ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
środa, 24 kwiecień 2019 roku

 WIWAT !


Drabiną do nieba 4 V 2008 (8) [401]

Ile niezwykłych  zdarzeń w ostatnich tygodniach!
     Wiwat Benedykt XVI!     Oto papieski apel o jedność Kościoła w USA. Wskazuje też na rany zadane Kościołowi z powodu nadużyć seksualnych niektórych duchownych  (cytując prasę światową  „Dziennik”). Oto pokora Ojca Świętego, który w zaimprowizowanym przemówieniu pod koniec Eucharystii w katedrze św. Patryka  „nie lęka się mówić o słabości Piotra i własnym duchowym ubóstwie, które potrzebuje wsparcia całego Kościoła”. „Jak bardzo każdy z papieży musi uznać swe człowieczeństwo i wynikające z niego ograniczenia, aby zdać sobie sprawę, że Bóg posługuje się ludzką słabością, aby ukazała się Jego chwała”. W ocenie nadużyć seksualnych  bezdyskusyjna obrona poszkodowanych ofiar. Żadnego relatywizmu, żadnego mataczenia, co stanowi wyraźny i jednoznaczny papieski kanon, którego nieraz brakuje w  polskiej dyskusji  na obszarze tajnych agentów i ujawnianych aktów pedofilii wśród duchownych. U nas widać żal do mediów, iż o tym bez pardonowo piszą , a nie żal do duchownych, którzy się sprzeniewierzyli.  Musimy coś uczynić. aby nasz wstyd nie stawał się z roku na rok większy i odbierający nam zapał ewangelizacyjny. Należałoby przed każdą nominacją kościelną wymagać pod przysięgą: czy jesteś wolny od nadużyć pijaństwa, pedofilii, molestowania seksualnego?   Przebaczyć też trzeba po chrześcijańsku, ale i ukarać. Szkody naprawić i zgorszenie.  Za nadużycia seksualne papież każę usuwać z szeregów kapłaństwa. Zatem przynajmniej nie wyróżniać podejrzanych. Na świeczniku nie mogą być pozbawieni świecenia.    
   
Widać, że ludzie zauważają osobisty urok Benedykta XVI, wyrażają wielką  sympatię dla niego, ale nadal czują miłość do poprzednika  Jana Pawła II.  Zwykły handlarz przyznaje, że nadal sprzedaje dwukrotnie więcej podobizn Jana Pawła II, wielu  motywuje to głębokimi dawnymi relacjami uczuciowymi w ciągu niemal 27 lat tego pontyfikatu. Grupa młodzieży polonijnej, jadąc na spotkanie papieskie, w Benedykcie XVI dostrzega swego pasterza, a spotkanie z nim traktuje jako wyraz jedności z Kościołem powszechnym (KAI, Dziennik,  Wprost).
     Wiwat Arcybiskup Gocłowski!
    Odchodzi z diecezji na emeryturę, ale i świętuje. W Katedrze w Gdańsku-Oliwie podczas mszy dziękczynnej z okazji 25. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej przez abpa Gocłowskiego odczytano krótki list od papieża Benedykta XVI. Ojciec Święty określił w nim abp. Gocłowskiego jako „czcigodnego brata”. Nasz biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga wygłosił wspaniałą homilię, wyszczególniając zasługi arcybiskupa dla „Solidarności”, przyrównując go do św. Pawła.
    Na uroczystość przybyło ponad tysiąc osób, w tym Lech Wałęsa i premier Donald Tusk z rodziną.  Odchodzący arcybiskup apeluje w liście skierowanym do diecezjan o serdeczne powitanie nowego metropolity gdańskiego "Głódzia , który ma  "wielkie  doświadczenie, jako pierwszy biskup polowy po upadku komunizmu w Polsce odrodził duszpasterstwo wojskowe w Polskim Wojsku, a przez ostatnie prawie cztery lata był biskupem warszawsko-praskim, pełniąc ważne obowiązki w Konferencji Episkopatu Polski" - napisał arcybiskup Gocłowski w słowie do wiernych.
    Wiwat najmłodsi, którzy przystępujecie do I Komunii  w ślicznych strojach!
    Żadne brudne plamy w Kościele nie potrafią  zniszczyć bieli cynkowej, która idzie ku nam od Jezusa Zmartwychwstałego i przenika najbrzydsze zaułki zła,  nienawiści i przemocy.  
 
KS. FRANCISZEK KAMECKI

2008-05-04