ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
wtorek, 26 marzec 2019 roku

 XIII Niedziela zwyk豉 30 VI 2013 * wakacje


30 czerwca 1982 r, po poudniu przyjecha do Gruczna ks. Franciszek Kamecki z dekretem ks. bpa chemiskiego Mariana Przykuckiego, który mianowa go od 1 lipca 1982 proboszczem w Grucznie. Z wdzicznocimyl ks. proboszcz o tych 31. latach, o dawnych i o obecnych wspópracownikach oraz z szacunkiem i przyjanio wszystkich mieszkacach parafii, a zmarych polecajc Boemu miosierdziu.

1. W pierwszym tygodniu wakacji b
dzie nastpujcy porzdek w naszej parafii:

PONIEDZIAEK 1VII

godz. 18.00 msza +Mariana Wyrod
(przeniesiona z 2 VII)


WTOREK 2 VII

godz. 8.00 msza: +Janin
Talak- nauczycielk, katechetki organistkw parafii Gruczno i +za zmar. przed tygodniem Kazimierza Wajd, pisarza i regionalistw Borach Tucholskich.

We wtorek
2 VII w Topolnie odpust Matki Boej Uzdrowienie Chorych. Program odpustu w Topolnie: godz. 11.30 msza dla chorych, godz. 17.00 suma odpustowa. Po mszy koncert Bydgoskiego Zespou Muzyki Dawnej „Collegium Vocale”. Prowadzenie koncertu Urszula Gulecka. Proboszcz topoleski ks. kan. Andrzej Regent zaprasza na odpust.


RODA 3 VII w. Tomasza Ap.

g. 17.30 ró
aniec misyjny z Nowenndo MBNP dla wszystkich krgów
godz.18.00 msza: +Konrada i Heleni Jana i Teresi Adama Baumgart


CZWARTEK 4 VII

godz.17.00-18.00 I-czwartkowa adoracja Naj
w. Sakramentu Eucharystii (na co zaprasza siparafian z wiosek w dolinie Wisy, take wakacyjnie dzieci i modzie(okazja do spowiedzi)

godz. 18.00 msza: Wiktora Pipowskiego (godz. 10.00 objazd chorych przez ksidza)

PI
TEK 5 VII

godz.17.00-18.00 I-pi
tkowa adoracja Najw. Sakram. Eucharystii (zaprasza siparafian z wiosek nad skarp,na górach,take wakacyjnie dzieci i modzie(bdzie okazja do spowiedzi)

godz. 18.00 msza
: w 25 rocz. mierci Mirosawa Reinholza


SOBOTA 6 VII

godz. 18.00 msza:
+Romana Zawadzkiego w I rocz. mierci (udzielanie chrztów)

NIEDZIELA zwyk
a 7 VII

g.8.00 msza:
+za męża Tadeusza Paki i rodz. Agnieszki Adama Poziomków

godz. 9.30 msza:
+Marii Czesawa i Janini HalinKoszuckich

g
odz. 11.00 msza: +Franciszkę Świtek i rodzestwo
(od niedzieli 7 lipca godz. 11.00 do niedzieli 14 lipca 2013 b
du nas rekolekcje maej grupy studentów Wieczernik z Lublina z ks. Zygmuntem z Krakowa,do której mogsido豉̨czyod nas studenci, maturzyci i z ostatnich klas maturalnych (zachcamy - niech sizgaszajosobicie do ks. proboszcza)

2. Inne ogoszenia.

W ub. tygodniu oprócz pogrzebów Józefa Szwedowskiego i Leona Wasilewskiego odby
sitrzeci pogrzeb w pitek p. Urszuli Kamrowskiej l. 62 z Poledna - dobry Jezu...

W czasie wakacji
biuro parafialne bdzie czynne od wtorku do pitku tylko zaraz po codziennych mszach, a w soboty o godz. 8.00 - 9.00. Katechumenat parafialny (katecheza i parafialne poradnictwo rodzinne) wokó sakramentów ma透̇estwa i chrztu dopiero po wakacjach (od II pitku wrzenia). Mona dzwonii umówisiosobno na rozmow, nawet naglco (take napisaSMS-a w komórce lub elektronicznie e-mailem napisanp. po metrykitp. sprawy albo uzgodnispotkanie i rozmow: Wszystkie dane sna portalu parafii: www.ewangelizacja.net W kadym mieszkaniu znajduje siparafialny folder z informacjami o naszej parafii. Obecny czas bdzie w parafii urlopowy lub powicony maej grupie. I dla polepszenia zdrowia. Na awce w bocznej kruchcie u nas nasza akcja książkowa „Bookcrossing: uwolnij książk! Mona zabra. yczdobrej niedzieli i pozytywnych emocji w tygodniu, a dzieciom i modziey wakacyjnych radoci.

Wszystkim szcz
ęść Boe!

2013-06-30