ewangelizacja.net

Menu główne > Archiwum
wtorek, 23 kwiecień 2019 roku

 29 niedziela zwykła 21 X 2007 r. - 81 Światowy Dzień Misyjny - ogłoszenia


1. MSZE ŚW. W TYGODNIU MISYJNYM:

PONIEDZ. 22 X
godz.18.00 msza z różańcem: w 20 rocz. śluby Elżbiety i Jana Koszowskich z      podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błogosław. na dalsze życia  

WTOREK 23 X
godz. 18.00 msza z różańcem:  +Henryka Kornowskiego i zm. z rodziny      Kornowskich (o 18.00 konieczne spotkanie z rodzicami dzieci kl. II z wiosek Gruczno)

ŚRODA 24 X
godz. 16.00 msza: dziękczynna do Matki Boskiej
(godz. 15.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja )

CZWARTEK 25 X
godz. 18.00 msza z różańcem: dziękczynna z prośbą o dalsze błog. B. dla      rodziny (konieczne spotkanie z rodzicami dzieci kl. II g. 18.00 z innych wiosek)    

PIĄTEK 26 X
godz. 15.00 różaniec misyjny dla dzieci
godz. 18.00 msza z 10-tką różańca: +zm. rodziców i rodzeństwo Jopek  
(zebrania ministrantów o 16.00; katechumenat paraf. o 18.45 - zaprasza się      planujących  ślub lub chrzest dziecka, albo jedno i drugie)

SOBOTA 27 X
godz.14.00 msza rodzinna z okazji 70.lat Kazimiery i Henryka Wiśniewskich
godz. 18.00 msza z 10-tką różańca: +Marię Zyś i jej męża Stanisława i syna Tadeusza (i chrzest)       

NIEDZIELA 28 X  ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
godz.8.00 msza: +Czesława Grzybowskiego w 80 rocz. urodzin     
godz. 9.30 msza: +w 14 rocz. śm. Kazimierza Wierzchuckiego i +rodziców obojga stron  
godz.11.00 msza: +Zofię Kempińską w 11 rocz. śmierci  

2. W tę niedzielę zbieramy specjalne ofiary kolekty na misje katolickie i dla polskich misjonarzy (w ub. roku był u nas misjonarz o. Rafał Kiedrowicz  pracujący wśród Pigmejów w Kamerunie). W tygodniu modlimy się za misje. Prosimy kręgi różańca, aby chciały prowadzić różaniec.
Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od 8.00 – 9.00 i po wieczornej mszy.
Konieczne spotkania dla rodziców dzieci kl. II będą we wtorek i czwartek o godzinę  o godz. 18.00.   
Kartki (tzw. tradycyjne wypominki, zdrowaśki), aby wpisać imiona i nazwiska swych zmarłych,  można zabrać ze stolika z przodu przed ławkami. Przygotowujemy listę swoich zmarłych do wspólnych modlitw. I przynosimy je tradycyjnie do parafii. Otrzymane przy tej okazji ofiary będą na zapłacenie choćby części wywózki śmieci z cmentarza i używanie wody, co rocznie kosztuje ponad 5 tysiące zł , a słyszymy, że opłaty za śmieci mają znacząco wzrosnąć. Odwiedzamy cmentarze, czyścimy groby.

     Dziękujemy za ofiary w ub. tygodniu. Dziękujemy za ofiary w VII Dniu Papieskim na stypendia  dla zdolnej i biednej młodzieży – co jest budowaniem skutecznej pamięci wokół spuścizny kaznodziejskiej, naukowej, artystycznej i medialnej pontyfikatu papieża Jana Pawła II Wielkiego.  Dopiero we wtorek 30 X o godz. 19.00 będzie II cz. filmu o zmarłym papieżu, I cz. była w ub. wtorek.  Szczęść Boże.

2007-10-21