ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Og這szenia
poniedzia貫k, 17 czerwiec 2019 roku

 9 niedziela - zwyk豉 (2 VI 2013) * Święto Dziękczynienia


W tniedzielspecjalny List kard. Kazimierza Nycza. Po mszach zbiórka na wityniOpatrznoci. Po mszy 11.00 -owej procesja eucharystyczna wokó kocioa. Od 17.00 - 18.00 nasz udzia w ogólnowiatowej adoracji w 豉̨cznoci z papieem Franciszkiem.

1. W NASZEJ PARAFII B
DZIE TAKI PORZDEK W TYGODNIU:


PONIEDZ. 3 VI nie b
dzie mszy =============


WTOREK 4 VI nie b
dzie mszy ==============


RODA 5 VI nie bdzie mszy ani róaca misyjnego ====

biuro nieczynne w te dni


CZWARTEK 6 VI,
rocznica pobytu Jana Pawa II w Pelplinie w r. 1999, to teI czwartek miesica (dni eucharystyczne w parafii) -

godz. 10.00 objazd chorych
przez ksidza. wieccy szafarze take chtnie zawożą Komunię św. take chorym wg uzgodniez nimi

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Naj
w Sakramentu Eucharystii , na którzaprasza się parafian z wiosek w dolinie Wisy.

godz. 17.30 ró
aniec misyjny podczas adoracji

godz. 18.00 msza:
w 24 rocz. m. Mirosawa Saldata i zmar. z rodziny Saldat i Medeskich

PITEK 7 VI uroczystość Najw. Serca Pana Jezusa

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Naj
w. Sakramentu Eucharystii - zaprasza siparafian z wiosek ponad skarpwilan

godz. 18.00 msza:
+Henryka Witaka i JadwigMaleczyk (po mszy bogosawiestwo wianków)
18.45 katechumenat paraf.w sprawie
lubów i chrztów oraz paraf. poradnictwo rodzinne, koniecznie teraz korzysta, bo podczas wakacji nie organizujemy spotkadla nowych par i nowych par nie przyjmujemy, jedynie finalizujemy trwajce przygotowania ado lubu, wic kto planuje chrzest podczas wakacji - niech teraz przybdzie na przygotowanie w pitki)


SOBOTA 8 VI

godz. 18.00 msza:
+Tadeusza ukaszewskiego w I rocz. mierci (i udzielanie chrztu)

10
NIEDZIELA ZWYKA 9 VI

godz. 8.00 msza:
+ Józefa Kozaka

godz. 9.30 msza:
+ Tadeusza Barwika w 23 rocz. mierci

godz. 11.00 msza:
+Edwina Sawika


2. Inne og這szenia. Bóg zap
a. Dzikujemy za wysiek w przeprowadzeniu procesji Boego Ciaa, paniom i panom wacicielom posesji, przy których byy pikne otarze, panu z Gruczna za nagonienie, kapelmistrzowi oraz dziewczynom i chopcom modzieowej orkiestry „Pomyki”, panom straakom i wszystkim aktywnym w noszeniu znaków religijnych krzya, chorgwi i feretronu, osobom ze wiecami, dzieciom sypicym kwiatki i asystujcym im dziewczynom, szafarzom, ministrantom, panu organicie i pani Ewie z gitaroraz paniom piewajcym psalmy i osobom speniajcym funkcje liturgiczne podczas mszy.

Dzi
kujemy ofiarodawcom za pienidze, za owoce i ciasto, i za wspóorganizacjuroczystoci przyjazdu ks. biskupa i zarazem bierzmowania oraz paniom kelnerujcym przy biesiadzie i poczstunku w plenerze, tym, którzy uoyli podogdla orkiestry, obcinajcym trawi krzaki, straakom za rozoenie stolików, krzese, i dowiezienie dodatkowych, pracownikom parafii i rodzicom w porzdkowaniu kocioa i terenu przed przyjazdem naszego ks. biskupa dra hab. Wiesawa migla. Dziewcztom i chopcom bierzmowanym yczmy wytrwania w zobowizaniach wynikajcych z przyjtego sakramentu bierzmowania. Niech bierzmowani częściej podchodzdo ambony i czytajteksty wite podczas Eucharystii.

W najbli
szym czasie w czwartek i pitek prosimy o ofiary od awek na I pórocze, take ofiary na intencje mszalne, na koció i inne. Ostatni biwak przed bierzmowaniem kosztowa ponad 5 tysicy z. Zostay wykonane nowe meble i umieszczone w jadalni domu katech. i w biurze parafialnym.

Wnet zaczniemy wi
kszinwestycjkonserwatorsko - wykoczenioww kociele i wokó kocioa oraz odwodnienie i wprowadzenie wody deszczowej spod kocioa do kanau deszczowego oraz osuszenie i wyczyszczenie cian. Kosztorys wynosi ponad 200 tysicy z., ponad poowpienidzy otrzymamy z Urzdu Marszakowskiego w Toruniu, z którym ks. proboszcz podpisa umowdotacyjnw rod29 maja 2013 r. Za dotychczasowe projekty parafia zapacia prawie 20 tysicy z. Prace projektowe trway od stycznia ub. roku do teraz, uwzgldniajc wszystkie postawione warunki. Potem chcemy zaraz malowawntrze kocioa. Wic bdzie potrzebny i nasz wkad finansowy - od parafian - prawdopodobnie przygotujemy cegieki jako nasz udzia finansowy w zrealizowaniu tego duego projektu do grudnia tego roku. To wszystko trzeba przemyle. Uprzejmie zaprasza siczonków rady ekonomicznej i rady duszpasterskiej na spotkanie - zebranie 13 czerwca o godz. 18.45.

Przyjmijcie bogosawiestwo Boe na tniedzieli na cay tydzie. Szczęść Boe.

2013-06-02