ewangelizacja.net

Menu główne > Archiwum
wtorek, 23 kwiecień 2019 roku

 Zaproszenie na zakończenie jubileuszu


30 września 2007 r. w niedzielę o godz. 17.00, w Grucznie Ksiądz Biskup Pelpliński Prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga odprawi mszę świętą i poświęci niektóre elementy adaptacyjne, renowacyjne w kościele św. Jana Chrzciciela.

Uroczystość jest pamiątką:

  • 400-lecia gotyckiej monstrancji z roku 1607
  • 20-lecia użytkowania domu katechetycznego budowanego w latach 1984-1986
  • 10-lecia adaptacji i renowacji wnętrza kościoła w Grucznie zapoczątkowanej konsekracją nowego ołtarza 1 X 1997 r.
  • 25-lecia pracy duszpasterskiej ks. Franciszka Kameckiego w Grucznie (30 VI 1982 - 30 VI 2007), kończąc dziękczynnie ten jubileusz w obecności księdza biskupa diecezjalnego 30 IX 2007 r.

Serdecznie dziękuję Bogu i ludziom, księdzu biskupowi, współpracownikom, katechetkom, szafarzom, doradcom w radzie ekonomicznej i parafialnej, aktywnym w grupach i wspólnotach, ministrantom, pomagającym w naprawach i remontach, wolontariuszom, oazowiczom, ofiarodawcom...
przyjeżdżającym do nas, przyjaciołom, rekolektantom, artystom i literatom...
Prosząc o modlitwę podczas dalszej drogi na drugi brzeg życia, gdzie będzie słońce, w kręgu przyjaciół uczta, weselny strój, niczego nie zabraknie.

ks. Franciszek Kamecki

2007-09-23