ewangelizacja.net

Menu główne > Archiwum
wtorek, 23 kwiecień 2019 roku

 4 niedziela Adwentu 23 XII 2007 * Wigilia 24 XII * Boże Narodzenie 25-26 XII - ogłoszenia


PONIEDZIAŁEK 24 XII
godz. 9.00 msza Wigilia: +Ewę Kempińską z okazji imienin

1. MSZE W BOŻE NARODZENIE I W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA:   
W I ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA
,

WTOREK  (25 XII)
o północy pasterka: za parafian;  w dzień będą      dwie msze świąteczne:godz. 9.30 msza: +Halinę i Bolesława Kręckich+    
godz. 11.00 msza: +syna Sebastiana Włodarczyka i męża Mariana-  

II ŚWIĘTO  BOŻEGO NARODZENIA,
ŚRODA  (26 XII)  Św. SZCZEPANA
msze jak w niedziele:      
godz. 8.00 msza: +rodziców Martę i Władysława Pasternackich
godz. 9.30 msza: +Monikę i Tadeusza Boralewskich+
godz. 11.00 msza: dziękcz. w 43 rocz. ślubu Stefani i Józefa  Wierzchuckich, dziękują za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny+ (ofiary kolekty na KUL Jana Pawła II)   

CZWARTEK w OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO ŚWIĘTO ŚW. JANA AP. I EWANG. (27 XII)
godz. 8.00 msza: +Franciszkę Pytel  (nie o 18.00)

Dwie kolędy:
1) Parlin od pocz. do małoc. drogi i Parlin za torami
2) Parlin – od małoc. drogi do torów obydwie strony - prosimy o dwa pojazdy na godz. 9.00

PIĄTEK W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO (28 XII) 
godz. 8.00 msza: ............................int. wolna

cztery kolędy:
1) Gc.Gruczno Kol.Mickiewicza i wieczór Gr ul.Dworcowa,          
2) Gruczno ul.Młyńska z rana, potem od 11.00 Chrystkowo, Luszkowo parów (pp. Wójcik, Brzykcy) i Gruczno wyb.pod Topolno do pp.Leżańskich z osiedlem i nowymi ulicami Poprzeczną,Południową itp  
3) Dworzysko-łąki,wieś i Kosowo nad kan.    
4)  Gruczno ul. Wojska Polskiego obydwie strony od początku do mostu, Podgórna i Wodna  

(bez katechumenatu paraf., następny katechumenat 18 stycznia o 18.45, bez zebrania ministrantów)

SOBOTA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO (29 XII)
godz. 18.00 msza: +Jana Kliczykowskiego w 40 rocz. śmierci, za żonę i rodziców obojga stron

Cztery kolędy:
Poledno wyb., Różanna i Gawroniec i pod wieczór Gruczno ul. Chełmińska i Ogrodowa
Gruczno ul. Świecka wybud. z nowymi ulicami i cała ul. Świecka do nr 1 )                 
Bagniewo i Gruczno Kol. Sienkiew. i Luszkowo nad szosą                     
Małociechowo - prosimy o pojazdy na każdą trasę o godz. 9.00.

NIEDZIELA W OKT. NARODZENIA PAŃSKIEGO ⎯ ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA (30 XII) 

godz. 8.00 msza: dziękczynna za odebrane wszystkie łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Barwik   
godz. 9.30 msza: +w 50 rocz. śmierci Jadwigi Wołosińskiej, męża Józefa i córkę Annę
godz. 11.00 msza: +Jadwigę i Marcelę Minga

Trzy kolędy:
1) Luszkówko i Gruczno wieczorem ul. Stawowa                             
2) Kosowo wieś i Chrystkowo nad starym wałem   prosimy o 2 pojazdy na godz.  10.30
3) Gruczno ul. Buczka  -prosimy o pojazd na godz. 13.00                        

PONIEDZIAŁEK, SYLWESTRA (31 XII)
godz. 18.00 msza: za zmarłych parafian (proszę przynieść świeczki pamięci, zapalając je i dołączając imię, nazwisko, pokrewieństwo lub bliskość  z osobą zmarłą w r. 2007)   

Kolędy to odwiedzanie rodzin i osób samotnych przez kapłana, z którym można porozmawiać, pytać się, zgłaszać uwagi, krytykę i żale, propozycje, pomysły oraz złożyć tradycyjną ofiarę, a nawet, kto może, dodatkową ofiarę na żyrandole i poprawienie sufitu, posadzki marmurowej przed ławkami z elementem ogrzewania podłogowego, z położeniem cokolików marmurowych wokół ścian kościoła. Skoro już tyle razem zrobiliśmy w kościele, jest nadzieja, że powoli bez pośpiechu będziemy mogli razem kontynuować dokończenie renowacji kościoła.

W I Święto Bożego Narodzenia czyta się List Ks. Biskupa, a w II Święto List Rektora KUL, 30 XII List Episkopatu o rodzinie.

Bóg zapłać za ofiary i wszelką pomoc. Panom  z Gruczna za pomaganie przy montowaniu nowych żyrandoli, za naprawienie złamanej klamki, za wywiezienie liści sprzed kościoła. Bóg zapłać osobom, które dekorowały kościół i przygotowały żłóbek. W święta wyciągamy rękę do zgody, okazując miłość i przebaczając sobie nawzajem. Wszystkim - parafianom i gościom, przybyłym na święta z zagranicy  - Szczęść Boże

Gruczno Kolęda 2007 / 2008

Czwartek 27 XII 2007 będą dwie trasy kolędowe:
Parlin - od pocz. do małoc. drogi  i Parlin za torami ks. kan. W. Kalkowski P.(Fr. (Kozłowski)
Parlin – od małoc. drogi do torów obydwie strony ks. Fr. Kam. (Kwiatek Kuba, Wiktor Gregorek)    
Prosimy o pojazdy na każdą trasę od godz. 9.00

Piątek 28 II 2007 będą  4 trasy kolędowe:
G.Gruczno Kol.Mickiewicza i wieczór Gruczno  ul.Dworcowa, ks.Kam. (Kwiatek Z. ...............................)          
Gruczno ul.Młyńska z rana, potem od 11.00 Chrystkowo, Luszkowo parów (pp. Wójcik, Brzykcy) i Gruczno wyb. pod Topolno do pp. Leżańskich z nowym osiedlem ul. Wiślaną,Poprzeczną,Południową i innymi  ks.  kan. W. Kalkowski (Fr. Kozłowski)
Dworzysko-łąki,wieś i Kosowo nad kan. - ks. dr  B. Patoleta  (Minga A.+Minga W.)   
4)  Gruczno ul. Wojska Polskiego obydwie strony od początku do mostu, Podgórna i Wodna  ks. dr W. Śmigiel (M: Górski + Kiełbus)
Prosimy o pojazdy na każdą trasę kolędową od godz. 9.00

Sobota  29 XII 2007  kolędy – 3 trasy:
1)Poledno wyb., Różanna i Gawroniec i pod wieczór Gruczno ul. Chełmińska i Ogrodowa
ks. dr W. Śmigiel (Kwiatek Jakub +Michał Gułkowski
2) Gruczno ul. Świecka wybud. z nowymi ulicami i cała ul. Świecka do nr 1 ks. dr B.Patoleta             . (+ Michał Koszowski)                 
3 ) Bagniewo i Gruczno Kol. Sienkiew. i Luszkowo nad szosą  ks. kan. W. Kalkowski (Górski +Kiełbus)                   
4) Małociechowo ks. Kam.  
Prosimy o pojazdy na godz. 9.00 i ewentualnie wymieniać się, jeżeli dalszą kolęda jest w innej wiosce lub rejonie.

Niedziela 30 XII 2007: dwie trasy kolędowe:
1) Luszkówko i Gruczno wieczorem ul. Stawowa       ks. kan. Kalkowski                       
2) Kosowo i Chrystkowo nad starym wał. ks. dr W. Śmigiel  - prosimy o 2 pojazdy na g.  10.30.                       
3) Gruczno ul. Buczka ks. Kam. godz. 13.00

Poniedz. 31 XII dwie trasy kolędowe:
1) Gruczno ul. Wojska Polskiego za mostem  ks. Kam.
2) Gruczno działki za cmentrazem ul. POlna, Żródlana, Sportowa  ks. dr W. Śmigiel - prosimy o pojazdy na godz. 9.00

Czwartek  3 I 2008 dwie trasy kolędowe od godz. 9.00:  
1)Poledno wieś obydwie strony ks. dr Wiesław Ś.                                       2) Gruczno nowe dwa bloki ul. Świecka zamieszkałe dopiero w r. 2007 ks. Kamecki. Prosimy o dwa pojazdy o godz. 9.00

Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII 2007)
W dzień I Święta BOŻEGO NARODZENIA (25 XII,) będą dwie msze o godz. 9.30 i  11.00.
 
II Święto BOŻEGO NARODZENIA (26 XII),
św. SZCZEPANA u nas trzy msze jak w niedziele:
o godz. 8.00,  9.30 msza i  11.00 msza (ofiary kolekty w II Święto na Kat. Uniwersytet Lub. Jana Pawła II)

W II Święto godz. 19.00 w kościele będzie  koncert kolęd  w wyk. dzieci i młodzieży (ze Szkoły Podst.
i Gimnazjum nr 4 im.Jana Pawła II w  Grucznie)pod kierunkiem Marcina Chudzińskiego,laureata programów telewizyjnych „Szansa na sukces” ⎯ serdecznie zapraszamy)  

Od środy do soboty w oktawie NARODZENIA PAŃSKIEGO będą msze o godz. 18.00.

W środę Święto ŚW. JANA AP. I EWANGELISTY (27 XII)
godz.18.00 msza: +syna Sebastiana i Męża Mariana Włodarczyka  (godz. 17.30 różaniec przyjaciół R. Maryja, ostatni w tym roku)

W czwartek Święto ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW (28 XII)
  godz. 18.00 msza:.....in.wolna

W piątek  V DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO (29 XII)

godz. 18.00 msza: ..........int. wolna
(bez katechumenatu  i bez zebrania ministrantów, następny katechumenat 5 stycznia o 18.45)

W sobotę VI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO (30 XII) godz. 18.00 msza:  w int. parafian i ofiarodawców, którym parafia dziękuje za ofiary całego roku, prosząc dla nich o błog. Boże w nowym roku

NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO i ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA (31 XII)
msze o godz. 8.00, 9.30 i  11.00 oraz msza dodatkowa Sylwestrowa o g. 18.00 (jak co roku za naszych zmarłych. w r. 2007 z rodzin przynosimy świeczki pamięci, które zapalamy i w modlitwie powszechnej zgłaszamy zmarłą  osobę w r. 2006)

W NOWY ROK UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI (1 I 2008)
święto nakazane i będą u nas trzy msze: bez porannej 
pierwsza msza godz. 9.30:  +Władysława Gardynika i za zmarłych z rodziny
druga msza o godz. 11.00: +brata Zygmunta i Witolda Kujaczyńskich i +rodziców obojga stron  
trzecia msza o godz. 18.00 (dla bawiących w Sylwestrową noc, dla śpiochów i nie tylko): intencja - +Stanisława Krzemkowskiego w 25 rocz. śmierci i +Pelagii Krzemkowskiej   

=============
Od 28 grudnia będą w parafii tradycyjne kolędy (pierwsze kolędy 28 XII będą w całym Parlinie i w Grucznie ul. Wojska Polskiego obydwie strony od początku do mostu oraz ul. Podgórna i Wodna od godz.9.30
     
Wszystkim - parafianom i gościom, przybyłym na święta zza granicy  - Szczęść Boże.
Życzymy radosnych  Świąt!....

2007-12-23