ewangelizacja.net

I Komunia Święta > Listy do Rodziców
sobota, 25 maj 2019 roku

 DRUGI LIST DO RODZICÓW


DRUGI LIST DO RODZICÓW, Gruczno 14 maj 2010

Proboszcz: ks. Franciszek Kamecki
Parafia św. Jana Chrzciciela w Grucznie
86-111 Gruczno ul. Wojska Polskiego 12 Tel. 52/ 33 193 79 kom. 503 920 813
franciszek(at)kamecki.eu
www.ewangelizacja.net

SZANOWNI i DRODZY RODZICE

     Przeminęła uroczystość Pierwszej Komunii Waszych dzieci i biały tydzień. Żyjemy coraz szybciej, ale nie chcemy przyspieszać ani przeskakiwać ważnych etapów rozwoju. Do takich należy Boże Ciało i zarazem prośba, aby Wasze dziecko w stroju pierwszokomunijnym uczestniczyło tradycyjnie w procesji ulicami Gruczna.

     Dziękuję za wspólne przygotowanie uroczystości I Komunii, dzieci dobrze się zaprezentowały, pobożnie, były piękne i święte. (Prośba: jeżeli rodzice potem chcieliby oddać parafii białe stroje, parafia przyjmie je chętnie i miłosiernie odda lub pożyczy innym w przyszłości.)

     Co dalej?

     Proszę współpracować starannie z paniami katechetkami w szkołach i z naszą parafią. Rozmawiać z katechetką w szkole ( dwa lub trzy razy w roku).

     Parafia jest cząstką Kościoła Powszechnego (papieżem jest Benedykt XVI, biskupem Diecezji Pelplińskiej Jan Bernard Szlaga od r. 1992). Proszę przysyłać córkę lub syna na wszystko, co jest dla nich w naszym kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela.

     SZCZEGÓŁOWA NASZA OFERTA RELIGIJNA:

1. MSZE. Zapraszamy na msze niedzielne i świąteczne (o godz. 8.00, 9.30 i 11.00, a szczególnie o godz. 11.00, kiedy msza jest bardziej dla dzieci i młodzieży; można przybyć w przeddzień wieczorem o 18.00 na mszę z liturgią niedzielną lub świąteczną. Siadać z dzieckiem bliżej ołtarza, nie z tyłu, nigdy same nie powinny chodzić na chór. W naszym kościele jest ok. 400 miejsc siedzących.

2. SPOWIEDŹ. Do drugiej spowiedzi niech Wasze dzieci przystąpią w odpust 24 czerwca. Niech przynoszą książeczki do nabożeństwa (tam jest rachunek sumienia i inne modlitwy związane ze spowiedzią). Po wakacjach w I piątek będzie dla nich spowiedź co miesiąc przez prawie rok o godz. 15.00 – 16.00, o godz. 16.00 msza lub nabożeństwo z Komunią.
5 minut przed mszą nie podchodzić do księdza do spowiedzi, bo wtedy musi już ksiądz iść do zakrystii, aby ubrać się do mszy św. Przed mszą przychodzić do spowiedzi co najmniej 15 minut wcześniej i siedzieć przy konfesjonale, czekając na księdza. Gdyby ksiądz nie przybył do konfesjonału przede mszą św., bo ktoś mu zabrał czas na rozmowę, proszę po mszy przybyć do zakrystii prosząc o spowiedź. Również z okazji pogrzebu przychodzić wcześniej do spowiedzi np. w przeddzień wieczorem.

3. INNE ZAPROSZENIA W PARAFII. Zaprasza się na rekolekcje szkolne, drogi krzyżowe, różaniec, na św. Mikołaja itp.

4. BIWAK. Zapraszamy Wasze dzieci na darmowy i radosny
biwak („czerwcówka”), od czwartku 3 VI godz. 18.00 (Boże Ciało) do niedzieli 3 VI godz. 12.00 - z śpiworami, przyborami do mycia i spania, ubiór sportowy, kurtka na zimniejsze wieczory, nr telefonu do domu lub komórka, nr PESEL, bez pieniędzy, itp.), z pismem zgody rodziców. Pomoc rodziców niezbędna (i w kuchni, i w ciągu całego dnia, i w nocy). Spotkanie z rodzicami przed biwakiem w środę 26 maja po mszy ok. godz. 18.30 (o 18.00 msza). Zakwaterowanie dzieci 3 VI o godz. 18.00.

5. OGÓLNE WSKAZANIA. Rodzice powinni organizować dzieciom świętowanie niedzielne i świąteczne. Nie tylko wypoczynek, ale i umocnienie wiary, łączność z parafią i do tworzenia więzi między sobą - to potrzebne. W niedziele unikamy prac niekoniecznych. Niech niedziela będzie dniem Jezusa i naszym radosnym dniem katolików. Niech będzie naszą ambicją i honorem, iż w każdą niedzielę świętujemy coraz lepiej, idziemy do kościoła na mszę św. , ale i potem chcemy być razem, coś zrobić świątecznego - religijnego To coś religijnego w domu można rozdzielić na role pośród wszystkich członków rodziny, aby każdy przygotował jakiś kawałek przeżywania niedzieli i radości (np. modlitwa wspólna, koniecznie modlitwa przed jedzeniem, czytanie Pisma św., rozmowa religijna, dyskusja religijna, radość i żart, oglądanie zeszytów od religii, wspólne obejrzenie jakiegoś filmu, i rozmowa o nim, ocena oczami i uszami, rozumem i sercem katolika, koniecznie też rozmawiać o tym, co w ogłoszeniach lub w kazaniu proponuje ks. proboszcz, a jeżeli nie spamiętaliśmy, pojechać i powtórnie przeczytać – ogłoszenia są wywieszone na zewnątrz kościoła i w gablotce, i w internecie (może obejrzeć naszą stronę www.ewangelizacja.net ), z jakich propozycji w tygodniu skorzystamy? Też potrzebna dobra rozrywka.
Przez internet dzieci mogą coś napisać do ks. proboszcza (uwagi, krytyka. propozycje, pytania).    Zainteresować się ciekawą historią parafii i jej zabytkami. Pokazać różnicę między dniem powszednim a niedzielą i świętem. Widać to, jeżeli Mama ubierze się najpiękniej i zadba, aby wszyscy domownicy tak byli ubrani. Rozdać zadania, aby wspólnie robić niedzielne jedzenie. Zaplanować po mszy ewentualny wyjazd niedzielny do babci lub na łąkę, nad jezioro (zorganizować tam wspólne jedzenie, kubki, łyżeczki, kawa, herbata, napoje, termos, kanapki, coś słodkiego... pograć na boisku z dziećmi, z całą rodziną, z mężem, żoną, dziećmi... ) Niech dzieci pomagają obmyślać niedziele i święta, jak je przeżyć. Zaplanować godzinę uczestnictwa we mszy, potem można przeczytać coś religijnego, z gazety katolickiej, pojechać gdzieś, odmówić modlitwę w samochodzie itp. pytać siebie nawzajem, jak w kościele słuchać Słowa Bożego (jak w domu czytać fragmenty Pisma św. np. 3-5 minut po skończonym jedzeniu z dodaną modlitwą dziękczynną ojca, matki)... Zawsze niech wraca pytanie: jak modlić się, składać dary, którymi uwielbiamy Boga i uczymy samych
siebie składać w ofierze, jak śpiewać, dawać wyraz, iż osobiście duszą i ciałem wywyższamy Jezusa naszego Jedynego Zbawiciela, który przybył od Boga Ojca, zapowiadany przez proroków, urodził się w Betlejem, został ochrzczony w Jordanie, był na weselu, głosił Ewangelię nawrócenia, przepięknie opowiadał (Jego przypowieści), przemienił siebie na górze Tabor, ustanowił sakramenty Pokuty i Eucharystii, uzdrawiał, brał w obronę małych, słabych i grzesznych, prostował przewrotne ludzkie myślenie, przebaczał i uczył przebaczać, miłość wzajemną i siebie postawił jako normę życia, powołał uczniów i nadal powołujemy następnych, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i zesłał nam swego Ducha mocy i prawdy, Pocieszyciela, który jest siłą Kościoła, jego misji, powoduje, że Słowo Boże przemienia ludzi, a sakramenty są znakami zbawienia.
Modlić się w swej rodzinie, aby ktoś z rodziny mógł bardziej oddać się sprawom ewangelizacji (wybrać drogę kapłana, siostry zakonnej lub aktywnego katolika działającego dla innych).

     Sami z siebie nic uczynić nie możemy. Beze mnie nic uczynić nie możecie – mówi Jezus. Czasem komuś wydaje się, że coś może. Ale to jest złudzenie. Wszystko jest darem. Życie otrzymaliśmy i wszystko inne. I to próbujemy sobie uświadomić.

     To wszystko, o czym tutaj piszę, ma przyczynić się do pogłębienia wiary w Jezusa u Waszych dzieci i do budowania więzi ze swoją parafią, która jest cząstką Kościoła Powszechnego. Można też włączyć się do grup, do oazy, być ministrantem, lektorem, śpiewać psalm responsoryjny i alleluja... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Pierwszorzędne są wysiłki i troska rodziców o rozwój nie tylko fizyczny dziecka, lecz także o rozwój emocjonalny, intelektualny i duchowy swego dziecka, szczególnie religijny. Dziecko uczy się stopniowo życia w skomplikowanym świecie szybkich zmian i sprzecznych poglądów. I musi stawać się odporne na pokusy i zło, jeżeli chce być uczniem Jezusa we współczesnym świecie. Musi wciąż ćwiczyć się religijnie, aby wiara dziecka była serdeczna, świadoma, podbudowana rozumowo i umotywowana. „Nie bójcie się! Ja jestem!” – mówi do nas Jezus. Ufajmy tej nauce, godnej podziwu za bezinteresowną miłość, jaką proponuje małym i dużym ludziom. Jest to radosna nauka (na życie wieczne) i inna niż ta, którą agresywnie upowszechnia współczesny świat i interesowny człowiek. Wiara jest bezinteresowna. Miłość w rozumieniu Jezusa jest też bezinteresowna i przebaczająca, powszechna, nie wykluczająca nikogo. Ta wiara i miłość jest w opozycji do wielu poglądów i haseł dzisiejszego świata. Ludzka nauka jest też oczywiście potrzebna, ale czasem jest nauką dla nauki, pozorną wiedzą bez prawdy, nie potrafi zahamować złości i nienawiści, prowadzi bardziej do śmierci niż do życia. A nauka Jezusa prowadzi do życia, które nigdy się nie skończy.

     Pozdrawiam Szanownych Rodziców, dziękując za dotychczasową wytrwałość. Nigdy za dużo wysiłku i czasu dla upowszechniania najwyższej prawdy, którą jest Jezus Chrystus.

    Szczęść Boże!

ks. Franciszek Kamecki Gruczno 14 V 2010 (proboszcz)

2010-05-14