ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 21 styczeń 2019 roku

 Niedziela po Objawieniu Pańskim. Chrzest Chrystusa (9 I 2011) * Parafia Gruczno


1.W TYGODNIU:   

PONIEDZIAŁEK 10 I - - - - - - nie będzie mszy, biuro nieczynne

WTOREK 11 I

godz. 14.00 pogrzeb ś. p. +Krystyny Stasiak l. 60 z Gruczna - dobry Jezu...

ŚRODA 12 I

godz. 18.00 msza: +zmar. męża Konrada Pietrzaka w II rocz. śm. oraz zmar. z rodzin
(godz. 15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza emerytów i rencistów)
(godz. 17.30 różaniec w int. ludzi starych i chorych w parafii)

CZWARTEK 13 I

godz.18.00 msza: +Stanisława Malinowskiego l.75 ze Świecia, którego pogrzeb odbył się u nas w ub. piątek- dobry Jezu... (int. od parafii)

PIĄTEK 14 I

godz.18.00 msza: +Ryszarda Medeńskiego w 59 urodz. i za zm. rodziców ob. stron

Zebranie ministrantów o godz. 16.00.

Po przerwie świątecznej - w piątki (w dwa piątki: w I i II piątek miesiąca) będzie katechumenat paraf. w sprawie ślubów i chrztów o godz. 18.45 prowadzony przez księdza (6 spotkań dla tych, którzy mają wcześniejsze przygotowania pozaszkolne i parafialne lub w innych parafiach albo dla tych, którzy takiego przygotowania nie mają - 25 katechez-spotkań według zaleceń Episkopatu Polski tj. co tydzień przez pół roku, co można uzyskać uczęszczając u nas na trzyletni młodzieżowy katechumenat w wieku ponadgimnazjalnym raz w miesiącu w soboty; religia w szkole jest ważna, ale nie jest całym przygotowaniem do sakramentów i wystarczającym.

Także w I i II piątek o godz. 18.45 narzeczeni przychodzą kilkakrotnie na parafialne poradnictwo rodzinne prowadzone przez nauczycieli świeckich: przez panią mgr Paulinę Jóźwiak i pana mgra inż. Łukasza Urbańskiego.

Zapraszamy na chwile refleksji i zastanowienia te sympatyczne pary w naszej parafii, które żyją bez sakramentalnego związku, nie mając przeszkód kanonicznych, aby zaufały Jezusowi i Jego Miłości.

Rodzice i chrzestni też przychodzą dwa lub trzy razy na katechumenat parafialny w I i II piątek o godz. 18.45, aby duchowo przygotować się do chrztu, uzgodnić termin chrztu, wybrać odpowiednich chrzestnych (proszę to bardzo odpowiedzialnie traktować, bo ostatnio z rozmów z rodzicami wynikało, że nie rozumieją tego, że chyba są niewierzącymi, a żądają chrztu...), potem na drugim spotkaniu zapisać w parafialnej księdze chrztów, można przybyć już wcześniej w okresie ciąży. Łączymy sakramenty małżeństwa i chrztu razem, bo przecież chodzi tutaj o miłość płodną.

Nie organizować ślubów w I sobotę ani w przedostatnią sobotę sierpnia z powodu utrudnień z okazji Międzynarodowego wyścigu kolarskiego i Festiwalu smaku. Wtedy nie ma miejsc na samochody, trzeba raczej jechać do naszego kościoła drogą dookoła przez Topolno (w Grucznie ul. Młyńska, Dworcowa i część Wojska Polskiego będą zamknięte).

SOBOTA 15 I

godz.18.00 msza: +Walerego Wójcika i rodziców i rodzeństwo z obojga stron

2 NIEDZIELA ZWYKŁA 16 I

godz.8.00 msza:+Wiktora Pipowskiego i rodziców z obojga stron

godz. 9.30 msza:+Konrada Szymańskiego i jego syna Konrada

godz.11.00 msza:+Irenę Kwiatkowską (ofiary kolekty na W. Seminarium Duch. w Pelplinie, po mszy spotkanie dla animatorów klas I i II gimnazjum, aby przygotować biwaki podczas ferii zimowych)

2. Po okresie Bożego Narodzenia zaczyna się okres zwykły w liturgii Kościoła do 8 marca, do 2 lutego pozostawiamy żłóbek, wystrój świąteczny i śpiewamy kolędy. Ofiary przy żłóbku są na cele misyjne.

Dziękujemy za pomoc i dobroć parafian. Za odśnieżanie. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie księży na kolędzie, dziękujemy za ofiary kolędowe i dodatkowe na prace renowacyjno-adaptacyjne w kościele, na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać panom za wożenie samochodami podczas kolęd, za cierpliwość i wyrozumiałość.

DANE KOLĘDOWE: księża zebrali 30.400,00 zł podczas kolęd, kolędujący kapłani otrzymali 10.600,00 zł. Ministranci zebrali 4185,00 zł. Bóg zapłać.
Zapłaciliśmy zaległości wobec kurii diecezjalnej pelplińskiej ok. 16 tysięcy zł. Także ponad 9 tysięcy zł za olej opałowy.

Zachęcamy do nabycia nowego numeru Pielgrzyma. Szczęść Boże.

2011-01-09