ewangelizacja.net

Rekolekcje i grupy > 2014
wtorek, 23 kwiecień 2019 roku

 7 VII - 12 VII 2014


7 - 12 lipiec 2014 dzieci i młodzież z parafii Subkowy (organizowany pobyt przez rodziców, nauczycieli, katechetki, Caritas i ks. Feliksa Kameckiego)

2014-07-07