ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 Ostatnia niedziela października - rocz. poświęcenia własnego kościoła (26 X 2014) * Parafia Gruczno


Ostatnia niedziela października - rocznica poświęcenia własnego kościoła (26 X 2014)

1. W TYGODNIU:

PONIEDZIAŁEK 27 X

==== nie będzie mszy ani różańca
====

WTOREK 28 X (XXX tydzień zw. w liturgii)

godz. 18.00 msza z różańcem:+Władysława Szczukowskiego i rodziców Jadwigę i Eugeniusza

ŚRODA 29 X

godz. 18.00 msza z różańcem: +Mirosława Makowskiego w I rocz. śmierci

CZWARTEK 30 X

godz. 18.00 msza z różańcem:+Nikodema i zm. z rodziny Wietrzykowskich

PIĄTEK 31 X

godz. 16.00 - 17.00 okazja do spowiedzi

godz. 18.00 msza: +Katarzynę Niciejewską w II rocz. śmierci

SOBOTA 1 XI UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - święto nakazane, u nas 4 msze świąteczne:

godz. 8.00 msza: +Stanisława Kempińskiego w 2 rocz. śm. i syna Macieja w 11 rocz. śm.

godz. 9.30 msza:+ Konrada i Helenę i Adama i Jana i Teresę i Czesława Baumgart

godz. 11.00 msza: +za zmar. z rodziny Chudy i Poćwiardowskich oraz Haak

godz. 14.00 msza: za zmarłych parafian i wszystkich wiernych zmarłych - z procesją żałobną na cmentarz parafialny, gdzie będą tradycyjne modły za zmarłych i coroczna kwesta członków Akacji Katolickiej na utrzymanie i porządek na cmentarzu. Z góry Bóg zapłać za te ofiary.

NIEDZIELA 2 XI WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH


godz. 8.00 msza: +Czesława

godz. 9.30 msza: +Czesława i Marię i Halinę i Janinę Koszuckich

godz.11.00 msza: +rodziców Bronisławę i Henryka Topolińskich i braci Ignacego i Bogdana i zmar. z rodziny Belt

2. Inne ogłoszenia:

Odbył się pogrzeb ś.p. Antoniny Chudzińskiej l. 89 z Gruczna (Włoszki, która wyszła za mąż za polskiego żołnierza armii gen. Andersa, z nim przybywając z ziemi włoskiej do Polski, matka siedmiorga dzieci) - dobry Jezu...

Bóg zapłać za ofiary w biurze. Przyjmujemy tradycyjne wypominki za zmarłych (tzw. zdrowaśki). Kartki do wypisywania imion zmarłych można pobrać z przodu z ławeczki i potem przekazać parafii.

Z ławki w bocznej kruchcie można swobodnie zabrać książki i czasopisma.

Od 1 listopada do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Warto przygotować się do uzyskania odpustu przez spowiedź i Komunię św. Okazja do spowiedzi zawsze przed mszami i w piątek o godz. 16.00- 17.00 oraz 1 i 2 listopada na wszystkich mszach św. Będzie także odprawiał msze, głosił homilie i spowiadał ks. prałat prof. dr hab. Wojciech Pikor.

Dbajmy o swoje groby i nasz cmentarz parafialny. Nie omijajcie na cmentarzu członków Akcji Katolickiej, którzy będą 1 XI zbierać ofiary cmentarne do puszek – jak co roku - na utrzymanie cmentarza i jego ulepszanie.

Niech zaduma wokół naszych zmarłych przyczyni się do lepszego widzenia celu ostatecznego i sensu życia. Szczęść Boże!

2014-10-26