ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 19 kwiecień 2019 roku

 ZA CO DZIĘKUJĘ BENEDYKTOWI XVI


Drabiną do nieba 17 III 2013 (6) [521]

      Papieżowi Benedyktowi XVI dziękuję najserdeczniej za beatyfikacje ks. Jerzego Popiełuszki i papieża Jana Pawła II. Obydwie opowiadają, jak płynie rzeka Ojczyzny i rzeka Kościoła. Są najnowszą historią, której końcowym etapem jest świętość. Ten czas niezwykły z bliska mogliśmy oglądać, śledzić, podziwiać, modlić się. Przez ponad 20 lata co miesiąc każdego 16. dnia godz. 21.00 organizowaliśmy bardzo uroczysty apel papieski w kościele korzystając z papieskich myśli, pod patronatem ks. Jerzego. Scenariusz przygotowywała p.Ewa Dyjach i wykonywała z grupką przy gitarach i świecach z udziałem 60 -100 osób.

       Najpierw zwyczajny życiorys Popiełuszki, a potem napięcie, ogólnopolska atmosfera stawania przeciwko jedynemu i słusznemu systemowi, strajki robotnicze, stan wojenny, obrona robotników, msze za Ojczyznę, kazania, funkcjonowanie wokół artystów i ludzi kultury, tłumy rozśpiewanych i rozmodlonych, wyjazdy religijne ks. Jerzego do różnych miejscowości, do Gdańska, na Jasną Górę, do Bydgoszczy... I tajemnicze porwanie w Przysieku pod Toruniem, wrzucenia w worku do Wisły z tamy włocławskiej, odnalezienia zwłok księdza. I dalej proces toruński, zbierania dokumentacji uzasadniającej mord polityczny i zarazem męczeństwo. Radio Wolna Europa. I nowy święty, który staje się symbolem niezłomności, najlepszej postawy wobec komunizmu w Polsce. Przede wszystkim przelana krew. Kto chce cokolwiek zrozumieć z tego okresu od strajków r. 1980 aż do r. 1989, także wydarzenia z r. 1984 wokół mordu wykonanego na ks. Popiełuszce przez tajną milicję SB, musi przywołać osobę męczennika ks. Jerzego. Powinien obejrzeć choćby film „Popiełuszko” (kolejny raz był ostatnio w niedzielę 24 II 2013 w Canale +). Te wszystkie zdarzenia moje pokolenie zna z autopsji, my je potwierdzamy i czujemy ich grozę wydobywającą się z przeklętego zła tamtego systemu. Ilu było źle uwikłanych. Przebaczamy im. Ale prosimy, aby ponownie nie pchali się do władzy i nie opowiadali niczego o naprawie Rzeczypospolitej. Bo oni chociaż po II wojnie światowej odbudowywali kraj, zarazem jednak myślenie obywateli systematycznie psuli iluzjami walki klas i krwawej rewolucji oraz fałszywymi wizjami nowego człowieka i nowego świata. Do dzisiaj wielu mówi, że dawniej było lepiej, chociaż było gorzej. Prosimy dziennikarzy, aby nas nie bałamucili zapraszając dawnych działaczy partyjnych jako głównych rozmówców od ulepszania codzienności.

      Dziękuję Benedyktowi XVI za ogłoszenie Jana Pawła II błogosławionym. Przecież był wyjątkowy i był Wielki. Z bliznami od kuli zamachowca. Otwarty na całą naszą planetę. Z nim przeżywaliśmy rzeczywistość, przeżyliśmy aż do jego dramatycznego cierpienia i umierania. Błogosławiony to ktoś potwierdzony przez Kościół, uznany przez podpis papieża, że możemy modlić się do Boga za jego wstawiennictwem. To już nie jest taki sobie żywot papieża, ale to żywot świętego, który był wśród nas i jest nadal wśród nas jako orędownik.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2013-03-17