ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 29 niedziela zw. (17 X 2010), parafia Gruczno - ogłoszenia, w Rzymie kanonizacja św. Stanisława Kazimierczyka (1433 - 1489) * Parafia Gruczno


1. MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

PONIEDZ. 18 X święto nienakazane św. Łukasza Ewangelisty, Dzień modlitw w intencji służby zdrowia, którą zaprasza się - godz. 18.00 msza: w int. służbv zdrowia
 
WTOREK 19 X, po raz pierwszy, wspom. naszego nowego bł. ks. Jerzego Popiełuszki
godz.  18.00 msza z różańcem misyjnym: w 7 rocz. śmierci syna Michała    

We wtorek 19 X odbędzie się przewód habilitacyjny ks. prałata dra Wiesława Śmigla na KUL Jana Pawła II o godz. 11.00 na podstawie pracy habilitacyjnej pt. Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty  str. 458 wydawnictwo KUL. Po pozytywnej rozmowie naukowej na zamkniętym posiedzeniu gremium profesorów, po przyjęciu pracy habilitacynej z 5. recenzjami ks. dr Wiesław Śmigiel otrzyma tytuł naukowy doktora habilitowanego czyli staje się samodzielnym pracownikiem naukowym - dojrzałym do zawodowego uprawiania nauki i do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej  bez opieki starszych pracowników nauki, do których odtąd należy. Gratulujemy mu bardzo łącząc w modlitwie z nadzieją, że urządzimy dla niego i z nim specjalny wieczór. Pochodzi z naszej parafii. Dużo pomagał w latach organizowanych obozów namiotowych i w parafii, kiedy przyjeżdża do swej Mamy.  

ŚRODA 20 X
godz. 18.00 msza:+Zofię Łopińską w I rocz.śmierci (godz. 17.30 różaniec misyjny)

CZWARTEK 21 X
godz. 18.00 msza z różańcem: +Stefanię i Konrada Belków  

PIĄTEK 22 X
godz.18.00 msza z 10 -tką różańca: ................................

Zebrania ministrantów o godz. 16.00.
Katechumenat parafialny i parafialne poradnictwo rodzinne jako przygotowanie do   sakramentu chrztu i małżeństwa o godz. 18.45

SOBOTA 23 X
godz. 16.00 msza: dziękcz. za przeżycie lat małżeńskich prosząc o zdrowie dla całej rodziny
godz. 18.00 msza z 10-tką różańca: +w 1 rocz. śmierci Wiktorii  Kęsik      

NIEDZIELA 24 X  (30 niedziela misyjna)
godz.8.00 msza: +Bronisława Koszowskiego w rocz.śmierci        
godz.9.30 msza: + w17 rocz. śmierci Kazimierza Wierzchuckiego i rodziców z obojga stron i brata Mariana     
godz.11.00 msza: w 30 rocz. ślubu dziękując Bogu za odebrane łaski i prosząc Go o błogosł. na następne lata (po mszach zbiórka na misje katolickie i dla polskich misjonarzy; liczenie wiernych w kościele)   

2. Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku tylko po wieczornej mszy i w soboty od 8.00 – 9.00.
Kartki tzw. tradycyjne wypominki, zdrowaśki - można zabrać ze stolika z przodu przed ławkami by wpisać imiona i nazwiska swych zmarłych. Przygotowujemy listę swoich zmarłych, co przynosimy tradycyjnie z dobrowolną ofiarą na wspólne modlitwy do parafii. Odwiedzamy cmentarze i czyścimy groby.

Dziękujemy za ofiary w ub. tygodniu w biurze.  
Dziękujemy zbierającym z Akcji Katolickiej i ofiarodawcom za ofiary w X Dniu Papieskim na stypendia  dla zdolnej i biednej młodzieży, fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia – 1100 zł - co wysłaliśmy, co jest budowaniem skutecznej pamięci wokół spuścizny kaznodziejskiej, naukowej, artystycznej i medialnej pontyfikatu papieża Jana Pawła II Wielkiego. Te stypendia i Fundacja Nowego Tysiąclecia to żywy pomnik papieski.

Szczęść Boże.

2010-10-17