ewangelizacja.net

Menu główne > Archiwum
wtorek, 23 kwiecień 2019 roku

 26 niedziela zwykła 7 X 2007 - ogłoszenia


List Episkopatu przed VII Dniem Papieskim 14 X 2007

W tygodniu czytanie fragmentów pism zmarłego papieża

Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego

1.W  TYGODNIU będą MSZE ŚW., różaniec i inne:

PONIEDZIAŁEK (8 X)
godz. 18.00 msza z różańcem:+Eugenię Maszczyńską w 3 rocz. śmierci 

WTOREK (9 X)

godz. 18.00 msza z różańcem: +Annę Matysiak int.od sąsiadów zamiast kwiatów na pogrzebie
(o 19.00 zaprasza się członków Akcji Katolickiej na zebranie i sympatyków, wolontariuszy potrzebnych w   VII Dzień Papieski 14 X)

ŚRODA (10 X)

g. 18.00 msza: w pewnej intencji (godz. 15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza,17.30 różaniec przyjaciół  Radia Maryja)

CZWARTEK (11 X)
godz. 16.00 msza: +Hieronim Łobockiego  (różaniec dla dzieci o 15.30 )

PIĄTEK (12 X)
godz. 18.00 msza z 10-tką różańca: +Gabrielę Karpińską z okazji urodzin i za zm. z rodziny
godz. 16.00  zebranie ministrantów
godz. 18.45 katechumenat paraf. dla pragnących chrztu dziecka lub sakramentu małżeństwa  

SOBOTA (13X)
g.10.00 katechumenat młodzież. dla dziewczyn i chłopców z kl.II,III,IV  ponadgimn.
g. 12.00 katechumenat młodzieżowy dla osób z kl. I ponadgimn. (1 raz w miesiącu taki katechumenat jako katecheza parafialna, na którą bardzo serdecznie zaprasza się dziewczyny i chłopców w wieku 16 – 20 lat, której celem jest związek młodych z swoją parafią, uwzględnienie przygotowania do małżeństwa, 25 katechez, wg programu Episkopatu Polski dla każdej parafii)

godz. 18.00 msza z 10-tką różańca:  dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla całej rodziny 

NIEDZIELA (14 X) VII DZIEŃ PAPIESKI w Polsce

godz. 8.00 msza:  +Andrzeja Topolińskiego z okazji urodzin 

godz. 9.30 msza: +Jana Rządkowskiego w 4 rocz. śmierci

godz. 11.00 msza: +w 22 rocz. śm. Mariana Włodarczyka i +syna Sebastiana   (10-tką różańca;

14 X zbieramy ofiary dla papieskiej FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA, list Episkopatu przed wyborami)

2. Inne ogłoszenia:

Zmarł ś. p. Zenon Koszucki l. 78 z G. Gruczna, którego pogrzeb odbył się w sobotę, dobry Jezu...

Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku  o godz. 8.00 – 9.00 i krótko po wieczornej mszyśw.
Zaprasza  się na różaniec. Prośba, aby ten różaniec parafianie wykonywali w kościele. Potrzeba wspólnego, zespołowego działania i ewangelizowania. Tak czynił Jezus, że wysyłał po dwóch, gromadził 12, 72, 120... W pojedynkę nic uczynić nie możemy. „Gdzie dwaj lub trzej są w imię Jezusa... czy na modlitwie czy w jakimkolwiek innym działaniu, tam będzie z nimi Jezus, tak obiecał i w to wierzymy.

Do nabycia „Pielgrzym” i „Gość niedzielny”.

Dziękujemy tym, którzy przyczynili się w ub. niedzielę do zorganizowania uroczystości z ks. biskupem, czym zakończyliśmy jubileusz 25-lecisa pobytu  ks. proboszcza w tej parafii. Dziękujemy za ofiary w ub. tygodniu. 

Ukradziono rynny spustowe w naszym kościele z 24 na 25 września 2007 – świętokradztwo!!! (9 rynien miedzianych). Kto coś widział? Zamontowano w miejsce skradzionych plastikowe rynny spustowe, dzięki witrażystom, którzy akurat montowali ostatnie dwa okna (nowych okien w kościele jest 12). We wtorek 9 października  będzie montowanie mniejszych okien w kruchtach kościoła, nad bocznym i głównym wejściem.

Ks. proboszcz z łaski Bożej szczęśliwie rozpoczął 68. rok życia. Dziękuje za modlitwy, życzenia i dary od parafian z okazji imienin i urodzin. Dzięki, Bóg zapłać.  .

Zaczyna się piękna, polska, złota jesień. Zrzucane liście wskazują, iż przemija postać tego świata, a my dążymy ku Temu, kto jest Nieprzemijający i nieśmiertelnie Złoty, jak ostateczne Szczęście. Szczęść Boże!

2007-10-07