ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 26 kwiecień 2019 roku

 WOKÓŁ PAPIEŻA JANA PAWŁA II


Drabiną do nieba 26 IV 2015 (9) [575]

    U nas częściej dodajemy św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w modlitwie eucharystycznej. Podtrzymujemy wspomnienia. Jeździliśmy do Rzymu i na spotkania z papieżem podczas jego polskich pielgrzymek. Bardzo wbiła mi się w serce i rozum pierwsza pielgrzymka, kiedy z ponad stu studentami pociągiem pojechałem z Bydgoszczy do Gniezna, gdzie potrójnie uczestniczyliśmy w bliskości z papieżem Janem Pawłem II: podczas ulicznego przejazdu, w czasie uroczystej mszy św. przed katedrą i potem pod wieczór, gdy z balkonu rezydencji prymasowskiej długo papież rozmawiał, śpiewał, żartował i baraszkował z młodzieżą w obecności prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego i innych biskupów. W ten upalny czerwiec 1979 pielęgniarki z pogotowia miały dużo roboty. Papież mówi m. in. o Bogurodzicy, o katechiźmie, o zrębach chrześcijaństwa w Polsce.

    Na największym spotkaniu (ok. 2 miliony) na Błoniach Krakowa przeżyliśmy beatyfikację Brata Alberta Adama Chmielowskiego. Tłumy wracające koło hotelu Cracovia słyszały z megafonu milicyjnego helikoptera „Rozejść się” . Był stan wojenny. Gdzie się rozejść, skoro wokoło szedł tłum. Ludzie wyrażali sprzeciw wyciągając ręce przeciwko helikopterowi . Ulicami jeździły wojskowe samochody z komandosami. W końcu szliśmy nieoczekiwanie w pochodzie z sztandarami, hasłami i wołaniem „Nie ma wolności bez Solidarności”. I tak aż do ul. Woronicza, gdzie spaliśmy u sióstr Albertynek. Z powodu beatyfikacji ich założyciela Brata Alberta akurat do tamtąd zorganizowaliśmy autokar (bo wówczas Albertynki pracowały w Domu Pomocy Społecznej dla 120 kobiet w Luszkówku). Taki to stawał się się psychologiczno-socjologiczny przekrój Polski i takie było narodowo-religijne uniesienie.

     Od zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, nawet trochę wcześniej na wzór jego mszy za Ojczyznę w Warszawie, zaczęliśmy organizować apele papieskie, w których przybliżaliśmy sobie nauki Jana Pawła II, modląc się za Ojczyznę, za internowanych, uwięzionych, u tronu Maryi Królowej Polski, potem dołączając do apeli patronat zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki. Pielgrzymki z młodzieżą na grób ks. Jerzego organizował ks. Rajmund Ponczek. Te apele papieskie to dzień 16. każdego miesiąca o godz. 21.00 w kościele. Przychodziło od 70 - 100 osób. Po paru latach apele zaczęła opracowywać i z powodzeniem wykonywać z grupą pani mgr Ewa Dyjach, nowa katechetka od r. 1986. Jej gitara, śpiew, nastrojowy głos i dekoracje świateł przyczyniały się do głębokiego przeżycia religijnego i modlitewnego. Dzięki jej. Dzięki kolejnym dziewczynom przysiadającym blisko prowadzącej, wykonując powierzone części modlitw i rozważań.

      W końcu doczekaliśmy się wyjątkowego wyróżnienia. Oto wybudowane nowe gmachy szkół podstawowej i gimnazjum wraz z halą sportową - otrzymały patronat papieski i są dzisiaj pod wezwaniem Jana Pawła II. Więc zarazem przyjęły na siebie zobowiązania, aby rozpowszechniać olbrzymią spuściznę aktora, poety, dramaturga, księdza, biskupa, kardynała, papieża Jana Pawła II. Nazywam go Wielkim. I w tym rok w I. rocz. kanonizacji w poniedziałek 27 kwietnia 2015 o godz. 17.00 w Grucznie aktorzy bydgoscy (Wanda Dolman - Rzyska, Roma Warmus i Eugeniusz Rzyski) przedstawią godzinny Fresk słowno - muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II w 10. rocznicę śmierci w podziemiach naszego domu katech., na co bardzo zapraszam. Jest to też pamiętna data umieszczenia w naszym kościele ponad kinkietami 6. płaskorzeźb autorstwa rzeźbiarza mgra Ryszarda Kaczora z Grudziądza.. 5 płaskorzeźb przedstawia 5 tajemnic światła, które twórczo i nowatorsko dołączył do różańca Jan Paweł II.W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 - rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach. U nas dodaliśmy jeszcze 6. płaskorzeźbę z portretem papieża, który w ręku trzyma różaniec. Nabożeństwa wielkanocnego drogi światła nie udało się dotąd wprowadzić.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2015-04-26