ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (21 III 2010) Czas Męki Pańskiej


1. W TYGODNIU MĘKI PAŃSKIEJ:będą rekolekcje parafialne dla dorosłych i starszej młodzieży

PONIEDZIAŁEK REKOLEKCYJNY 22 III
godz. 9.30 msza z nauką rekolekcyjną: .............
godz. 18.00 msza z nauką rekolekcyjną: +w 7. rocz. śm. za Feliksa Jaworskiego
 
WTOREK REKOLEKCYJNY 23 III
godz. 9.30 msza z nauką rekolekcyjną: .................  
godz. 18.00 msza z nauką rekolekcyjną:+Stanisława Tynkiewicza i Andrzeja i rodziców z obojga stron (także konieczne spotkanie dla rodziców dzieci kl. II z wiosek w dolinie Wisły (potem II cz. w domu katech.)

ŚRODA REKOLEKCYJNA 24 III
godz. 9.30 msza z nauką rekolekcyjną:.........................
godz. 18.00 msza z nauką rekolekcyjną: z okazji 85 urodzin o zdrowie dla Bronisława i żony (także dla  rodziców dzieci kl. II z wiosek powyżej doliny Wisły (potem II cz. w domu katech.)

CZWARTEK 25 III Święto (nienakazane): ZWIASTOWANIE NAJŚW. MARYI PANNY. DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA i DZIEŁA DUCHOWEJ ADOPCJI.
Rocznica reorganizacji Diecezji i nominacja pierwszego biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi w r. 1992.

NAJWIĘKSZA ROCZNA SPOWIEDŹ WIELKANOCNA w GRUCZNIE (KONKURS SPOWIEDZI):
 
godz. 9.30 - 11.30 spowiedź dla wszystkich
godz. 11.00 msza świąteczna: za parafian i parafię (specjalne ofiary kolekty z wszystkich mszy świątecznych
25 III będą na seminaristicum tj. ryczałt, podatek kościelny  płacony przez parafie oprócz 4 kolekt rocznie na Wyższe Seminarium Duch, co polecamy ofiarności, hojności parafian i gości)
godz. 13.30–15.00 spowiedź dzieci, młodzieży gimnazjum, potem dla wszystkich
godz. 15.00 msza świąteczna: +Antoniego i Jana Kulczyk i +Zygmunta i +Edwina
godz. 15.30 - 17.00 dalsza spowiedź dla wszystkich
godz.17.00 msza świąteczna z udziałem członków duchowej adopcji dziecka poczętego: w ich intencji.  
Będzie spowiadać 8 -10. księży. Dwóch księży będzie spowiadać także od godz. 17.00 00 - 18.00).
Pojednajmy się ze sobą, z Bogiem, bliźnim i Kościołem.   

PIĄTEK 26 III
godz. 16.00 msza: w 4 rocz. śmierci Mariana Dzikowskiego i rodziców z obojga stron
godz.16.30 droga krzyżowa dla dzieci i dorosłych (nie będzie katechumenatu i zebr. ministrantów)  

SOBOTA 27 III sobota młodzieżowa (jedna w miesiącu): katechumenat młodzieżowy: dla klas II i III ponadgimn.  o godz. 10.00,  dla klas I ponadgimnazjalnych o godz. 12.00. Zapraszamy te roczniki.
 
godz. 17.30 gorzkie żale
godz. 18.00 msza: +rodziców i braci Alojzego i Jana Rządkowskich +  

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ (28 III) XXV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY:  
 
godz.  8.00 msza: +rodziców Józefa i Agnieszki Chrapkowskich   
godz.  9.30 msza:  + w 9 rocz. śmierci za Konrada Szymańskiego   
godz.11.00 msza z procesją palmową: +Jerzego Pawińskiego (

Proszę przygotować palmy na każdą mszę, kolorowe palmy, gałązki wiosenne, kwiaty; można je nabyć od młodzieży; dzieci kl. II  przychodzą na godz. 11.00 i razem z innymi uczestniczą w procesji palmowej na początku mszy w łączności z XXV Światowym Dniem Młodzieży – będziemy w procesji szli wokół kościoła  z palmami; po mszach zbiórka na jałmużnę postną).   

2. Inne ogłoszenia. W ub. tygodniu odbył się pogrzeb ś.p . Bolesława Palucha l. 85 z Gruczna - dobry Jezu...

Pani mgr Paulina Jóźwiak i mgr inż. Łukasz Urbański ukończyli diecezjalne Studium Życia Rodzinnego i mogą, a nawet powinni być zaangażowani w poradni parafialnej życia rodzinnego, co będzie po Wielkanocy jako część nauczycielsko-wychowawcza parafialnego katechumenatu raz w miesiącu w piątki o 18.45. Gratulujemy Paulinie i Łukaszowi szczęśliwego i pozytywnego ukończenia tego Studium i za wolę współpracy w parafialnym duszpasterstwie rodzin.

Zapraszamy na nauki rekolekcyjne dla dorosłych i starszej młodzieży oraz do spowiedzi wielkanocnej.      

Nauki rekolekcyjne - konferencje wygłosi o. Bogusław Wojtko z misyjnego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. Podczas rekolekcji na wszystkich mszach codziennie będą zbierane ofiary na misje i dla rekolekcjonisty.

Proszę panów i panie o takie zbieranie kolekty. Biuro parafialne czynne od wtorku do piątku od godz. 8.00 - 9.00 i po wieczornej mszy. Bóg zapłać za ofiary. Za pomoc. Ks. proboszcz dziękuje za pomoc i za dary w czasie obecnie trwającej rehabilitacji po operacji kolana. Dziękujemy za spełniane funkcje lektora, psałterzysty, modlitwy wiernych, przynoszenia darów ofiarnych. 

W obecnym czasie aż do W. Czwartku przyjmujemy dary żywności dla biedniejszych i rodzin wielodzietnych, - składać obok chrzcielnicy w kościele. 

Szczęść Boże.

2010-03-21