ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 19 kwiecień 2019 roku

 CHIMERA NEUTRALNOŚCI


Drabiną do nieba 20 I 2013 (2) [517]

     Ponoć w 20 krajach przejście z islamu na inną religię karze się śmiercią (w Egipcie, Iraku, Jordanii, Kuwejcie, Omanie, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Sudanie, Syrii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jemenie, Afganistanie, Iranie, Malezji, Pakistanie, Mauretanii, Nigerii, Somalii, na Malediwach i Komorach). To objaw braku wolności religijnej. A w 13 europejskich krajach zajęcia z religii w szkole są finansowane przez państwo (w 6 z nich można zdawać religię na maturze). Czasem podejście do religii utożsamia się z dziwnie rozumianą świeckością np. adwent w Szwecji może w programie
szkolnym, ale nie wolno mówić o Jezusie.

    Nie rozumiem, dlaczego wraca temat neutralności w Polsce czyli taka postawa nijaka, bez określenia wartości i postaw. Człowieka chciałoby się wymodelować jako robota. Jako gender - bezpłciowca. który by określił siebie potem. To takie mędrkowanie przeciwne ludzkiej naturze, tradycji, zwyczajom. Chce ono odciąć się od pamięci, od przeżyć dzieciństwa i młodości. Tacy filozofują i politykują prawdopodobnie tak:

- Kochany, przecież nie będę ci niczego narzucać, jesteś wolny, możesz wszystko wybierać, potem jeszcze raz wybrać, zdecydować jak chcesz.

- Może będziesz chciał mieć inne nazwisko, inne imię, inną narodowość. - Jako pełnoletni wybierzesz religię lub z niej zrezygnujesz.

- Nauczanie i wychowanie nie może cię kształtować, nie może ci narzucać postaw i światopoglądu ani praktyk religijnych.

- Wybierzesz sobie płeć.

- Zagłosujesz i możesz skasować swoją przeszłość i życiorys.

- Będziesz kreatorem,wymyślisz i ustalisz swoje przykazania, i nowe prawa.

     Przede wszystkim takie myślenie jest przeciwko religii. Bo religia kształtuje myślenie o człowieku i rozbudza wyobraźnię w kierunku sensu życia. Tworzy hierarchię celów, prawd i zasad. Boga stawia najwyżej. Wokół prawdy o Jezusie porządkuje centrum świata i historii. Jezus jest jedynym, kto widział Boga. On pokazuje Tego Niewidzialnego. Z nieskończoności i ukrycia Go wydobywa. Religia uznaje miłość za najlepszą relację do Boga i do drugiego człowieka. Miłość - zachowując jej podstawowe cechy miłości powszechnej, bezinteresownej i przebaczającej - staje się normą ostateczną i niepodważalną. Z nią się nie dyskutuje.

     Rodzina wytwarza więzy krewności, tradycję wokół matki, ojca, babci i dziadka. Zepchnięcie tej naturalnej struktury z cywilizacji postępu - i zastąpienie jednopłciowymi związkami partnerów - może spowodować ruinę ludzkości.

     Neutralność i świeckość to tendencje zamazujące zdrową strukturę świata. Zatem trzeba prowadzić spór z tendencjami, które chcą przewrócić porządek świata. Symboliczny odwrócony dom w Szymbarku jest znakomitą lekcją poglądową.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2013-01-20