ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 29 niedziela zw. (16 X 2011), parafia Gruczno - ogłoszenia, 33 rocz. wyboru Polaka na papieża Jana Pawła II, zakończenie tygodnia papieskiego


W tę niedzielę w całej Polsce liczenie wiernych w kościele dla celów statystycznych.

1. MSZE ŚW. W TYGODNIU:

PONIEDZ. 17 X - nie będzie mszy

WTOREK 18 X św. Łukasza Ewang.

godz. 18.00 msza z różańcem: +Pelagię i Stanisława Krzemkowskich   

ŚRODA 19 X wspomn. bł. ks. Jerzego Popiełuszki męczennika

godz. 18.00 msza:+Władysława Kałamaja
(przed mszą o godz. 18.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy (proszę przynieść kartki: o jaką pomoc parafianie proszą za wstawiennictwem M.B. Nieustającej Pomocy)

CZWARTEK 20 X

godz. 18.00 msza z różańcem: +Leszka Kowalczyka

PIĄTEK 21 X

godz.18.00 msza z 10 -tką różańca: +Adama i Katarzynę i Józefa Cybulskich

Zebrania ministrantów o godz. 16.00.

Katechumenat parafialny i parafialne poradnictwo rodzinne jako przygotowanie do sakramentu chrztu i małżeństwa o godz. 18.45

SOBOTA 22 X wspomnienie liturgiczne bł. papieża Jana Pawła II

godz. 11.00 kongregacja dekanalna wszystkich księży Dekanatu Świecie - msza św. koncelebrowana za zmar. kapłanów, wyprowadzenie kapłanów z domu katech. do kościoła - zaprasza się parafian)

godz. 18.00 - msza z 10-tką różańca:+Czesława Grzybowskiego w rocz. śm. i +rodziców Julię i Józefa (udzielanie chrztów)

NIEDZIELA 23 X (30 niedziela, niedziela misyjna)

godz.8.00 msza: +Elżbietę Radzimską i Marcelego i Urszulę Zysiów

godz.9.30 msza: + Wiktorię Kęsik w II rocz. śmierci

godz.11.00 msza: w 18 rocz. śm. +Kazimierza Wierzchuckiego i +rodziców z ob. stron +brata Mariana (po mszach zbiórka na misje katolickie i dla polskich misjonarzy)

2. Inne ogłoszenia.

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od godz. 8.00 - 9.00 i krótko po wieczornej mszy. Dziękujemy za ofiary w ub. tygodniu w biurze, na ogrodzenie i za zebrane przez członków Akcji katolickiej na fundusz papieskiego Dzieła Nowego Tysiąclecia. Dalsze elementy do ogrodzenia się wykonuje.

Z okazji tygodnia papieskiego zaprasza się na dwa koncerty wirtuoza gitary Jana Oberbeka dedykowane błog. Janowi Pawłowi II Wielkiemu.: 15 X 2011 o godz. 20.30 w Grucznie w kościele św. Jana Chrzciciela i 16 X 2011 o godz. 16.30 w Bydgoszczy-Fordonie ( w starym Fordonie w kościele św. Mikołaja).

Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi.

2011-10-16