ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 34 niedziela zwykła - 25 XI 2007 - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


W tę niedzielę o 11.00 uczennice i uczniowie z kl. I gimnazjum składają prośby o bierzmowanie w r. 2010.

1.W TYGODNIU MSZE, SPOTKANIA Z RODZICAMI DZIECI KL. II I INNE:

PONIEDZ. 26 XI
godz. 18.00 msza: ++Józefa Musiała i zmarłych z rodziny  

WTOREK 27 XI
godz. 18.00 msza: +w 40 rocz. śmierci Gertrudy Kuty i pozostałych zm.      członków rodziny (o 18.00 konieczne spotkanie z rodzicami dzieci kl. II z wioski Gruczno, po mszy II cz. w domu katech., przynoszą rodzice 5 zł na świeczkę adwentową)

ŚRODA 28 XI
godz. 18.00 msza +Konrada Szczukowskiego  (konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl. II  z wiosek spoza Gruczna , podobny program jak we wtorek)

CZWARTEK 29 XI
godz. 7.15 msza:   w pewnej intencji (własna)

PIĄTEK 30 XI
msza o godz. 18.00: +Waltrudę i Pawła Chudzińskich, św. Andrzeja Ap. (od      którego zabawy andrzejkowe, biskup diecezjalny daje dyspensę  na 30 XI tj. zwalnia z dnia pokutnego, nie ma zatem postu, można się bawić i tańczyć)
(katechumenat paraf. godz. 18.45 dla pragnących chrztu dziecka lub sakramentu małż.)  

SOBOTA 1 XII
godz. 18.00 msza: +Józefę i Bolesława Górskich i zmarłych  z rodziny (także  poświęcenie wieńca adwentowego i zapalenie pierwszej świecy, bo zaczyna się Adwent)

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 2 XII:

godz. 8.00 msza: ++rodziców Martę i Stanisława Brzezińskich  
godz. 9.30 msza: +rodziców i braci Jana i Alojzego   
godz. 11.00 msza: ++z rodziny Lewandowskich i Rychlickich (świeczki dla dzieci kl. II)

-----------------------
2. Inne ogłoszenia: 
Wg obliczeń statystycznych u nas 1 %  to 18 osób czyli 1800 osób w ogólnej liczbie 2400 parafian razem z niemowlętami, chorymi i starcami. Z liczenia obecności w niedzielę 28 X wynika, że  na mszach było prawie 1030 tj. 56% (tj. o 5% więcej niż ub. r. ).
Inwestycyjnie przygotowuje się dalsze małe okienka w zakrystii i oczyszcza się zewnętrzne drzwi, malując je.
Jest do nabycia dwutygodnik „Pielgrzym” i „Gość Niedzielny” (od ministrantów). Czytajmy systematycznie cośkolwiek z tematyki religijnej.  
Niech Jezus Chrystus króluje w naszych sumieniach, umysłach i sercach!

2007-11-25