ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
poniedziałek, 17 czerwiec 2019 roku

 2 niedziela Adwentu 5 XII 2010 * Parafia Gruczno


W tę niedzielę 5 XII modlitwy i zbiórka na rzecz Kościoła na Wschodzie (m. in. na Białorusi, Ukrainie, w krach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środowej)

1.MSZE ŚW. W DRUGIM ADWENTOWYM TYGODNIU I INNE SPOTKANIA:

PONIEDZIAŁEK 6 XII

godz. 16.00 msza roratnia ze św. Mkołajem: +Jana Ryszarda Łobaczewskiego - zaprasza sie dzieci

WTOREK 7 XII

godz. 18 msza: +Włodzimierza Starczewskiego

ŚRODA 8 XII uroczystość, święto Niepokalanego Poczęcia NMP (ważne święto, od niedawna nienakazane, możemy zachować świąteczny charakter tego dnia w swoich domach nie z obowiązku lecz z potrzeby) - u nas dwie msze świąteczne:

godz. 9.30 msza świąteczna i roratnia: za parafię i parafian

godz. 18.00 msza świąteczna : +w 12 rocz. śmierci za ś.p. Teklę Ziółkowską i Stanisława i Rajmunda
godz. 17.30 różaniec przyjaciół Radia Maryja;
godz. 15.00 Klub Symeona i Anny zaprasza zaprasza emerytów i rencistów; godz. 18.45 zaprasza się nauczycieli - katechetki i katechetów na zebranie i spotkanie adwentowe; (o godz. 12.00 odpust w klasztorku w Świeciu)

CZWARTEK 9 XII

godz.7.15 msza roratnia: ......................(zaprasza się też dzieci na roraty)

objazd chorych od godz. 10.00, jeżeli nie będzie śniegów

PIĄTEK 10 XII

godz.18.00 msza: +Małgorzatę i Juliana i Leona i Sabinę Krawańskich (godz. 16.00 zebrania ministrantów;

18.45 katechumenat paraf. w sprawie chrztów i ślubów i paraf. poradnictwo rodzinne - ostatni raz w tym roku, potem dopiero 16 stycznia)

SOBOTA 11 XII

godz. 18.00 msza: +Zbigniewa Sopińskiego w rocz. ś (godz. 19.00 zebranie Akcj Katolickiej - członków i nowych których zaprasza się)

NIEDZIELA III Adwentu 12 XII:

godz.8.00 msza:+Józefę i Bolesława Górskich i zm. z rodziny

godz. 9.30 msza: + Jana Flasińskiego w 10 rocz. śmierci

godz.11.00 msza:+Ignacego i Kazimierę Kufel ((W III niedzielę Adwentu coroczna zbiórka ofiar na St.Apostolską;

po mszy 11-towej spotkanie obowiązkowe dziewczynek i chłopców - młodzieży klas I gimnazjum w domu katech.)

2. Inne ogłoszenia.

W ub. tyg. odbył się pogrzeby zm. ś. p. Jana Ryszarda Łobaczewskiego l. 59 z Parlina, Włodzimierza Starczewskiego l. 74 z Parlina, Jadwigi Dygulskiej l. 95 z Bydgoszczy d. w Gawrońcu), Andrzeja Trepczyńskiego l. 55 z Sosnowca d. w Polednie - dobry Jezu...

W dzień spowiedzi adwentowej w środę 15 XII, która będzie w godzinach od godz. 10.00 - 1130 i od godz. 13.30 - 15.00, 15.30 - 17.00, przyjmujemy w biurze dodatkowe ofiary na ogrzewanie kościoła podczas zimy. Grzanie jest poprawne i sprawne, ale zależy od możliwości finansowych. Taka dodatkowa ofiara w obecnym czasie niech będzie prezentem gwiazdkowym dla swej parafii św. Jana Chrzciciela, który patronuje nam szczególnie w czasie adwentowym razem z Maryją i prorokiem Izajaszem.

Opłatki wigilijne odbierać od pań i panów - rejonowych opiekunów charytatywnych. Rozprowadzamy świeczki jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Dzieci kl.II niech piszą listy do chrzestnych z życzeniami, zapraszając ich na I Komunię św. 29 maja r. 2011w parafii Gruczno o godz. 11.00. Obmyślajmy prezenty dla najbliższych, wysyłajmy życzenia, serdeczne esemesami, mejlami, naszą klasą, fejsbukiem.

Podczas Adwentu nasze serca i umysły otwierajmy na wartości duchowe, na święta – pochodzące od Pana Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Wcielonym, Bogiem z nami, daje to, co niemożliwe i nieosiągalne o własnych siłach wieczność, zbawienie,szczęście, miłość, o czym rozgłasza liturgia adwentowa.

Szczęść Boże!

2010-12-05