ewangelizacja.net

I Komunia Święta > Listy do Rodziców
sobota, 25 maj 2019 roku

 PIERWSZY LIST DO SZANOWNYCH RODZICÓW


Gruczno, 29 IX 2009 r.
 
 Drodzy Rodzice,  
      zgłosiliście swoje dziecko do pierwszej Komunii świętej, która w naszej parafii będzie w niedzielę  wielkanocną  9 maja 2010 r. o godz. 11.00, w przeddzień 8 maja 2010 r. o godz. 15.00 - 16.00 będzie pierwsza Spowiedź Waszego dziecka. Przed nami prawie roczne przygotowanie rodzinne, szkolne i parafialne. To także zwiększony wysiłek - Was Rodziców, Waszej Rodziny, Waszego dziecka i katechezy w szkole (katechetek) oraz naszej parafii. Celem tego wysiłku jest doprowadzenie do tzw. pełnego uczestnictwa w Eucharystii (mszy) czyli do przyjmowania Boga w Jego Słowie i Jego Pokarmie.

     Cieszy  nas to, że kolejna grupa rodziców i dzieci będzie wyrażać bardziej swoją wiarę w Jezusa, jednoczyć się świadomie z Jezusem w Eucharystii, będzie szanować niedziele i świętować, urabiać i ożywiać swój katolicyzm masowy, wyzwalając go z powierzchowności, rutyny, banalności i naiwności, aby być wiernym do końca, mimo że już dopadła nas laicyzacja i ciemniejsze chmury przysłaniają słońce, wielu wątpi, słabnie w codzienności, żyjąc tak jakby Boga nie  było.  

      Chrzest dziecka był pierwszą więzią z Chrystusem i z Kościołem (i z parafią - cząstką Kościoła Powszechnego), jednak teraz dopiero będziemy razem przeżywać ważność Kościoła. I Jego powszechność, i różnorodność ludzi, ras, narodów, języków i kultur. Wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi w Chrystusie, otwartymi na innych, obcych, aby ich szanować, wobec nich świadczyć o wierze i miłości. Przede wszystkim chcemy siebie i swoje rodziny serdeczniej przybliżyć do Boga. I prosić Go, by niejako przytulił Wasze dziecko i je prowadził, bo jest On drogą, prawdą i życiem.  

      Jeżeli ktoś ma wątpliwości we wierze, nawet uprzedzenia do parafii czy księdza, słuszne lub niesłuszne, może je zmniejszyć, wspólnie z innymi usuwać. Od małej grupki 12 apostołów zaprzyjaźnionych z Chrystusem zaczął rozwijać się Kościół. Wśród apostołów byli też wątpiący, a nawet jeden zdrajca. Jednakże z tej małej grupki powstał z biegiem stuleci jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Teraz jest olbrzymem - z tysiącami diecezji i parafii na całym świecie, którymi kierują biskupi. Nasza parafia jest jedną z ponad 10100 parafii w Polsce. Parafia jest ważna. W niej jesteśmy „razem” wobec Boga i z Bogiem. Składamy Bogu dar chleba i wina, i siebie samych. Chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa - i  to jest ten cud, ta pamiątka śmierci i zmartwychwstania Jezusa, ten najcenniejszy dar w Kościele. Jezus bierze na siebie nasze grzechy i wszelkie zło świata.  Chce nas wybawić od tego nieszczęścia. Chce nas zbawić. Sami, w pojedynkę, niewiele możemy. Gubimy się we współczesnym świecie. Razem z innymi, w Kościele - wspólnie łatwiej rozpoznać dobro, prawdę i piękno, łatwiej odnaleźć drogowskazy. I przede wszystkim mądrość życia, i sens wszystkiego znaleźć w Ewangelii Jezusa (interpretowanej w Kościele, przez stulecia, przez świętych i wybitnych myślicieli, przez papieży i sobory, a nie przez przypadkowych ludzi). W Kościele też odnajdujemy sakramenty – znaki wyraźne i zbawienne w naszym wędrowaniu z doczesności do życia wiecznego. Doczesne życie może być udane i piękne, ale ostatecznie przemija, kruszy się, starzeje i umiera - nie wystarcza.

     Parafie nie są sobie równe. Różnią się swoją historią, zespołem ludzi, uwarunkowaniami. Parafia jest przestrzenią wyznawania naszej wiary w Jezusa, gromadzeniem się i zdobywania innych dla Chrystusa oraz  miejscem nowej ewangelizacji. Mamy stawać się uczniami Jezusa.

      Taki cel przed nami.

     Drodzy Rodzice, Wy macie podążać w tym kierunku, mówiąc sobie: chcemy i powinniśmy doprowadzić nasze ochrzczone dziecko do dojrzałości we wierze i ukształtować w nim ucznia Jezusa. Jest to coś bardzo dobrego dla Waszego  dziecka. Parafia chce wam w tym pomagać. Można to jakoś opowiedzieć tak:
- w rodzinie dbacie o to, aby dziecko było zdrowe, ubrane, najedzone, bezpieczne, kochane; ale i rozbudzacie w nim potrzeby duchowe i religijne, pokazując jak przeżywać obecność i bliskość Wszechmocnego Boga, jak oddawać Mu cześć i jak Go wielbić, jak zachwycać się Nim oraz jak i kiedy słuchać Go w swoim sumieniu, rozpoznawać, co chce nam powiedzieć;
- pragniecie kształcić nawyki i motywy u swego dziecka, aby chciało być dobre, aby chętnie i codziennie chciało pamiętać o Bogu, modlić się do Boga, wielbić Go, dziękować Mu, przepraszać i żałować, prosić;
- zachowujcie obyczaje roku kościelnego, w niedziele i święta uczestnicząc w Najświętszej Eucharystii (= we Mszy św.),  spowiadając się co najmniej raz w roku, zachowując dni pokuty w piątki całego roku i w dniach całego Wielkiego Postu (nie tańcząc publicznie ani na dyskotece, uwzględniając taki styl, mówiąc o tym w szkole, skoro wszystkie prawie dzieci są ochrzczone, zachowując post (zwykły w piątki od 15 roku życia; post ścisły od 18 - 60 r. życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek); i specjalny post eucharystyczny czyli nie jedząc i nie pijąc jedną godzinę przed przyjęciem Komunii św.;  
- na pewno chcecie, Drodzy Rodzice, aby Wasze dziecko zachowywało przykazania: nowe przykazanie Jezusa o miłości, 2 przykazania miłości, 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, zachęty i rady ewangeliczne, wskazania katolickiej nauki społecznej...
-  chcecie swe dziecko dalej wychowywać po katolicku, Drodzy Rodzice, co zapewnialiście w sakramencie małżeństwa.  A podczas chrztu swego dziecka to potwierdziliście, deklarując wyrzekanie się  grzechu, wszystkiego,  co do niego prowadzi, i szatana, który jest głównym sprawcą grzechu, zobowiązując się, aby dziecko Wasze miłowało Boga i bliźniego, jak powiedział Jezus Chrystus. Wyznaliście też, że wierzycie w Boga Stworzyciela i w  Syna Jego Zbawiciela Jezusa,  i w Ducha Świętego...  Przypominam sobie i Wam tamto wyznanie (te fragmenty można realnie powtórzyć z Obrzędów sakramentu Małżeństwa i Chrztu)

              W tych przygotowaniach – i teraz, i potem - oprócz Was, Szanowni Rodzice, biorą udział z woli księdza biskupa panie katechetki uczące religii w szkołach (mające magisterium z teologii i inne kwalifikacje) i ja jako tutejszy ksiądz proboszcz oraz całe otoczenie tj. koleżanki i koledzy Waszego dziecka,  młodzież, dorośli, chrzestni, Wasi krewni, sąsiedzi, wszyscy inni wokół nas – ponieważ mogą oni słowem, przykładem i zachowaniem pomagać, ułatwiać albo utrudniać i przeszkadzać w wywyższaniu Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie.

      Bądźcie blisko Waszej pani katechetki w szkole, rozmawiajcie z nią o swoim dziecku, interesując się zachowaniem dziecka i wykonywaniem poleceń katechetki. Uznając pierwszeństwo Rodziców - Was - my (ksiądz, parafia) i panie katechetki (w szkołach) będziemy drugim i trzecim oddziaływaniem, wspomagającym przygotowanie do I Komunii.

      W parafii będą odbywać się spotkania dla rodziców (najlepiej dla obojga rodziców, dla ojca i matki) w wyznaczone dni tygodnia, najczęściej wtorek i środa,  o godz. 18.00 w kościele ( cz. I), potem w domu katechetycznym (cz. II), razem ok. 100 minut – do 120 minut. Będą to dwie grupy: I grupa to rodzice z wiosek w dolinie (to prawie polowa), II grupa to rodzice z wiosek nad skarpą wiślaną, mieszkający na górach. Można niekiedy zamienić jeden wieczór na drugi. Kto nie mógłby w ogóle przybyć na te spotkania przygotowawcze, pierwszokomunijne, w zamian powinien - niejako musi - i niech przybędzie na  katechumenat parafialny - sakramentalny w sprawie ślubów i chrztów  (w każdy  piątek o godz. 18.45 poza wakacjami, feriami). Rodzice nie mający czasu niech odłożą I Komunię na następny rok 20011 lub 2012, aż będą mieli czas i będą duchowo chętni i gotowi do I Komunii. Brak czasu dla bliźniego to niedobry objaw. A brak czasu dla swego dziecka, to błąd i duże zaniedbanie. Czas to miłość (wg ks. kard. Stefana Wyszyńskiego).

     Proszę, aby w każdą niedzielę i święto Wasze dzieci były widoczne z przodu podczas mszy św. Może uszyjemy jakieś specjalne szaliki wyróżniające te dzieci podczas liturgii? Dla tych Waszych dzieci będą też  konieczne małe uroczystości liturgiczne w wybrane niedziele o 11.00 (po kolejnych spotkaniach z rodzicami, a po Wielkanocy co niedziela jako msze inicjacyjne). Wolałbym te dzieci raczej zawsze o godz. 11.00 w niedziele, gdy msza jest u nas bardziej z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.  Oczywiście, rozumiem, konieczność przyjeżdżania samochodem całej rodziny z poszczególnych wiosek. Jednakże ten szczególny rok proszę wyraźniej uwzględnić w swym programowaniu niedzieli i podporządkować naszym wspólnym realizacjom.  

     Przygotowanie do I Komunii św. to nasz wspólny wysiłek. Wysiłek duży, ale sympatyczny, radosny, z nadzieją na bycie lepszym człowiekiem. Chodzi o to,  aby Wasze dziecko wyczuwało lepiej sens życia, kim jest (jest obrazem Boga) i kim jest Bóg w Jezusie (dla Niego pierwsze krzesło przed innymi, przed przyrodą i przed całym wszechświatem, przed zachciankami). Dziecko uczy się smakować, co to dobro i prawda,  i piękno, co to jest grzech,  żal za grzechy i postanowienie poprawy przed Bogiem. Dlaczego cały kalendarz kręci się wokół Jezusa? Bo Jezus Chrystus jest najważniejszy, narodził się w Betlejem, głosił Ewangelię, zapraszał do siebie, umarł na krzyżu i zmartwychwstał,  utworzył Kościół i w nim przychodzi do nas jako słowo i pokarm. Wokół Jezusa rozsypała się niezwykła kultura chrześcijańska, która jest pochwałą Jezusa i Jego nieustannym uwielbianiem.

     I teraz my przyjmujemy Jezusa, przyjmujemy Jego Ewangelię (Słowo Boże) i Jego pokarm (Jego Ciało, Jego Krew). Ufamy Mu i Jemu się powierzamy. Jest Objawionym Słowem - Wcielonym, a nie wymyślonym. Jezus wyjaśnia siebie, że jest z tamtego świata, ostatecznego, pewnego, a nie wątpliwego i kruchego. Mówi do nas: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Św. Piotr gwałtownie potwierdza wszystko o Jezusie: Ty masz słowa życia wiecznego, do kogóż pójdziemy? Jezus nas karmi: Kto spożywa ten chleb, który ja mu dam, ma życie wieczne. Niektórzy rodzice mogą przyjąć Boga tylko w Jego Słowie (z powodu nieszczęścia trwałej przeszkody do Komunii  w ich osobistym życiu, trwałej niezgodności z nauką Kościoła). Niech jednak nie rezygnują nawet z tej części Pana Boga, gdy przychodzi do nich jako Słowo życia. Obecnością na mszy niedzielnej niech wyrażają, że pragną Boga, dążą do Boga, szukają Go, w nim znajdują ostateczny sens swego życia i swej śmierci.  I pragną tego Boga dla swojego dziecka. Po to jest Kościół, aby przypominał o obecności Jezusa, o Jego Słowie i Jego sakramentach, o sensie i celu życia.  Kościół jest jak droga dla nas.

     Jezus mówi w swej Ewangelii: Beze mnie nic uczynić nie możecie, cóż pomoże człowiekowi choćby  cały świat pozyskał, a na duszy szkodę poniósł? W pragnieniach materialnych, w sukcesie życiowym, w karierze, w przyjemnościach ciała nie wyczerpuje się  to, czego człowiek pragnie. Reklama i współczesna moda próbują nas zatrzymać na tym, co zewnętrzne, kolorowe, świecące, zgrabne, wesołe, seksowne, wmawia nam, że najważniejszy  jest sukces, zabawa  i przyjemność. Nie oszukujmy dzieci fałszywymi marzeniami o złotej rybce i pragnieniami o złotym doczesnym życiu, skoro tak nie jest. Bo w życiu obok złota jest i gnój. Obok nadziei jest i
rozpacz. Obok radości jest i smutek. Obok przyjemności jest i cierpienie. Obok zdrowia jest choroba i kalectwo.
Życie jest trudem, zadaniem, krzyżem. Św. Augustyn napisał w „Wyznaniach”,  że „niespokojne  jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże”. Tak i my  poza Bogiem będziemy wciąż niespokojni, rozbudzający złe pragnienia i zamiary, nerwowi, mniej zadowoleni, mniej szczęśliwi. Ponieważ Pan Bóg jest pełnią szczęścia i całą naszą radością, nadzieją i pokojem. Jezus przyszedł od Boga po to, aby nas rozweselić nie naiwnie ani głupkowato, lecz sensownie, dojrzale. I nas zaprasza nieustannie do Siebie, aby pokazywać właściwy i prawdziwy projekt na życie.  Życie byle jakie i byle gdzie, i takie z dnia na dzień - nie zaspakaja ambicji rozumnego człowieka.

     Roczne przygotowanie Waszego dziecka przynagla nas dorosłych do powtórnego i przyjaznego przemyślenia wiary i miłości. Każda powtórka jest pożyteczna.    

Najserdeczniej pozdrawiam.
KS. FRANCISZEK KAMECKI
 
----------------
Dni i godziny spotkań formacyjnych dla rodziców dzieci klas II w r. 2009/2010:

I spotkanie:
wtorek 29 IX 2009 godz. 18.00 rodzice dzieci kl. II z wiosek z doliny Wisły, środa  30 IX 2009 godz.  18.00 rodzice dzieci kl. II z wiosek nad skarpą wiślaną, na górach (spotkania składa się z 2 części: I cz.  godz. 18.00 w kościele - msza z kazaniem tematycznym, funkcje wykonują rodzice,  II cz. po mszy w  domu katech., to film, katecheza, modlitwa, rozmowa, inne sprawy aktualne, indywidualne, osobiste...
(4 X 2009 g. 11.00 msza w kościele z dziećmi klas II: o modlitwie, wręczenie poświęconych różańców).

II spotkanie: wtorek 27 X i środa 28 X 2009 godz. 18.00 rodzice wg dwóch grup jak wyżej (1 XI uroczystość  Wszystkich Świętych, też na cmentarzu, 2 XI wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, opowiedzieć  dziecku o zmarłych krewnych, o grobach, prowadząc je na cmentarze).

III spotkanie: wtorek 24 XI i środa 25 XI 2009 godz. 18.00 rodzice jw. (1 niedziela Adwentu: dzieci kl. II  otrzymują świeczki  adwentowe, jak przeżywać Adwent, dzień biskupa św. Mikołaja 6 XII itd..

IV spotkanie: poniedziałek 21 XII i wtorek 22 XII 2009 o godz. 18.00 rodzice (przed Bożym Narodzeniem, przed  Misyjnym Dniem Dziecka 6 I 2010).

V spotkanie: wtorek 26 I i środa 27 I 2010  (przed aktem ofiarowania dzieci w poniedziałek 2 II o godz. 16.00 w  święto nienakazane Ofiarowania Jezusa d. Matki Boskiej Gromniczne, ewent. jeżeli będą chęci  dodatkowy biwak od czwartku 28 I godz. 10.00 - do soboty 30 I 2010 godz. 14.00 ??).  

VI spotkanie: poniedziałek 15 II i wtorek 16 II 2010 (przed Środą Popielcową i W. Postem, przed otrzymaniem  poświęconych książeczek, przed rekolekcjami szkolnymi) 

VII spotkanie: wtorek 23 III i środa 24 III 2010 (przed spowiedzią wielkanocną, przed Niedz. Palmową z  udziałem dzieci kl. II w procesji z palmami, to także światowy dzień młodzieży  w parafiach, przed  Wielkim Tygodniem, przygotowanie do udziału w najważniejszej w ciągu roku nocnej Eucharystii  Wigilii Paschalnej -Wielkanocnej po zmierzchu, kiedy dzieci gromadzą się przy ognisku na zewnątrz  kościoła, z świecami chrzcielnymi, potem  odnawiają przyrzeczenia chrztu, jest święconka, otrzymują  tzw. zająca z parafii, świętujemy alleluja, bo Jezus umarł, zmartwychwstał i jest zawsze pośrodku nas)

VIII spotkanie: wtorek 6 IV i 7 IV 2010 g. 18.00 (rozpoczynając msze inicjacyjne - niedzielne, wielkanocne, o  godz. 11.00 dla dzieci, po każdej ćwiczenia wokół spowiedzi i mszy, objaśniając ich elementy i sens ) 

IX spotkanie: wtorek 4 V i środa 5  V 2010 g. 18.00 przed I.  Spowiedzią i I. Komunią (I spowiedź  dzieci  w sobotę 8 maja 2010 o godz. 15.00 - 16.00, to też spowiedź  dla rodziców,krewnych,gości;

I Komunia  w niedzielę 9 maja 2010 o godz. 11.00; w tę niedzielę po południu o godz. 16.00 nabożeństwo  majowe, wspólna  fotografia, rozdanie pamiątek, wskazując na sens białego tygodnia, Bożego Ciała i  biwaku; na obrazki i zdjęcie wspólne po 25 zł opłata).

X spotkanie: środa 26 V 2010 o godz. 18.00 (przed zaprojektowaniem biwaku dla dzieci  z funkcyjnymi  rodzicami - pomoc rodziców, śpiwór, przybory do mycia, spania, ubiór zwykły i sportowy, pozwolenie od  rodziców na biwak, nr PESEL (proponowany termin od czwartku w Boże Ciało 3 VI 2010 g. 16.00 do
 niedzieli 6 VI 2010 godz. 12.00 lub inny termin? - do uzgodnienia). 

  Te dzieci są zobowiązane uczęszczać na msze św. co niedziela i święto. Powinne też przybywać do parafii na wszystko, co jest organizowane dla dzieci wg ogłoszeń. Po przyjęciu powinni co miesiąc lub dwa przychodzić
do spowiedzi św.                       
[opr. Ks. Fr. K.,  25 IX 2009)   

----------------------
BIAŁY TYDZIEŃ 2010 - plan:

PONIEDZIAŁEK 10 V godz.16.00 msza dla dzieci: 
przyjmowanie słodyczy od dzieci w darach podczas procesji ofiarnej; (DZIECI piszą i  rysują, przygotowują  na wtorek laurki z życzeniami dla chorych  w naszej parafii i je przynoszą jako dar ofiarny)

WTOREK 19 V godz. 16.00 msza:
odbiór laurek podczas procesji ofiarnej; (DZIECI przynoszą w środę swoje ofiary na misje katolickie)

ŚRODA 20 V  godz. 16.00 msza:
ogłoszenie kolekty na misje katolickie DZIECI zbierają ofiary na misje katolickie (DZIECI piszą własne  modlitwy: dziękczynienie i postanowienie dla Jezusa, przynoszą je w czwartek jako dar ofiarny

CZWARTEK 21 V godz. 16.00 msza:
w procesji ofiarnej DZIECI składają napisane podziękowania i postanowienia dla Jezusa (ksiądz czyta je po  Komunii św.) (DZIECI na piątek przynoszą posiadane pamiątki o charakterze religijnym do poświęcenia)

PIĄTEK 22 V godz.16.00 msza:
czytanie kolejnych modlitw (przyniesionych w czwartek jako podziękowanie Jezusowi i postanowienie); 

DZIECI pokazują przyniesione pamiątki o charakterze religijnym do poświęcenia i kończy się biały tydzień.

Bogu niech będą dzięki!

2009-09-27