ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 25 marzec 2019 roku

 5 niedziela zwykła 6 II 2011 * ferie zimowe, karnawał * Parafia Gruczno


1.W TYGODNIU w naszej parafii będzie porządek następujący:

PONIEDZ.7 II nie będzie mszy

WTOREK 8 II

godz. 18.00 msza: +Jana Łobaczewskiego okazji 60 urodzin

ŚRODA 9 II

godz. 18.00 msza: + za zm. Lucynę Hałas

CZWARTEK 10 II

godz. 18.00 msza: z podzięk. w int. lekarzy i pielęgniarek Specjalistycznego Szpitala Regionalnego w Grudziądzu w rocz. operacji, om błog. Boże dla nich
(objazd chorych przez księdza od godz. 10.00)

PIĄTEK 11 II XIX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO, wspomnienie Matki Boskiej z Lourdes

godz. 14.00 msza: w intencji parafii, parafian, szczegółnie w int. chorych o zdrowie i łaski dla nich - wypraszając dla nich błogosławieństwo. Chorych zaprasza się do kościoła jak co roku, kto jest w niebezpieczeństwie śmierci może przyjąć sakrament chorych, potem będzie kawa w domu katech. proszę o upieczenie ciasta dla chorych i przyniesienie do g. 13.00.

Klub Symeona i Anny zaprasza też dopiero w piątek 11 II o 13.30 na różaniec, potem na mszę i kawę i spotkanie Klubowe w ramach Dnia Chorego o godz. 15.00. Od godz. 13.00 - do godz. 14.30 będzie okazja do spowiedzi św.

(nie będzie katechumenatu paraf., parafialnego poradnictwa rodzinnego ani
zebrania ministrantów)

SOBOTA 12 II

godz. 18.00 msza: +Stanisława Reinholza i rodziców z obojga stron

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 13 II

godz. 8.00 msza: za parafie i parafian

godz. 9.30 msza: za zm. +Annę i Juliana Janusz

godz.11.00 msza: za zm. +Jana Medeńskiego i zm. z rodziny Medeńskich

2. Inne ogłoszenia:

Dziękujemy rodzicom i parafianom za produkty żywności na dwa biwaki zimowe, które się odbyły, drugi kończy się w tę niedzielę o godz. 12.00. Taka jest nasza działalność parafii - obok nauczania, sprawowania liturgii - caritas, to miłość bliźniego, tworzenie więzi i wspólnoty uczniów Chrystusa. Takiemu celowi służą biwaki. Dziękujemy wychowawcom, rodzicom i młodzieży oazowej.

Bóg zapłać za ofiary od parafian. Nowy numer `‘Pielgrzyma” jest do nabycia, prosimy czytać i popierać prasę katolicką. Wszystkim szczęść Boże!

2011-02-06