ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
środa, 16 styczeń 2019 roku

 I niedziela Wielkiego Postu 17 II 2013 * Parafia Gruczno


(pod abdykacji Benedykta XVI, przed wyborem nowego papieża, po rekolekcjach szkolnych i parafialnych, apel biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny o wsparcie Caritas Diecezjalnej jednym procentem od zobowiązań podatkowych)

1. W TYGOD. WIELKOPOSTNYM w naszej parafii:

PONIEDZ. 18 II

nie będzie mszy, biuro nieczynne

WTOREK 19 II

nie będzie mszy, biuro nieczynne

ŚRODA 20 II   

godz. 16.00 koronka do miłosierdzia Bożego

godz. 16.15 msza: o pogodę ducha dla abdykującego Benedykta XVI i o wybór nowego papieża


CZWARTEK 21 II

godz. 16.00 droga krzyżowa dla dzieci

godz. 16.30 msza: ..............................................................................

PIĄTEK 22 II

godz.17.30 droga krzyżowa dla dorosłych i starszej młodzieży

godz. 18.00 msza: +Józefa i Anny Falenczyk

(godz. 18.45 piątkowy katechumenat parafialny w sprawie chrztów i ślubów; także wtedy parafialne poradnictwo rodzinne; kto nie ma przygotowania kościelnego - powinien w tym uczestniczyć ok. 25 razy, a w poradnictwie 3 razy)

SOBOTA 23 II

godz. 17.30 gorzkie żale z wystawieniem Najśw Sakr. Eucharystii i medytacją pasyjną

godz.18.00 msza: +Wandę i Kazimierza Wołowicz

NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU 24 II, niedziela Ad Gentes (na misje) :

godz. 8.00 msza: +Macieja Gołębiewskiego z okazji urodzin i zmar. rodziców

godz. 9.30 msza: +Jana Baumgarta w III rocz. śmierci

godz. 11.00 msza: +Henryka Kufa i syna i rodziców (w II niedz. W. Postu pamiętamy, że 2170 polskich misjonarzy i misjonarek pracuje w 98 krajach świata. Dla nich będzie coroczna zbiórka pieniędzy jako ofiary misyjne „Ad gentes” , co niech uczynią podczas ogłoszeń członkowie Caritas.

2. Inne.

W ub. tygodniu odbyły się pogrzeby + Barbary Gackowskiej l. 79 z Gruczna, +Jan Pukrop l. 83 z Bagniewa i Anny Ziółkowskiej l. 94 z Gruczna = dobry Jezu...

Dziękujemy za wszelka pomoc podczas trzydniowych rekolekcji szkolnych i parafialnych z udziałem Katolickiego Zespołu Ewangelizacyjnego Testimonium.

Wielki Post - czas wysiłku, pozytywnego działania i medytacji. Uczynki pokutne to modlitwa, jałmużna i post. Przezwyciężamy złe nawyki, nałogi i złe pragnienia. Czytamy w domu głośno Pismo św. i inne teksty religijne.

Jałmużnę postną można i warto składać do koszyka przy tabernakulum w kościele. Przyjmujemy w tym czasie dary dla biednych. które prosimy składać koło chrzcielnicy.

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ! Szczęść Boże!

[Akcja SMS przez cały rok 2013. Pomóż polskim misjonarzom, wyślij SMS o treści MISJE na numer 72032    koszt 2 zł + VAT]

2013-02-17