ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 Niedziela Trójcy Najświętszej (30 V 2010): IX tydzień zw.



1.W TYGODNIU MSZE ŚW.:  

PONIEDZIAŁEK  31 V
godz. 18.00 msza z majowym:   +Zuzannę Kwiatek od Klubu  Symeona i Anny, do którego należała

WTOREK 1 VI
=====  nie będzie mszy    

We wtorek i w środę o godz. 16.00 ćwiczenia dla dzieci sypiących kwiatki w czasie procesji Bożego Ciała

ŚRODA 2 VI
g. 18.00 msza: +Ludwikę Zwardoń (odprawi ks. kan. mgr Wacław Kalkowski)

CZWARTEK 3 VI uroczystość NAJŚW. CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ (BOŻE  CIAŁO) - święto nakazane, u nas trzy msze  świąteczne:  

godz. 8.00 msza:  +Jana Baumgarta  

godz. 9.30 msza: +w II rocz. śmieci +Jerzego Redmanna  (po mszy procesja do 4 ołtarzy ulicami Gruczna, z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Płomyki”, mszę odprawi i homilię wygłosi rektor WSD w Pelplinie ks. prałat Antoni Bączkowski)

ok. godz. 11.50 msza po procesji: +Tadeusza Barwika w 20 rocz. śm. i rodziców ob. stron  

(o 18.00 w domu kat. zakwaterowanie dzieci klas II, przyjętych w tym roku do I Komunii, dla których będzie 4-dniowy biwak)

PIĄTEK 4 VI
godz.18.00 msza z procesją eucharyst.:+Irenę Zielińską i jej rodziców Ksawerego i Walerię  (katechumenat paraf. w sprawie chrztów i ślubów g.19.00 i parafialne poradnictwo rodzinne; planuje się chrzty: 5  VI i 10 VII , 9 X godz. 18.00)

SOBOTA 5 VI
godz.18.00 msza:  w int. dziecka, rodziców i wszystkich parafian (chrzest)

X NIEDZIELA ZWYKŁA 6 VI:
godz. 8.00 msza: +rodziców Martę i Władysława Pasternackich     
godz. 9.30 msza: +Wandę i Bernarda i z rodziny Wróblewskich    
godz. 11.00 msza: :+Edwarda Wieczorka w 10 rocz. śmierci i Wiesława i Teresę i rodziców  (z  procesją eucharystyczną).

2.

Zmarli, których pogrzeby się odbyły: ś.p. Zuzanna Kwiatek l. 75 z Gruczna i Henryk Witak l. 77 z liuszkówka - dobry Jezu...

Biuro parafialne czynne we wtorek, środę i piątek od 8 – 9.00 i po wieczornej mszy św. Proszę pomóc sąsiadom przy 4 ołtarzach Bożego Ciała, które będą: przy posesji pani Osińskiej na ul. Dworcowej (pierwszy ołtarz), przy domu państwa Koszowskich ul. Świecka (drugi ołtarz), przy domu państwa  ..................................ul. Wojska Pol. (trzeci ołtarz) i przy domu państwa Rogaczewskich ul.Wojska Pol.(czwarty ołtarz). Na trasie procesji proszę wystroić ulice i domy. Proszę panów z Gruczna o nagłośnienie przy ołtarzach, jak co roku. Dzieci klas II w białych strojach pod kierunkiem rodziców niech biorą udział w procesji Bożego Ciało. I zaprasza się do czynnego udziału w procesji panie z kręgów różańca misyjnego, z Akcji Katolickiej, z Caritasu i Klubu Symeona i Anny, z oazy, grupa bierzmowanych w tym roku.
Panowie strażacy i panie niech w przeddzień 2 VI sprawdzą symbole procesyjne i je oczyszczą, rozdzielą funkcje: kto niesie krzyż, chorągwie i feretrony w procesji. Niech strażacy zabezpieczają ulice, kierują porządkiem procesji i niosą parasole przed słońcem lub przed deszczem, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. W Boże Ciało publicznie oddajemy cześć Jezusowi, który jest naszym pokarmem na życie wieczne - naszą drogą, prawdą i życiem. Zapraszamy. Pozostający w domach w tym czasie możemy zapalić świecę, odmawiąjąc jakąkolwiek modlitwę na znak łączności z nami podczas procesji.

Rodzice dzieci klas I niech w procesji ofiarnej składają prośby z danymi personalnymi swej córeczki lub synka, z uzasadnieniem, że pragną I Komunii św. dla swego dziecka w r. 2011. 

Nabywać gazety katolickie od ministrantów przed kościołem.  Wszystkim szczęść Boże na te dni z Świętem Bożego Ciała w środku tygodnia.

2010-05-30