ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 19 kwiecień 2019 roku

 IKONA PRZYJAŹNI


W nowym roku 2007 szukamy jakiegoś ważnego znaku, obrazu, aby z nim iść  przez 12 miesięcy.
       W Zagrzebiu w Chorwacji podczas 29. Europejskiego Spotkania Młodych Taize do jednej z hal czuwania wniesiono ikonę Chrystusa, pochodząca z Egiptu, z VI wieku, nazywaną ikoną przyjaźni. Chrystus kładzie rękę na ramieniu przyjaciela, aby iść z nim, towarzyszyć mu. Potem rozdano tyle ikon przyjaźni, ile krajów reprezentowała przybyła młodzież.  Przesłanie takie:  aby ta ikona pomagała w organizowaniu małych pielgrzymek zaufania tam, gdzie w różnych miastach, parafiach, sierocińcach i szpitalach są cierpiący. Takie też może być głoszenie dobrej Ewangelii Jezusa. „Chrystus pragnie waszej przyjaźni. Umieszcza w was Ducha Świętego, który kroczy przed wami i towarzyszy wam wszędzie, dokądkolwiek idziecie – zapewniał brat Alois (ekai.pl.serwis).
    Zawsze (od ponad 30. lat) śledzę tę pielgrzymkę zaufania przez ziemię, która chce się przyczyniać do pokoju i pojednania między sobą. Za rok będzie w Boliwii i Genewie. Europa musi wsłuchiwać się też w Amerykę Południową. Myśli brata założyciela Taize Rogera bardzo mnie inspirowały (pamiętam: niech będzie nieustanne święto między nami, abyś jako bliźni był dla mnie świętem). Na te spotkania wysyłałem wielokrotnie młodzież (w stanie wojennym nie udało się). Potem już kiedy Jan Paweł II zainicjował Światowe Dni Młodzieży podążałem w tamtym kierunku za jego białą sutanną, która  stawała się znakiem przyjaźni.
     Oto gościnne progi skrzywdzonych Chorwatów i ich łzy, i Serbów, którzy doznali przemocy i nieszczęść, stały się pomostem budowania pokoju. Oby z tej komunii młodych mógł się narodzić nowy świat. Nie może to być jedynie marzenie, ale zdarzenie, które się dokonuje.
     Do tego samego nawiązał papież Benedykt XVI, wskazując na „osobę ludzką jako serce pokoju”. Oby nowy rok zaczął się  w świetle Chrystusa. „Trwajcie mocni w wierze! Niech Bóg wam błogosławi” ? po polsku powiedział papież.
    To samo w parafiach próbujemy przekazać. Żyjcie w pokoju. I politycy, i tworzący opinię poprzez media, i nadzwyczajni, i zwyczajni, zwykli, i ci w miastach, i ci na wsi, z poczuciem humoru żyjcie  w zgodzie, jedni drugich wyprzedzajcie w przebaczeniu i pojednaniu. Radykalna prawica i zbyt zadziorni mądrale pozwólcie przemówić  w mediach umiarkowanym, ugodowym, pokornym, przebaczającym i wyciągającym rękę do zgody. Dobroć nie jest naiwnością. Przebaczenie nie jest porażką. Dopuście mądrzejszych do głosu. Niech miłość  nas uspokoi. Uczmy się żyć jedni z drugimi, a nie jedni przeciw drugim. Tak nam dopomóż Bóg. Uch, och, jak gorąco, oby się tak stało w obiecującym i nieznanym nowym roku 2007.  I w całej Polsce, i w mojej parafii.  
       Niech Chrystus kładzie rękę na twoim i moim ramieniu, niech nam towarzyszy.
         KS. FRANCISZEK KAMECKI

2007-01-14