ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE


ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 4 IV 2010  w dzień będą dwie msze:
godz. 9.30 +Konrada Szymańskiego i jego rodziców
godz. .11.00 +Wacławę Falgowską i zm. rodziców.  

W II ŚWIĘTO: PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY W OKTAWIE 5  IV 2010: 
 
godz. 8.00 msza: dziękcz. za 60-lecie pożycia małżeńskiego Wandy i Jana z prośbą o dalsze błogosł. Boże
godz. 9.30 msza: +Stanisławę Jaworską
godz. 11.00 msza:  +Henryka Stanowskiego w 10. rocznicę  śmierci
(ofiary kolekty w II Święto są na Kat. Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

WTOREK WIELKANOCNY  6 IV
godz.18.00 msza:+Andrzeja Topolińskiego i Edytę Sobieralską
(konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl.II  z wiosek w  dolinie Wisły I cz. w kościele,   II cz. w domu katech.)    

ŚRODA WIELKANOCNA 7 IV
godz. 17.30 różaniec misyjny dla wszystkich kręgów   
godz. 18.00 msza: +Wiktorię Kęsik i  rodziców z obojga stron (i konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl. II z innych wiosek podobnie jak we wtorek)

CZWARTEK WIELKANOCNY 8 IV
godz.18.00 msza:+Irenę Zielińską i rodz.Cecylię i Władysława  

PIĄTEK WIELKANOCNY 9 IV
godz. 8.00 msza z okazji 5 rocz.śmierci Jana Pawła II dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Grucznie
(zebranie ministrantów o g.16.00, katechumenat parafialny w sprawie chrztów i ślubów godz. 18.45)

SOBOTA WIELKANOCNA 10 IV
godz. 16.00 msza ślubna: dla pary  Pauli Kulpińskiej i  Adama Pipowskiego
godz. 18.00 msza: +Martę i Kazimierza Redman i zm. z rodziny Redman i Glazińskich  

OKTAWA ZMARTWYCHWSTANIA , II NIEDZIELA WIELKANOCY czyli  Miłosierdzia Bożego 11 IV
godz. 8.00 msza: podziękowanie za otrzymane łaski i błogosławieństwo dla rodziców  
godz. 9.30 msza: +Łucję i Kazimierza Jarosz
godz.11.00 msza: +Jana Medeńskiego w 27 rocz. śmierci (która przypadła  14 III) w niedzielę miłosierdzia 11 IV zbiórka charytatywna do puszek jak co roku wg imperatywu moralnego: czyń miłosierdzie. Niech rejonowi opiekunowie charytat. ją zbierają;
o g.11.00 dla dzieci klas II będą to zarazem msze inicjacyjne - bezpośrednio przygotowujące do I Komunii; po mszy od godz. 12.00  - 13.30 spotkanie oazowe miesięczne dla dzieci i młodzieży oazowej - ostatnie przed wakacjami)

Inne ogłoszenia.
Odbył się pogrzeb +Stanisława Rozuma  l. 73 z Nowego , a msza pogrzebowa będzie 12 IV o godz. 18.00 - dobry Jezu... .

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do uroczystego charakteru tych dni. Za ognisko, za uporządkowanie obejścia wokół kościoła - panu z Małociechowa, i paniom - za czyszczenie kościoła, za zrobienie Grobu, za uszykowanie ciemnicy, dziękujemy księżom, pracownikom, dekorującym, szafarzom, organiście, śpiewakom, lektorom, kolektującym, ministrantom, wykonującym zróżnicowane funkcje liturgiczne...

Bóg zapłać za złożone ofiary.  Dzięki za wożenie ks. proboszcza poza parafię - panu z Małociechowa, za wożenie po chorych - pani z Poledna. Prosimy nabyć od ministrantów gazety katolickie.

Dalszego przeżywania Radosnych Świąt, ciepła rodzinnego, pokoju, zgody,  łask i mocy od Jezusa Zmartwychwstałego....! Jezus zwyciężył złego ducha i pokonał śmierć. Jest niezwyciężony, wiarygodny, zasługuje na zaufanie  - Jezus, Pan życia i śmierci, obiecuje nam życie wieczne.
Bądźmy zjednoczeni w Jego imię. Nie przeciwstawiajmy się sobie lecz bądźmy solidarni ze sobą i z innymi. Przyjmijcie te życzenia i serdeczności i zanieście tę nadzieję smutnym, rozgoryczonym, nieufnym. Drodzy, świętujcie z Zmartwychwstałym Jezusem, alleluja. 
Szczęść Boże!

2010-04-04