ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
środa, 24 kwiecień 2019 roku

 PRIORYTETY


Drabiną do nieba 30 III 2014 (7) [548]

       Od pary miesięcy czytamy w prasie o priorytetach w działalności Kościoła. Okazją pobyt biskupów polskich u papieża z pięcioletnim sprawozdaniem o diecezji „ad limina” , rozmowy z papieżem Franciszkiem i ważniejsze wrażenia z bliskości z nim.
I priorytety wyznaczono przy wyborze przewodniczącego KEP (abpa Stanisława Gądeckiego) i zastępcy (abpa Marka Jędraszewskiego).

        I co jest najważniejsze? Rodzina i młodzież. Troska o rodzinę i młodzież. Przed wyborem nowego przewodniczącego Episkopatu wprowadzeniem w dyskusję o priorytetach duszpasterskich był głos naszego biskupa Wiesława Śmigla. Inni biskupi podkreślali przygotowanie młodzieży do decyzji o małżeństwie i rodzinie, na co zwrócił uwagę papież Franciszek (bp Wojciech Polak bp Jan Wątroba, bp Adam Balabuch). Planowane Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w r. 2016 są już dzisiaj szansą i nadzieją - mówili bp Henryk Tomasik i bp Damian Muskus , a bp Wojciech Polak: że mogą być początkiem świetnej refleksji nad duszpasterstwem młodzieży w ogóle.

      W wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego” abp Gądecki dzieli się trudnościami, jakie ma w parafii jeden proboszcz, który musi być omnibusem dla dzieci, młodzieży, inteligencji i innych grup, jak ludzie wsi łatwiej rozmawiają o burakach, niż o wierze i misyjności katolika. „Od co najmniej sześciu lat propagujmy katechezę dorosłych, przygotowującą rodziców dzieci i młodzieży mających przystąpić do sakramentu chrztu, I Komunii i bierzmowania. Jesteśmy bowiem przekonani, że dzieło katechezy często doznaje porażek ze względu na obojętność rodziców. Co z tego, że dziecko przyjmie z czystym sercem prawdy wiary przekazywane mu na katechezie, skoro rodzice natychmiast je zrelatywizują: Czeka nas zadanie poważniejszej formacji dorosłych przygotowującej ich do przyjmowania sakramentów świętych” (TP nr 12/2014). Katechetka prosi dziecko sześcioletnie w przedszkolu: - Poproś mamusię, przyjdźcie razem na drogę krzyżową do kościoła - Proszę pani, moja mama nawet nie wie, gdzie jest kościół.

      Zatem są nowe problemy. Dawno zalecone w polskim Kościele Rzymskokatolickim. Np. aby była jedna katecheza parafialna w miesiąca na wszystkich poziomach wiekowych (zalecenie w polskim Dyrektorium z r. 2001). Postanowienie, aby było 25 katechez parafialnych przygotowania do sakramentu małżeństwa (nie tylko w szkole). Czyni się to i tak? Najtrudniejsze jest to, że zaleceń nie wprowadza się w życie parafialne. „W ciągu roku Franciszek wniósł do Kościoła nowy styl zachowania, nowy język i nowe priorytety. Ale także nową wrażliwość religijną, w której dużą rolę odgrywają zmysły (ks. Andrzej Draguła TP nr 12/20140)

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2014-03-30