ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
wtorek, 18 czerwiec 2019 roku

 17 niedziela zwyk豉 (28 VII 2013) * wakacje


1. W tygodniu wakacyjnym w naszej parafii Gruczno:

PONIEDZIA
EK 29 VII

g.18.00 msza:
dzikczynna z okazji rocznicy lubu

WTOREK 30 VII

godz. 18.00 msz
a: +Feliksa Jaworskiego

(panie i panów ze stref bagaowych gdaskiej pielgrzymki pieszej zaprasza sipo mszy)

RODA 31 VII

ok. godz. 7.15 msza:
... int. wolna


(
ok. godz.17.00 -18.00 przychodzi do nas na nocleg XXXI Gdaska Pielgrzymka Piesza. 5 grup: pierwsza w Parlinie - u p. Mirosawa Kozaka, druga w Parlinie u p. Grzegorza Jaworskiego, trzecia w Parlinie u p. Józefa Koszowskiego, skd rolnicy przyczepami przewiozpielgrzymów wraz z bagaami do Maociechowa na podwórze p. Leona Kempiskiego), czwarta w Grucznie u p. Zbigniewa Koszuckiego ul. Polna i pita - parking kocielny przy posesji pp. Leokadii i Krzysztofa Furtaków ul. Wojska Polskiego 10). Wieczorem apele maryjne.Drodzy parafianie,dla pielgrzymów otwórzcie swe domy, mieszkania, toalety, ubikacje, krany, lodówki, serca i gocinność. Pragnienie i chęć przyjcia pielgrzymów, zgaszajcie na kartkach z swoim nazwiskiem, adresem, telefonem w strefach bagaowych. Wasza kartka uatwia szybkie zakwaterowanie pielgrzymów.


CZWARTEK 1 VIII msz
e polowe rano w Parlinie i Maociechowie

W Grucznie msza w ko
ciele o godz. 7.00
(przemarsz grup XXXI gda
skiej pielgrzymki pieszej przy kociele ok. 8.00 - 9.00, krótko potem przy kociele postój gdyskiej pielgrzymki pieszej, która do Gruczna idzie inntras, a od Gruczna wspólnie tras. Niech nowi mieszkacy parafii tesizainteresujpielgrzymk, zgoszchęć przyjcia na nocleg i wyywienia pielgrzymów.

(1 VIII z powodu pielgrzymki nie bdzie objazdu chorych ani adoracji)


PI
TEK 2 VIII dziepokuty,

godz. 17.00 - 18.00 zaprasza si
na adoracjI - pitkow. Kto moe, niech przyjdzie na medytacjosobist(okazja do spowiedzi)

godz. 18.00 msza:
+Janini Jana Waschau i EwMegger


SOBOTA 3 VIII

godz.18.00 msza:
+Ireni Cecylii Wadysawa Zieliskich (Midzynarodowy WYCIG KOLARSKI przy kociele ul. Mysk, Dworcow, Wojska Polskiego i Myskwg organizatorów pp.Chudziskich (na plakatach). Trasa wycigu zamknita. Wycig od godz. 11.00.


18
NIEDZIELA zwyka, 4 VIII

godz. 8.00 msza:
+rodziców Marianni Bronisawa Kanarek i rodziców z obojga stron i WandSkrzypczak i brata Zygmunta


godz. 9.30 msza:
+Marka Go貫̨biewskiego w 19 r.m.,onKazimieri dzieci Ewi Macieja


godz.11.00 msza:
+rodziców Bronisawi Wacawa Kapica i rodzestwo i szwagra

2.Inne og
oszenia:
Bóg zap
aza ofiary dodatkowe dla parafii. W sierpniu bdwykonane wiksze prace przy parafii: odprowadzenie wody deszczowej spod kocioa, odwodnienia wokó murów, wycofanie eternitu z szopy i zmiana dachu.

Przez wakacje trwa u nas akcja: podaruj 1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy bez wypadku na
rodki transportu dla polskich misjonarzy. Koszyk do tych ofiar znajduje siz przodu na posadzce obok tabernakulum - Bóg zapaza te ofiary w. Krzysztofa.

Udanego wakacyjnego tygodnia, dobrych prze
ywokó gdaskiej pielgrzymki pieszej i wokó midzynarodowego wycigu kolarskiego.

Niech wszystkim Pan Bóg b
ogosawi w tniedzieli w nastpnych dniach.

2013-07-28