ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 26 kwiecień 2019 roku

 NAUCZANIE WOKÓŁ SAKRAMENTÓW


Drabiną do nieba 28 XI 2010 (24) [462]

   Każda parafia rozpoczyna Adwent i nowy rok kościelny. I obmyśla jakiś program, zachowując tradycje z roratami, św. Mikołajem, opłatkiem, pomocą dla biednych, spowiedzią adwentową przedświąteczną z większą liczbą spowiedników, bez których niemożliwa jest dobra obsługa katolicyzmu masowego etc.

   Pytam też siebie, co w parafii powinno być priorytetem? Wiadomo: słowo i sakrament. Słowem i sakramentem buduje się Kościół. Według projektu pana mgra Ryszarda Kaczora z Grudziądza zaznaczyłem to plastycznie i wyraźnie we wnętrzu parafialnej świątyni: z mosiądzu polerowanego tabernakulum i biblikum (Eucharystia i Biblia). I teraz wokół tych dwóch priorytetów projektuję resztę. Więc co? Coś wspólnego, bliskiego miłości i jedności (na wzór Trójjedynego Boga, który jest miłości i jednością, którego mamy naśladować).

    Troszczę się całościowo i wspólnotowo o trzy obszary nauczania i liturgii.

   Najpierw pierwszy obszar - to I Komunia. Głównie dla rodziców: od września do maja 10 koniecznych spotkań (2 wieczory do wyboru w tygodniu, dla księdza to jest 20 wieczorów, z których każdy to msza z homilią tematyczną - cz. I, a potem II cz. w domu katechetycznym z półgodzinnym filmem i pogadanką katechetyczną, luźną rozmową i modlitwą, ewentualnie
rozmową indywidualną z kimś - całość trwa 2 godziny). Rodzice otrzymują listy od księdza proboszcza z całorocznym programem, ze wszystkimi terminami spotkań łącznie z dniem
I spowiedzi, I Komunii i białym tygodniem. Rodzice przychodzą w 100 %. Muszą przyjść, jeżeli chcą kolejnych sakramentów dla swego dziecka. Po każdym spotkaniu z rodzicami zaraz podczas niedzielnej mszy ich dzieci są bardziej wtajemniczane w liturgię.

    II obszar to przygotowanie do sakramentu chrztu i małżeństwa (połączone w tzw. katechumenat parafialny i parafialne poradnictwo rodzinne, w każdy piątek poza wakacjami i feriami - ok. 40 spotkań). Dlaczego połączone? Bo obydwa sakramenty dotyczą miłości płodnej oraz małżeństwa i rodziny. Też jest film tematyczny, pogadanka katechetyczna i rozmowa. Równolegle w innym pomieszczeniu jedna para korzysta z parafialnego poradnictwa rodzinnego. Przed chrztem należy przybyć dwa - cztery razy. Przed ślubem 25 razy - wg wymogów Episkopatu - jeżeli para nie ma innego przygotowania przedmałżeńskiego.

    Trzeci obszar to trzyletnie przygotowanie nastolatków do bierzmowania (w wieku 13 - 16 lat, według specjalnego programu pracy w małych grupach rejonowych - 20 spotkań i podczas 5. biwaków trzy-pięciodniowych co pół roku dla całego rocznika).

    Na wzajemnie oddziaływanie nauczania i duszpasterstwa zwrócił ostatnio uwagę kard. Tarcisio Bertone, watykański sekretarz stanu (11 listopada): aby normom kanonicznym towarzyszyły wartościowe i inteligentne działania duszpasterskie. „Nauczanie bez duszpasterstwa pozostaje martwą literą, tak jak duszpasterstwu bez nauki grozi osłabienie i wytwarzanie wzorów, jakich należy unikać” (KAI).

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2010-11-28