Obecnie spłacamy zaległości remontowo-malarskie  oraz raty podatku 3 tysiące miesięcznie dla Gminy Świecie (podatek od sprzedawanych działek, od każdej od 7 tysięcy do 10 tysięcy zł, na prośbę parafii Gmina była łaskawa rozłożyć na raty, mogłaby przecież ten najwyższy podatek obniżyć).

Paczki żywnościowe i odzieżowe dla biednych na święta wielkanocne proszę jak co roku składać obok chrzcielnicy. To część naszej jałmużny, która obok modlitwy i postu należy do uczynków pokutnych. Bądźmy ostrożni na drogach i w zachowaniu przepisów drogowych. Wycofajmy pozwy sądowe przeciw bliźnim i próbujmy się pogodzić. Rozpadające się małżeństwo albo już rozbite próbujmy uzdrowić i na nowo zjednoczyć, wybaczając sobie nawzajem.

Bardzo zapraszamy na msze i nabożeństwa wielkopostne. Warto pomyśleć, po co żyjemy, dlaczego mamy być lepsi, dlaczego Jezus Chrystus, a nie kto inny.  Nawracajcie się i wierzcie w  Ewangelię. -  szczęść Boże.

DODATKOWE OGŁOSZENIA:

REKOLEKCJE SZKOLNE I PARAFIALNE :

od poniedziałku 16 marca do środy 18 marca będą u nas specjalne REKOLEKCJE KONCERTOWE z udziałem Zespołu Muzyków Katolickich TESTIMONIUM - będą codziennie od godz. 8.00 dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i Gimnazjum oraz o godz. 17.00 dla starszej młodzieży szkolnej i pracującej i dla parafian dorosłych.

ZAPISY DO SZKÓŁ: Katolickie LO, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów w Chełmnie przyjmuje zapisy nowych uczniów na rok szkolny 205/2016. Kat. Szk. podstawowa zaprasza na dzień otwarty w niedzielę 8 marca od 9.00 - 14.00. Kat. Liceum i Gimnazjum zapraszają na dzień otwarty w niedzielę 15 marca od 9.00 - 14.00. Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na szkolnych stronach internetowych oraz w sekretariacie szkoły ul. Słowackiego 1 w Chełmnie. - ks. dyrektor dr Paweł Orpik SAC.
Szkoły Katolickie w Świeciu ogłaszają nabór na nowy rok szkolny i zapraszają na Dni Drzwi Otwartych, które odbędą się : 20 marca w godz. 15.00 - 18.00 w Katolickim Przedszkolu ANIOŁOWIE oraz w Katolickiej Szkole Podst. ; 14 maja  godz. 15 .00 - 18.00 w Katolickim Gimnazjum. Warto przyjść i zobaczyć: edukacja w małoliczebnych klasach, rodzinna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia.  - ks. dyrektor dr Przemysław Szulc.

2015-03-08