ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 25 VIII 2013, ogłoszenia w Grucznie Drugi dzień Festiwalu Smaku w Grucznie.


1.W ostatnim TYGODNIU wakacyjnym bdMSZE i inne spotkania nastpujco:


PONIEDZIA
ŁEK 26 VIII 2012 NAJW. MARYI PANNY CZSTOCHOWSKIEJ - UROCZYSTOŚĆ
u nas dwie msze - o godz. 9.30 i 16.00:


godz. 9.30 msza:
+Jana Nitki Erazma i Rajmunda Pipowskich (przeniesiona z 27 VIII)

godz. 16.00 msza:
dzikczynna z probo błogosł. Boe dla rodziny
(w starej farze za kana
łem w wieciu odpust M.B. Czstochowskiej o g. 18.00)


WTOREK 27 VIII

godz. 12.00 pogrzeb
.p. Heleny Hoffman l. 89 z Dworzyska - dobry Jezu...

RODA 28 VIII

godz. 12.00 pogrzeb +Cezarego Malinowskiego l 54 z Gruczna - dobry Jezu...


g.16.00-17.00 dla kl. III,IV i V szk.podst.spowied
przed rozpoczciem nowego roku szk.

godz. 18.00 msza:
dzikcz. w 28 rocz. lubu Marioli i Grzegorza z probo błog.Boe dla całej rodziny

CZWARTEK 29 VIII

godz. 16.00 - 17.00 dla kl.VI szko
ły podst. oraz dla klas I,II,III gimnazjum spowiedź przed pocztkiem nowego roku szkolnego

godz.18.00 msza:
+Jerzego Pszczoliskiego

(
29 VIII wspom. mczestwo w.Jana Chrz., nasz kociół jest pw.w.Jana Chrzciciela, znajduje siw nim rzeba citej głowy Jana Chrz. w górnej części ozdobnej barokowej korony ołtarzowej pod gotyckim sklepieniem - z alabastru 7,5 kg)


godz. 18.30 panie i pana katechetów - nauczycieli religii - zaprasza si
na spotkanie w domu kat. przed rozpoczciem nowego roku szkolnego.


PI
TEK 30 VIII, dziepokuty

godz.16.00 - 17.00 spowied
dla młodziey ponadgimnazjalnej z liceum, technikum i szkół zawodowych przed rozpoczciem nowego roku szkolnego


godz.18.00 msza:
+Wacława Krawczyka (int. od bratanka)

SOBOTA 31 VIII

g.16.00 msza
lubna pary Magdaleny Agnieszki Suchomskiej i Mariusza Maksymiliana Paciorka

godz. 18.00 msza
lubna pary Moniki Małgorzaty Piliskiej i Krzysztofa Piotra Grabowskiego
(z tego powodu int. za +zmar. Teres
Baumgart bdzie przeniesiona na 12 IX 2013 o godz. 18.00)


NIEDZIELA 1 IX (22 niedziela zw.)

godz. 8.00 msza:
+w 25 rocz. m. Stanisława i ony Stefani Szumla i Anny i Zygmunta Zakrzewskich

godz. 9.30 msza: +EwKempiskw dniu urodzin i zmarłych z rodziny

godz. 11.00 msza:
+rodziców Marii Stanisława Zyi brata Tadeusza


2. Inne ogłoszenia.
W
ub. tyg. odbył sipogrzeb .p. Benedykta Adamczyka l. 89 z Kosowa - dobry Jezu...

Biuro parafialne czynne tylko zaraz po mszach, a w soboty o godz. 8.00 - 9.00 . W sprawie nowych
lubów i chrztów przybyw II pitek wrzenia tj. 13 wrzenia o 18.45.

W sobot
7 wrzenia bdzie zjazd absolwentów wyszych szkół bydgoskich i uczestników DE Emaus w Fordonie z lat 19877 -1982, m. in. o godz.15.00 recital dla wszystkich (w wykonaniu artystki Romy Warmus).

W II czwartek miesi
ca 12 wrzenia o godz. 17.00 AA „Przebudzenia” w Grucznie zaprasza alkoholików i ich rodziny.

W pi
tek 13 wrzenia, z sanktuarium w Chełmnie, autokar z pielgrzymami niewidomych i niedowidzcych przyjedzie pod naszz kociół parafialny około godz. 19.00. Proszsprzed naszego kocioła zabratych pielgrzymów do swoich domów na nocleg. Za14 wrzenia, ok. godz. 8.00 autokar z pielgrzymami wraca do Chełmna. Proszzgłaszachęć przyjcia na noc po 2 osoby (niewidomego plus opiekuna) i podaswoje nazwisko, adres i telefon. Jest to ogólnopolska pielgrzymka niewidomych.

Wtorek 17 wrze
nia o godzinie 18.00 zostanie odprawiona Msza wita połączona z modlitwcharyzmatyczno uzdrowienie duchowe i fizyczne. Porzdek tego spotkania bdzie nastpujcy:

1. Msza wita z homili.
2. Wystawienie Najw. Sakramentu z modlitwwstawienniczo uzdrowienie duchowe i fizyczne.
3. Modlitwa indywidualna z nałoeniem rk.

Na zakoczenie modlitwy zostanpowicone sakramentalia: woda, olej i sól przyniesione przez wiernych. Po zakoczonej modlitwie, bdzie moliwość nabycia literatury religijnej zwłaszcza wiadectw uzdrowionych. ModlitwpoprowadzOjcowie z Sekretariatu Ewangelizacji Prowincji Matki Boej Anielskiej w Polsce z siedzibw Krakowie. Spotkaniu bdzie przewodniczył O. Teodor Knapczyk. Czas trwania modlitwy w całoci od dwóch do trzech godzin – w zalenoci od liczby uczestników. Oprawa muzyczna: zespół Adoramus z Tczewa.


Chrzest u nas b
dzie w sobot14 wrzenia o godz. 18.00.

Dzi
kujemy za wszelkpomoc i ofiary. Przyjmijcie Boe błogosławiestwo.

2013-08-25