ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 3 Niedziela Wielkiego Postu 11 III 2012 * Parafia Gruczno


List biskupa w związku z XX leciem ustanowienia nowego podziału administracji Kościoła w Polsce i posługi arcypasterskiej w Diecezji Pelplińskiej J.E. ks. Biskupa prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi.

1. REKOLEKCJOM SZKOLNYM będzie podporządkowany najbliższy tydzień.

PONIEDZ. 12 III
godz. 14.00 pogrzeb ś. p. Marianny Rappke l. 86, ze Zbrachlina - dobyr Jezu...

WTOREK 13 III

godz.18.00 msza:o błog. Boże dla dzieci i młodzieży podczas rekolekcji szkolnych;
g.17.30 różaniec w in. rekolekcji (g.15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza)

ŚRODA 14 III REKOLEKCJE SZKOLNE - OJCZYZNA (Piotr Skarga)

dla klas IV, V i VI szk.podst. godz. 8.00 w kościele nauka rekolekcyjna ks. misjonarz Marek Kaleta, Litania do NS Jezusowego i Koronka - nauczyciele
g.9.00 msza z nauką-ks.M.K.,dalej w domu kat.:ks.F.Kam.i Mery Kanini śpiew,bębny(Kenia)-KA
dla klas 1,2,3 - o g.9.00 msza,potem w k-le Litania, Koronka-nauczyciele,nauka ks.M.K i dalej w domu kat. ks. Fr.Kam. i p. Mary Kanini - KA
dla klas I, II i III gimnazjum godz. 11.00 msza ks.F.Kam. z nauką ks. M. Kaleta, po mszy nauka dla kl.III ks. M. K. litania,Kor., a kl. 1,2 w domu kat. ks.Fr.Kam. i p. Mery Kanini KA i potem kl. III w domu katech. z ks. Fr. Kam. i p. Mary Kanini -KA

CZWARTEK 15 III REKOLEKCJE SZKOLNE - HONOR (bł. Aniela Salawa) SPOWIEDŹ

dla klas IV, V i VI szk.podst. godz. 8.00 w kościele nauka ks. M.K. i różaniec - nauczyciele
g. 9.00 msza ks.F.Kam.,nauką ks.M.K., potem IV,V,VI w domu kat. z ks. F. K. i p. Mary Kanini - KA
dla klas I,II i III też o g.9.00 msza,potem w k-le nauka ks.M.K i różaniec-nauczyciele, potem idą do domu kat. tam ks. F. Kam. i p. Mary Kanini - KA
dla klas I, II i III gimnazjum godz. 11.00 msza z nauką rek. ks. M.K. potem jeszcze różaniec kl. III i nauka, a
kl. I i II w domu kat. ks. Fr. Kam. i p.Mary K - AK
potem kl. III w domu kat. ks. Fr. Kamecki i p. M`ary Kanini - AK

PIĄTEK 16 III REKOLEKCJE SZKOLNE - BÓG (bł. Jan Beyzym)

dla klas IV,V i VI szk.podst. godz. 8.00 nauka ks. M.K droga krzyżowa- nauczyciele,.
godz.9.00 msza z nauką ks.M.K.,dalej w domu kat.ks.F.Kam,p.Mary Kanini-KA
dla klas I, II i III też o godz. 9.00 msza z nauką ks. M.K. ,droga krzyżowa -nauczyciele, potem idą do domu katech. - ks. F.Kam. i [.Mary Kanini - KA
dla klas I, II i III gimnazjum godz. 11.00 droga krzyżowa,Komunia - młodzież i nauczyciele,nauka w k-le
dla kl. III ks. M.K, kl. I i II w domu kat.z ks. F.Kam.i Mary K.-KA
potem w domu kat. kl. III ks. Fr. Kam. i Mary Kanini - KA

godz. 17.30 droga krzyżowa dla dorosłych i starszej młodzieży
godz. 18.00 msza: ...................... (in. wolna)
godz. 18.45 katechumenat parafialny i parafialne poradnictwo rodzinne

SOBOTA 17 III

godz. 10.00 nowa ewangelizacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej klas III i IV
godz. 11.30 nowa ewangelizacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej klasy I i II (te spotkania raz w miesiącu przez kilka lat nazywały się dotąd „katechumenat młodzieżowy”, odtąd będą katechezą parafialną dla naszej
młodzieży ponadgimn. o nazwie „nowa ewangelizacja” jako konieczne przygotowanie do sakramentu małżeństwa (niech najmłodsi dorośli lub prawie dorośłi biorą to pod uwagę w swej samoświadomości)

godz. 17.30 gorzkie żale

godz.18.00 msza: +za kolegę Sebastiana Włodarczyka

4 NIEDZIELA W. POSTU 18 IV

godz. 8.00 msza: +Józefa i Marię Gackowskich
godz. 9.30 msza:+Zdzisława Kęsika w 5 rocz. śmierci
godz.11.00 msza:+Bogumiła Chudego w 8 r.śm.oraz za wszystkich zmar. z rodz.Chudych i Poćwiardowskich
(będzie list Ks. Biskupa, ofiary kolekty będą na WSD w Pelplinie)

2. W ub. tyg. odbył się pogrzeb ś.p. Mariana Kabat l. 90 z Kosowa, a w poniedziałek o godz. 14.00 będzie pogrzeb ś.p. Marianny Rappke l. 86 ze Zbrachlina - dobry Jezu...

Warto pomyśleć o dwóch przykazaniach kościelnych:minimum raz w roku spowiadać się i przynajmniej raz w roku Komunię św. przyjąć w okresie wielkanocnym. Wg tradycji kartki wielkanocnej spowiedzi odbierać u rejonowych opiekunów charytatywnych. W razie braku lub pomyłki można samej, samemu wypisać kartkę z imieniem i nazwiskiem, i adresem.

Dzieci mogą zabrać skarbonki wielkopostne z podsadzki z przodu, niech odważnie podsuwają te skarbonki odwiedzającym ich mieszkanie - krewnym, gościom i interesantom – wskazując na uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy. Wciąż uczymy się tego, aby być dla innych.

Na rekolekcje parafialne miejscowy ks. proboszcz prosi o napisanie pytań, tematów, które by były odpowiednie, pożyteczne i do uwzględnienia podczas rekolekcji parafialnych...

Przychodźmy lub przyjeżdżajmy rodzinami na drogi krzyżowe i gorzkie żale, przywozimy dzieci i młodzież na rekolekcje szkolne i odwozimy. W tygodniu 7 int. mszalnych jest wolnych, proszę je duchowo określić za żywych lub zmarłych, zamówić.

Niech to będzie czas gorliwości, zapału i namysłu, po co żyjemy, dlaczego mamy być lepsi, dlaczego Jezus Chrystus, a nie kto inny.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. - szczęść Boże.

2012-03-11