ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 3 Niedziela Wielkiego Postu 23 III 2014 * Parafia Gruczno


W tę niedzielę 23 III po 11.00- owej mszy spotkanie z animatorami i zastępcami kl III gimnazjów

1. W najbliższym tygodniu w parafii Gruczno:

PONIEDZ. 24 III

nie będzie mszy ----------

WTOREK 25 III uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia

godz.9.30 msza: w int. uczestników duchowej adopcji dziecka poczętego, którzy polecają Bogu rodziny i dzieci jeszcze nienarodzone. Po mszy zapraszamy uczestników duchowej adopcji i nowych chętnych do wspierania tejże akcji i modlitwy.
Ważna idea duchowej adopcji i jej oddziaływanie na innych... Rocz. reorganizacji diecezji w r. 1992 i powołanie pierwszego biskupa pelplińskiego ks. prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi.
Módlmy się za diecezję, jej biskupów i za zmar. bpa Jana

godz.18.00 msza:+Zofię Pietrzak od II kręgu różańca misyjnego w Parlinie zam. kwiatów (po mszy zapraszamy chętnych do duchowej adopcji dziecka poczętego na spotkanie)

ŚRODA 26 III

godz.18.00 +Leszka Kowalczyka z ok.urodzin
(na początku Nowenna do MBNP)

CZWARTEK 27 III

godz. 18.00 msza: +Mariana i Jadwigę Dzikowskich i zmarłych z rodziny

PIĄTEK 28 III

godz. 16.00 droga krzyżowa dla dzieci

godz. 17.30 droga krzyżowa dla dorosłych i starszej młodzieży

g.18.00 msza:+Władysława Szczukowskiego-od rodz.Jaworskich zam.kwiatów na pogrzebie

godz. 18.45 katechumenat parafialny dla młodych jako przygotowanie do sakramentu małżeństwa i dla rodziców jako przygotowanie do sakramentu chrztu dziecka i parafialne poradnictwo rodzinne (prowadzą: ks. proboszcz i nauczyciele NPR mgr Paulina Jóźwiak i mgr inż. Łukasz Urbański)

SOBOTA 29 III

godz.10.00 katechumenat młodzieżowy i rekolekcje dla młodzieży ponadgimn.

godz. 17.30 gorzkie żale cz. I z adoracją

godz.18.00 msza: +Tadeusza Łukaszewskiego

4 NIEDZIELA W. POSTU 30 III

godz. 8.00 msza: +Helenę Kosiak i rodziców z obojga stron

godz.9.30 msza:+Urszulę Jankowską w 2 rocz. śm. i jej męża Bolesława i Zdzisława Kęsika

godz.11.00 msza:+Bogumiła Chudy w 10 rocz.śm. i za wszystkich zmar. z rodziny Chudych i Poćwiardowskich (godz. 9.30 i 11.00 będzie śpiewał PARATI SEMPER chór ze Świecia)

2. Inne

W ub. tygodniu odbyły się pogrzeby: ś.p. +Józefa Naborczyka l. 89 z Parlina, ś. p. Gabrieli Glazińskiej l. 64 z Gołuszyc, ś. p. Wiesława Saji l. 68 z Gruczna i ś. p. Zbigniewa Gardynika l. 65 z Chrystkowa - dobry Jezu...

W czwartek 27 marca 204 o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie odbędzie się przedstawienie „Kobieta - jak skomentować?” którego celem będzie zbiórka pieniędzy dla naszego kolegi Dawid Trochowskiego. Liczymy na państwa dobre serce i wsparcie! - dyrektor, nauczyciele, uczniowie Gimnazjum nr 4 w Grucznie.

Jako jałmużnę postną można uznać następujące propozycje:
1) Chętni, którzy mogliby i chcieliby oddać krew, niech zgłoszą się w czwartek 27 marca w Urzędzie Gminy Pruszcz ul. Główna 33 w godzinach 8 - 11.00 i tam oddadzą krew.
2) Chętni, którzy chcieliby pomóc mocno poparzonemu uczniowi I klasy gimnazjum Dawidowi Trochowskiemu w czasie jego leczenia, przeszczepów i rehabilitacji - niech włoży ofiarę do koszyka jałmużny postnej poniżej tabernakulum, z czego 90% przekażemy choremu.

Trwają roboty przy szopie przykościelnej i przy domu katechetycznym. Przygotowujemy się do malowania kościoła.

Ks. proboszcz przygotowuje się do złotego jubileuszu kapłaństwa w Grucznie w sobotę 17 maja 2014, kiedy 50 lat temu przyjął sakrament kapłaństwa w katedrze pelplińskiej z rąk ks. bpa prof dra Kazimierza Józefa Kowalskiego, i w niedzielę 18 maja 2014 wspominając pierwszą mszę prymicyjną w rodzinnej parafii Podwyższenia Krzyża w Cekcynie. Kto chciałby pomóc w tym jubileuszu, ma jakiś konkretny pomysł pozaliturgiczny na radość i przedłużenie uroczystości na parę godzin, proszę, czekam.

Paczki żywnościowe i odzieżowe dla biednych na święta wielkanocne proszę jak co roku składać obok chrzcielnicy.
Bądźmy ostrożni na drogach i w zachowaniu przepisów drogowych. Wycofajmy pozwy sądowe przeciw bliźnim i próbujmy się pogodzić. Rozpadające się swoje małżeństwo albo już rozbite próbujmy uzdrowić i na nowo zjednoczyć, wybaczając sobie nawzajem.

Bardzo zapraszamy na msze i nabożeństwa wielkopostne. Warto pomyśleć, po co żyjemy, dlaczego mamy być lepsi, dlaczego Jezus Chrystus, a nie kto inny.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. - Szczęść Boże.

2014-03-23