ewangelizacja.net

Menu główne > Archiwum
wtorek, 23 kwiecień 2019 roku

 2 niedziela Adwentu 9 XII 2007 - ogłoszenia


Modlitwy za Kościół Katolicki  na Wschodzie i zbiórka po mszach na rzecz tamtego Kościoła.  W tę niedzielę 9 XII ofiary kolekty są na Stolicę Apostolską.

1.MSZE ŚW. W TYGODNIU I SPOTKANIA:  

PONIEDZ (10 XII)
godz. 16.00 msza roratnia: +Mariana Wyrodę+ ( przen. z 7 XII)       

WTOREK (11 XII)
godz. 7.00 msza roratnia:  +Józefa i Marię Gackowskich

ŚRODA (12 XII)
godz. 18.00 msza roratnia: +s. zakonną urszulankę Adamę Kaczmarek o      wieczne szczęście w niebie (15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza na spotkanie)

CZWARTEK((13 XII)
g.18.00 msza:+Krystynę Kozielecką i rodziców z ob. stron

PIĄTEK (14 XII)
godz.18.00 msza: dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo B. +
(godz. 14.30 – 16.00 spowiedź w Topolnie; nie ma zebrania ministrantów; katechumenat w sprawie chrztów i ślubów będzie w piątek 14 XII  o 18.45, następny 21 XII, potem po kolędach; chrzest najbliższy planujemy w II święto B. Narodzenia - 26 XII godz. 11.00.))   

SOBOTA (15 XII)
godz. 18.00 msza: dziękcz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze B. bł. dla      rodziny ++  (spowiedź w Przysiersku 14.30 – 17.00); po mszy o godz. 19.15 walne zebranie Akcji Katolickiej, wybór prezesa – zaprasza się członków i sympatyków

NIEDZIELA III Adwentu (16 XII):
godz. 8.00 msza: + rodziców Józefa i Agnieszkę Chrapokowskich
godz. 9.30 msza: +Antoniego Kusikowskiego i Krzysztofa Kusikowskiego i zm. z rodziny Kusikowskich i Kotowskich
godz. 11.00 msza: +Cecylię Wojciechowską i Cecylię i Władysława Zielińskich -

2. Inne  ogłoszenia.
Zmarł +Jerzy Pszczoliński l. 83 z Parlina –dobry Jezu...
W czwartek został zawieszony pierwszy z planowanych żyrandoli wg projektu artysty mgra Ryszarda Kaczora. Drugi będzie jeszcze przed świętami. Ofiarność parafian na ten cel przyspieszy dokończenie renowacji całego kościoła. Dodatkowe ofiary przyjmujemy w biurze paraf. – jak co roku w adwencie - od wtorku do piątku od godz. 8.00 – 9.00. Opłatki wigilijne odbierać od pań i panów - rejonowych opiekunów charytatywnych  w poszczególnych wioskach. Rozprowadzamy świeczki jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (co najmniej 5 zł lub więcej na cele charytatywne). Dzieci klas II niech piszą listy do chrzestnych z życzeniami, zapraszając ich na I Komunię św. w Grucznie (otrzymane świeczki adwentowe wykorzystują tylko do domowej modlitwy). Przyjmujemy jako dar dla innych stroje pierwszokomunijne chłopców i dziewczynek naszej parafii. Młodzież – większe dziewczynki i chłopcy gimnazjaliści – niech w rejonach zorganizują spotkania przedświąteczne w swoich grupach. Młodzież kl. III gimnazjum nich napisze świąteczne listy do swoich chrzestnych i kolegów, koleżanek, zawiadamiając ich i zapraszając na bierzmowanie,  Obmyślamy prezenty dla najbliższych, wysyłamy życzenia, karty, serdeczne smsy  i e-maile z dobrym słowem.  W obecnym czasie próbujmy otworzyć się bardziej na wartości wyższe, duchowe, święte – pochodzące od Pana Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, Słowem Wcielonym, Bogiem z nami... który daruje to, co niemożliwe dla nas i nieosiągalne o własnych siłach ⎯ wieczność, zbawienie, o czym pisze Benedykt XVI w wydanej przed tygodniem II encyklice o nadziei chrześcijańskiej. Szczęść Boże!

2007-12-09