ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 22 niedziela zw. (1 IX 2013) * po wakacjach


1. W TYGODNIU W PARAFII GRUCZNO:

PONIEDZ. 2 IX

godz. 8.00 msza na rozpocz
cie roku szk.dla szkoły podst., i gimnazjum im. Jana Pawa II 2 Grucznie: w ich int. i w int. wychowawców, nauczycieli i pracowników szkół (dzieci kl.I przynoszksiążki, zeszyty i swoje przybory szkolne do powicenia)


WTOREK 3 IX

g. 18.00 msza z ró
acem: +KazimierBurczyskw I rocz. mierci

RODA 4 IX

g 17.30 ró
aniec misyjny


godz.18.00 msza:
za przeyte lata - dzikczynna - i z probo dalszopiekMatki Boej

CZWARTEK 5 IX

godz.17.00-18.00 adoracja I-czwar. Naj
w.Euch. z róacem o 17.30 - bardzo zaprasza siparafian - w tym czasie take okazja do spowiedzi


godz.18.00 msza:
o wiatło Ducha w. i mdre wybory w yciu dla Adama i Damiana
(ksi
dz objeda chorych od g.10.00, szafarze wieccy zanoszKomuniwg uzgodnie).

PI
TEK 6 IX

godz. 14.00 msza
lubna dla pary Małgorzaty Rybackiej i Jacka Krakowiaka

(nie bdzie pitkowej adoracji z powodu wyjazdu ksidza na to wesele w Fojutowie)


SOBOTA 7 IX:


XIV zjazd absolwentów wy
szych szkół bydgoskich i uczestników dawnego fordoskiego DA Emaus -
godz, 11.00 sesja wyk
ładowa „Media a wiara” wród prelegentów ks. Krzyszof Prus, Krzysztof Nowicki portal wiecie24pl, Ewa Dbrowska radio PIK i inni - zapraszamy chtnych z parafii,

godz. 15.00 dla wszystkich (i dla parafian) recital bydgoskiej aktorki i artystki Romy Warmus w podziemiach domu katechet. i otwarcie wystawy artystów Jana Kaji i Jacka Soli
skiego


godz.18.00 msza w ko
ciele: +w II rocz. mierci Czesława Kasprzyka

NIEDZIELA ZW., 8 IX

godz. 8.00 msza
: +Marti Stanisława Jagłów

godz. 9.30 msza :
+w 3 rocz. mierci Ryszarda Medeskiego i rodziców z obojga stron (zaprasza sirolników i ogrodników - powicenie ziarna siewnego,które prosze przynieść)

(8 IX uczestnicy jubileuszowej XXV pielgrzymki pieszej do Topolna na odpust Narodzenia Najw. Maryi Panny pod przewod, pani mgr Ewy Dyjach gromadzsio godz. 9.15 przy naszym kociele, wchodzdo kocioła i potem o godz. 9.30 wymarsz. Wracajtejubileuszowo z powrotem. Dzieci muszmiekogoz rodziców lub opiekuna.


godz.11.00 msza:
+w I rocz.m.Ireny Górskiej i w 12 rocz. m. +Edmunda Górskiego oraz syna ksidza Bogdana (8 IX ofiary kolekty sna W. Seminarium Duchowne w Pelplinie).


2. Inne og
łoszenia. W tniedziel1 wrzenia wójt Gminy Pruszcz in. Franciszek Koszowski zaprasza ma Doynki Gminne - program: godz. 14.00 msza w Pruszczu, 15.00 - 15.30 przemarsz korowodu dozynkowego na plac przy Gminnym O. Kul.,Spor. i Rekreacji, potem imprezy towarzyszce.
A w niedziel
8 wrzenia zaprasza burmistrz Tadeusz Pogoda na Doynki Gminne wiecie 2013 i na XXX Wojewódzki DziePszczelarza - program: godz. 12.00 msza u Boboli, 13.00 przejcie ulicami do amfiteatru, 13.30 przemówienia i doynki z prezentacjwieców, potem wystpy zespołów muzycznych i inne atrakcje.

Po przerwie wakacyjnej pi
tkowy katechumenat parafafialny bdzie 13 IX o godz. 18.45 dla par pragncych sakr. małżestwa, dla rodziców pragncych sakr. chrztu dziecka i dla chrzestnych - prowadzi ksidz, take bdzie parafialne poradnictwo rodzinne o 18.45 dla par narzeczeskich - prowadzmgr Paulina Jówiak i mgr in. Łukasz Urbaski, Chrzest bdzie 14 IX o godz. 18.00.

W II czwartek miesi
ca 12 wrzenia o godz. 17.00 AA „Przebudzenia” w Grucznie zaprasza alkoholików i ich rodziny.

W pi
tek 13 wrzenia, z sanktuarium w Chełmnie, autokar z pielgrzymami niewidomych i niedowidzcych przyjedzie pod naszz kociół parafialny około godz. 19.00. Proszsprzed naszego kocioła zabratych pielgrzymów do swoich domów na nocleg. Za14 wrzenia, ok. godz. 8.00 autokar z pielgrzymami wraca do Chełmna. Proszzgłaszachęć przyjcia na noc po 2 osoby (niewidomego plus opiekuna, mogspana jednej wersalce) i podaswoje nazwisko, adres i telefon. Jest to ogólnopolska pielgrzymka niewidomych.

We
Wtorek 17 wrzenia o godzinie 18.00 zostanie odprawiona Msza wita połączona z modlitwcharyzmatyczno uzdrowienie duchowe i fizyczne Spotkaniu bdzie przewodniczył O. Teodor Knapczyk (z Sekretariatu Ewangelizacji Prowincji Matki Boej Anielskiej w Polsce z siedzibw Krakowie. Oprawa muzyczna: zespół Adoramus z Tczewa.


Dzi
kujemy za wszelkpomoc i ofiary. Po 15 wrzenia zacznsizapowiadane od dawna powaniejsze roboty przy naszym kociele. Przyjmijcie Boe błogosławiestwo.

2013-09-01