ewangelizacja.net

I Komunia Święta > Biały Tydzień
sobota, 25 maj 2019 roku

 BIAŁY TYDZIEŃ 2010 - plan


PONIEDZIAŁEK 10 V godz.16.00 msza dla dzieci: 
przyjmowanie słodyczy od dzieci w darach podczas procesji ofiarnej; (DZIECI piszą i  rysują, przygotowują  na wtorek laurki z życzeniami dla chorych  w naszej parafii i je przynoszą jako dar ofiarny)

WTOREK 19 V godz. 16.00 msza:
odbiór laurek podczas procesji ofiarnej; (DZIECI przynoszą w środę swoje ofiary na misje katolickie)

ŚRODA 20 V  godz. 16.00 msza:
ogłoszenie kolekty na misje katolickie DZIECI zbierają ofiary na misje katolickie (DZIECI piszą własne  modlitwy: dziękczynienie i postanowienie dla Jezusa, przynoszą je w czwartek jako dar ofiarny

CZWARTEK 21 V godz. 16.00 msza:
w procesji ofiarnej DZIECI składają napisane podziękowania i postanowienia dla Jezusa (ksiądz czyta je po  Komunii św.) (DZIECI na piątek przynoszą posiadane pamiątki o charakterze religijnym do poświęcenia)

PIĄTEK 22 V godz.16.00 msza:
czytanie kolejnych modlitw (przyniesionych w czwartek jako podziękowanie Jezusowi i postanowienie); 

DZIECI pokazują przyniesione pamiątki o charakterze religijnym do poświęcenia i kończy się biały tydzień.

Bogu niech będą dzięki!

2009-09-27