ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 17 czerwiec 2019 roku

 Zesłanie Ducha Świętego * Pięćdziesiątnica * Zielone Świątki * 8 VI 2014


Dzisiaj zbiera sie do puszek specjalne ofiary dla powodzian na Bałkanach, gdzie przez Serbię, Bośnię i Hercegowinę przelała się największa powódź od 120 lat. Caritas Polska chce pomóc ludności tych zalanych terenów i my też bierzemy w tym udział. Dlatego ta zbiórka specjalna dzisiaj z prośbą o hojność i serce. Dzisiaj 8 czerwca 2014 prezydent Izraela i prezydent Autonomii Palestyńskiej spotykają się u papieża Franciszka, w spotkaniu także będzie uczestniczył patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Ojciec Święty pragnie, aby ten ważny moment wspierali modlitwą wierni na całym świecie. Kaznodzieją dzisiaj jest ks. dr Przemysław Szulc dyr. szkól katolickich w Świeciu, który promuje swoją książkę.

1. W TYGODNIU MSZE ŚW. będą:

PONIEDZIAŁEK 9 VI 2014 święto nienakazane MATKI KOŚCIOŁA zamiast d. II. święta Zesłania Ducha Św.(tradycyjnie obchodzone w Polsce) - u nas 2 msze świąteczne:

godz. 9.30 msza świąteczna: za parafię i parafian

godz. 18.00 msza świąteczna: +zmar. rodziców Zofię i Konrada Pietrzak od syna Adama z rodziną (przeniesiona z 12 VI)

WTOREK 10 VI

msza z czerwc.: o błogosł. Boże dla ks. proboszcza z okazji złotego jubileuszu święceń kapłańskich - wdzięczni parafianie z Gruczna

ŚRODA 11 VI

godz. 15.00 Klub Symeona Anny zaprasza seniorów, emerytów, rencistów na miesięczne spotkanie

godz.17.30 różaniec o błog.Boże dla dzieci przyjętych do I Komunii i dla młodzieży bierzmowanej

godz. 18.00 msza: +Helenę Osińską od Klubu Symeona i Anny (zamiast kwiatów na pogrzebie)

CZWARTEK 12 VI

godz. 17.00 AA „Przebudzenie” - miting comiesięczny w domu katech. w Grucznie - zaprasza się zainteresowanych wyzwoleniem się z nałogu alkoholizmu

=======12 V nie będzie mszy =====================

PIĄTEK 13 VI

godz. 18.00 msza: w 10 rocz. śmierci Katarzyny Predeli

(godz.18.45 konieczny katechument paraf. w sprawie ślubów i chrztów - ksiądz prowadzi oraz parafialne poradnictwo rodzinne - prowadzą świeccy nauczyciele NPR mgr Paulina Jóźwiak i mgr inż. Łukasz Urbański)

SOBOTA 14 VI

godz. 18.00 msza: Gertrudę i Teofila Gwizdałów

NIEDZIELA TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 15 VI

godz. 8.00 msza: + za zmar. rodziców Martę i Władysława Pasternackich

godz. 9.30 msza: +Leona Wasielewskiego w I rocz. śmierci

godz.11.00 msza: dziękczynna za 50 lat kspłaństwa ks. proboszcza Franciszka od parafian z Parlina

NIE BĘDZIE MSZY POŁĄCZONEJ Z MODLITWĄ CHARYZMATYCZNĄ O UZDROWIENIE FIZYCZNE i DUCHOWE. Jest odwołana! bo o. Teodor Knapczyk zapomniał, że 15 VI musi być w swojej rodzinnej miejscowości na stuleciu parafii. Przepraszamy. Nowy termin przyjazdu o. Teodora będzie podany w późniejszym terminie.

2. Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od godz. 8.00 i krótko po wieczornej mszy.

Dzięki za prace przy parafii, za sprzątanie - paniom z Gruczna, koszenie trawy i inne roboty porządkowe - panu z Gruczna itp., za dalsze roboty przy elewacji domu katech. od strony południowej, które zbliżają sie powoli do końca.

Bóg zapłać za otrzymane ofiary. Parafia do końca roku musi zapłacić ponad 200 tysięcy zł, na co - po wkładzie własnym ok. 35 procent - połowę otrzyma z dotacji marszałkowskiej. Parafia może jeszcze sprzedać kilka działek przy ul. Wojska Polskiego pod Topolno, z czego byłyby wystarczające pieniądze.

Otwierajmy swe umysły i serca na Ducha Świętego. Niech nas unosi ku wyższym ideałom i wartościom. Chcemy być dobrymi jedni dla drugich. Bądźmy miłosierni.

Wszystkim szczęść Boże!

2014-06-08